Stigman hallitus 2019 esittäytyy!

Ennen vaalikokousta upea 2019-vuoden hallituksemme esittäytyi Stigman Facebook-sivulla. Tässä yhteenveto esittelyistämme!

Puheenjohtaja Leevi Leivo:

Moro!

Olen Leevi ja toiminut tänä vuonna puheenjohtajana Stigmassa. Puheenjohtajana toimimisessa parasta on samanaikainen vapaus ja vastuu. Se on kehittänyt minua ihmisenä ja johtajana tänä vuonna. Puheenjohtajana pääsee toimimaan moneen eri suuntaan – samaan aikaan täytyy johtaa hallituksen toimintaa ja pitää yhteyksiä muihin järjestöihin. Tämän takia puheenjohtajana täytyy tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Mutta ei hätää, hommassa pärjää hiljaisempikin kaveri – itsekin olen introvertti ja johdan kuuntelemalla ja tukemalla.

Parhaita tapahtumia tänä vuonna ovat mielestäni olleet uusien yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden ilta keväällä sekä nyt syksyllä tehty reissu sosiaalipolitiikan päiville Joensuuhun. Puheenjohtajana tulee olla tietoinen kaikista järjestön tapahtumista, mutta kaikessa ei tarvitse olla itse tekemässä. Itsekin delegoin vastuita muille hallistuslaisille enkä suinkaan ollut läsnä jokaisessa tapahtumassamme. Tämä vuosi oli muutenkin hieman erilainen tapahtumien suhteen – sillä järjestimme paljon uudenlaisia tapahtumia joidenkin vanhojen tuttujen tapahtumien jäädessä hetkeksi taka-alalle. Erityisesti kehittyi yhteistyö muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa, mistä saimmekin kunniamaininnan.

Puheenjohtajana pääseekin toteuttamaan vuodesta omanlaisensa yhdessä muun hallituksen kanssa. Varapuheenjohtajan kanssa kannattaa jakaa vastuuta ja muodostaa tehokas työpari heti kauden alkaessa. Olen oppinut tänä vuonna kantamaan vastuuta ja saanut rentoutta ja itsevarmuutta siihen mitä tekee. Ennen vuotta odotin, että tämä olisi vienyt enemmän aikaa kuin mitä se loppupeleissä on vienyt. Suosittelen puheenjohtajan pestiä kenelle tahansa, joka haluaa oppia vastuunkantamista, kehittää opiskelijajärjestöä eteenpäin ja toki on hyvä myös nauttia opiskelijatapahtumissa pyörimisestä. Kokonaisuudessaan tämä on erittäin kehittävä ja antoisa homma!

Varapuheenjohtaja Linnéa Partanen:

Moi, oon Linnéa Partanen ja toiminut Stigman varapuheenjohtajana kuluneen vuoden. Lähdin mukaan hallitukseen, koska halusin olla opiskelijatapahtumien ytimessä ja pesti on hyvä lisä CV:seen. Fuksina olin ajatellut hakevani opintovastaavan pestiä, mutta vaalikokouksessa minua ehdotettiin yllättäen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pesteihin, joista hain jälkimmäiseen.

Olen tehnyt Stigmassa tapahtumien järjestämistä, sometusta, kirjoitin yhdenvertaisuussuunnitelman, hankkinut sponsoreita, suunnitellut haalarimerkkejä, järjestänyt excun ja tehnyt mahtavaa yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa. Olen oppinut viestintätaitoja, yhteistyötaitoja, johtamistaitoja ja vähän järjestön pyörittämisen hallintopuolta. Näitä taitoja olen saanut heti hyödyntää osa-aikaisessa työssäni hankkeen viestintävastaavana tänä vuonna. Parasta on ollut yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ja tutustuminen uusiin ihmisiin. Sosiaalitieteiden järjestöjen hyvästä yhteistyöstä voitimmekin HYY:n järjestökilpailussa palkinnon! Ainejärjestössä on mahdollista oppia todella paljon ja ideoita vaikka mitä!

Parasta varapuheenjohtajan pestissä on ollut, että olen saanut toteuttaa ideoitani usealla eri alueella. Tärkeimmät taidot varapuheenjohtajaksi aikovalle ovat vastuunkantaminen ja hallitusjäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen. Kaiken vaadittavan pystyy oppimaan vuoden aikana. Olen luvannut olla tukena seuraavalle hallitukselle!

