List of Publications

Monografiat / Monographs

 Charles Halton & Saana Svärd: The First Female Authors, Cambridge University Press, In press.

Saana Svärd: Women and Power in Neo-Assyrian Palaces, 2015, State Archives of Assyria Studies 23, Helsinki. Improved edition of PhD Dissertation: Power and Women in the Neo-Assyrian Palaces. University of Helsinki: Helsinki, 2012.

 Toimitetut työt / Edited works

Saana Svärd & Agnès Garcia-Ventura: Gender, Methodology and the Ancient Near East, Eisenbrauns, in press. Introduction written by Garcia-Ventura & Svärd.

Saana Svärd & Robert Rollinger: Cross-cultural Studies in Near Eastern History and Literature. Intellectual Heritage of the Ancient and Mediaeval Near East 2. Ugarit Verlag: Münster, 2016.

Natalie N. May & Saana Svärd Change in Neo-Assyrian Imperial Administration: Evolution and Revolution, theme issue of State Archives of Assyrian Bulletin 21 (2015).

Mikko Luukko, Saana Svärd & Raija Mattila: Of God(s), Trees, Kings, and Scholars. Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola (Studia Orientalia 106). Suomen Itämainen Seura: Helsinki, 2009.

Toimitusassistentti: Assyrian-English-Assyrian Dictionary. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project. 2007. Editor-in-chief. Simo Parpola.

Saana Teppo: Kulttuurintutkimus 24 (2007): 2, teemanumero “Muinaiset naiset.” Sisältää pääkirjoituksen “Muinaiset naiset”, s. 1-2.

 Tieteelliset artikkelit / Scientific articles

Saana Svärd: Women in Neo-Assyrian temples and cult. In Interaction, Interplay and Combined Use of Different Sources in Neo-Assyrian Studies (ed. by Raija Mattila, Daisuke Shibata and Shigeo Yamada), in preparation.

Saana Svärd & Brigitte Truschnegg: The Figure of Semiramis in Roman and Sammu-ramat in Neo-Assyrian Texts: Reflections on Gender, in preparation.

Martti Nissinen and Saana Svärd, forthcoming: “(Re)constructing the Image of the assinnu” In: Saana Svärd & Agnès Garcia-Ventura: Gender, Methodology and the Ancient Near East, Eisenbrauns.

Saana Svärd: “Studying Gender: A Case Study of Female Administrators in Neo-Assyrian Palaces” In: Brigitte Lion & Cécile Michel (eds.), The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East. Studies in Ancient Near Eastern Records (SANER) 13. Walter De Gruyter, Boston. 2016, pp. 447-458.

Saana Svärd: “Neo-Assyrian Elite Women” In: Women in Antiquity: Real Women across the Ancient World (eds. Stephanie Lynn Budin and Jean Macintosh Turfa). Routledge, London. 2016, pp. 126-137.

Saana Svärd “Changes in Neo-Assyrian Queenship.” In: Natalie N. May & Saana Svärd (eds.) Change in Neo-Assyrian Imperial Administration: Evolution and Revolution, theme issue of State Archives of Assyrian Bulletin 2015. State Archives of Assyria Bulletin 21 (2015), pp. 157-171.

Saana Svärd & Inka Nokso-Koivisto: “The Microcosm-Macrocosm Analogy in Mesopotamian and Mediaeval Arabic History of Science.” In: Case Studies in Transmission (eds. Ilkka Lindstedt, Jaakko Hämeen-Anttila, Raija Mattila & Robert Rollinger). The Intellectual Heritage of the Ancient and Medieval Near East 1. Ugarit-Verlag: Münster. 2014, pp. 159-187.

Saana Svärd: “Political Leadership: Ancient Near East”. In: The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies, Vol. 2 (Editor-in-chief Julia O’Brien). Oxford University Press: New York. 2014, pp. 17-23.

Saana Svärd: “Female Agency and Authorship in Mesopotamian Texts.” KASKAL: Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico 10 (2013), s. 269-280.

Inka Nokso-Koivisto & Saana Svärd: “The Microcosm-Macrocosm Analogy in Mesopotamian and Mediaeval Islamic Contexts.” Teoksessa: Travelling through Time: Essays in honour of Kaj Öhrnberg (toim. Sylvia Akar, Jaakko Hämeen-Anttila & Inka Nokso-Koivisto). Studia Orientalia 114. Finnish Oriental Society: Helsinki. 2013, s. 279-307.

Saana Svärd: “Differences in Ancient Assyria: Some Methodological Questions.” Teoksessa: Perspectives on Difference: Makings and Workings of Power. (toim. Anni Kajanus & Maylin Meincke). Renvall Institute Publications 30. Department of World Cultures: Helsinki. 2012, s. 123-145. Available at: http://helda.helsinki.fi/handle/10138/38576.

Saana Svärd: “Women, Power and Heterarchy in the Neo-Assyrian Palaces.” Teoksessa Organization, Representation, and Symbols of Power in the Ancient Near East: Proceedings of the 54th Rencontre Assyriologique Internationale at Würzburg 20–25 July 2008 (toim. Gernot Wilhelm). Eisenbrauns: Winona Lake. 2012, s. 507-518.

Saana Svärd: “‘Maid of the king’ (GÉME ša šarri) in the Neo-Assyrian texts.” Teoksessa Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz DUB.SAR E.DUB.BA.A: Veysel Donbaz’a Sunulan Yazilar (toim.Sevket Donmez), Ege Yayinlari: Istanbul. 2010, s. 251-260.

Saana Svärd & Mikko Luukko: “Who Were The ‘Ladies of the House’ in the Assyrian Empire?” Teoksessa Of God(s), Trees, Kings, and Scholars. Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola (toim. Mikko Luukko, Saana Svärd & Raija Mattila), Suomen Itämainen Seura: Helsinki. 2009, s. 279-294.

Saana Teppo: “Sacred Marriage and the Devotees of Ištar.” Teoksessa Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity (toim. Martti Nissinen ja Risto Uro), Eisenbrauns: Winona Lake. 2008, s. 75-92.

Saana Teppo: “The Role and Duties of the Neo-Assyrian šakintu in the Light of Archival Evidence.” State Archives of Assyria Bulletin XVI (2007), s. 257-272.

Saana Teppo: “Agency and the Neo-Assyrian Women of the Palace.” Studia Orientalia 101 (2007), s. 381-420.

Saana Teppo: “Uusassyrialaisten palatsien naiset: eristettyjä ja alistettuja?”, Kulttuurintutkimus 24 (2007): 2. s. 3-14.

Saana Teppo: “ Kolmas sukupuoli muinaisessa Mesopotamiassa? Ištarille omistautuneet.” Teologinen Aikakauskirja 1/2006 (toim. Terhi Utriainen & Elina Vuola), s. 73-84.

Kirsi Valkama & Saana Teppo: “Kullan kimallusta ja raudan kalsketta: metallien käyttö muinaisessa Lähi-idässä.” Tekniikan Waiheita 4/2006, s. 5-19.

 Muut tieteelliset julkaisut (ei-vertaisarvoidut) / Scientific writings (not peer-reviewed)

Agnès Garcia-Ventura and Saana Svärd “Studying Gender in the Ancient Near East: First Steps and Future Prospects,” Near Eastern Archaeology 79:3 (2016): 222-223.

Natalie N. May and Saana Svärd “Preface: The Importance of Noticing Change.” In: Natalie N. May & Saana Svärd (eds.) Change in Neo-Assyrian Imperial Administration: Evolution and Revolution, theme issue of State Archives of Assyrian Bulletin 2015. State Archives of Assyria Bulletin 21 (2015), pp. 5-10.

“Shin-asshiria-jidai no joseitachi” (”Neo-Assyrian Women” Translated from English by Fumi Karahashi) Journal of Faculty of Letters (Chuo University, Tokyo): History, No. 61 (2016), pp. 25-42.

Saana Svärd: “Lectio praecursoria Power and Women in the Neo-Assyrian Palaces.” Ennen ja nyt: Historian tietosanomat -verkkojulkaisu. Saatavilla http://www.ennenjanyt.net/?p=576, 16.3.2012.

Saana Svärd: Women’s Roles in the Neo-Assyrian Era: Female Agency in the Empire. VDM Verlag Dr Müller: Saarbrücken, 2008.

Kirja-arvostelut / Book Reviews

Saana Svärd: Kirja-arvostelu teoksesta Women in the Ancient Near East: A Sourcebook, edited by Mark Chavalas (Routledge 2010). Journal of Near Eastern Studies 2015 (vol 74, number 2, October), pp. 378-380.

Saana Svärd: Kirja-arvostelu teoksesta The Royal Inscriptions of Esarhaddon, King of Assyria (680-669), kirjoittanut Leichty, Erle. Studia Orientalia 111 (2011), s. 470-473.

Tiedettä popularisoivat julkaisut / Popularizing Science

Saana Svärd “Machtvolle Frauen: Die neuassyrischen Königinnen und ihre Haushalte” (transl. Helga Vogel) Antike Welt 2/15, pp. 32-36.

Saana Svärd “Sodan ja rakkauden jumalatar: Kaksoisvirtainmaan naiset ja pyhyys” Teoksessa Lukemista Levantista: Suomalaisten tutkijoiden kirjoituksia Lähi-idästä (toim.Ari Kerkkänen & Lotta Aunio), Suomen Itämainen Seura: Helsinki. 2013, s 181-186.

Saana Svärd: “Assyrian naisten vallaton valta.” Teoksessa Miten minusta tuli tohtori: Itämaiden tutkijat kertovat (toim. Lotta Aunio & Juha Janhunen), Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja 40, Suomen Itämainen Seura: Helsinki. 2012, s. 338-344

“Naisten valta uusassyrialaisissa palatseissa” Kangastus syyskuu 2012, 13-16.

”Uusassyrialaisten palatsien naiset.” Historia 11/2011, 30-33.

Muut julkaisut

Hannele Niemi, Helena Aittola, Vesa Harmaakorpi, Olli Lassila, Saana Svärd, Janica Ylikarjula, Kirsi Hiltunen, Krister Talvinen: Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa: Tohtorikoulutuksen kansallinen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 15/2011.