Taloudenhoitaja Petteri Kolmonen:

Hei vain
Olen Petteri ja olen Stigma ry:n taloudenhoitaja sekä verkkosivujen ylläpitäjä. Yhteiskuntapolitiikan opintoja on itselläni takana jo neljä vuotta ja Stigman hallituksessa kaksi vuotta.
Taloudenhoitajan rooliin kuuluu järjestön rahankäytön portinvartijana toimiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituskauden alussa luodaan vuoden budjetti, jonka mukaisesti järjestön toimintaan varataan riittävät resurssit. Erinäisiin tapahtumiin kuuluu muun muassa tilojen vuokrausta, tarjoilujen ostamista, pääsylippujen myyntiä ynnä muita tuloja ja menoja ja näiden virtojen hallinta sekä budjetin rajoissa pysyminen on taloudenhoitajan päävastuu. Vaikka tehtävä onkin toisinaan monimutkainen ja edellyttää paljon tarkkaavaisuutta, on se myös erinomainen tilaisuus kehittää omia taitojaan vaativassa tehtävässä, jossa täytyy pitää koko järjestön langat käsissä. Suurta vastuuta ei kuitenkaan ole syytä pelätä, sillä yliopisto-opintojen aikana erittäin harvoin tulee vastaan samanlaista tilaisuutta oppia yhtä paljon työelämälle hyödyllisiä taitoja kuin taloudenhoitajana, minkä vuoksi tämä pesti on suureksi hyödyksi jokaiselle, joka haluaa saada suurimman hyödyn irti järjestötoiminnasta.
Stigman verkkosivujen ylläpito on ollut keskeinen osa omaa työnkuvaani Stigmassa jo kahden vuoden ajan, ja näkisin itse ainakin, että verkkosivut ovat kehittyneet erittäin positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi tämän vuoden aikana kirjoittamani yhteiskuntapolitiikan kandi- ja graduoppaat julkaistiin verkkosivuilla täydentämään uusille opiskelijoille tarjolla olevia resursseja. Tämän lisäksi sivujen ulkoasu sekä järjestelmällisyys ovat parantuneet. Verkkosivujen hallinnointiin ei tarvitse juuri minkäänlaista aikaisempaa tekniikkavelhoutta, sillä alusta tätä varten on hyvin helppokäyttöinen, eikä vaadi juuri lainkaan opettelua. Tietysti jos sattuu osaamaan esimerkiksi CSS:n käyttöä, niin on mahdollista toteuttaa huomattavan laajempia muutoksia kuin perusasetuksilla, mutta tämä ei ole lainkaan tarpeellista, enkä itsekään tätä tehnyt lukuun ottamatta suhteellisen pieniä teknisiä muutoksia.
Stigman hallituksessa kaikkein parasta on se, että hallituksessa toimiessa perspektiivi laajenee huomattavan paljon suurempaan mittakaavana kuin pelkästään tavallisena opiskelijana. Tapahtumien järjestämisen sekä verkostoitumisen myötä oppii näkemään yliopiston kulttuuria täysin uudella tavalla, mikä myös tekee opinnoista kiinnostavampia. Tämän vuoksi kannustaisinkin jokaista, joka kokee opintojensa olevan jo rutiinia, kokeilemaan hallitukseen lähtemistä, sillä se ehdottomasti avaa silmät ja luo uusia mahdollisuuksia.
Sihteeri Sara Seppälä:
Moikka! Oon Sara ja toiminut Stigmassa sihteerinä kuluvana vuonna. Opiskelen toista vuotta sosiaalitieteitä. Lähdin Stigman hallitukseen mukaan fuksivuonna, sillä kiinnostuin järjestötoiminnasta ja halusin päästä myös vaikuttamaan omalta osaltani. Pohdin silloin tulevaa opintosuuntaa ja yhteiskuntapolitiikka näyttäytyi yhtenä vaihtoehtona. Mielenkiintoista on ollut oppia miten ainejärjestöt toimivat ja mitä kaikkea hallitustoiminta pitää sisällään. Olen kokenut mielenkiintoisena pienessä ainejärjestössä toimimisen, sillä kaikki ovat päässeet osallistumaan ja vaikuttamaan.
Stigmassa olen pääosin tehnyt kokousten pöytäkirjat, mutta myös osallistunut tapahtumien järjestämiseen ja toiminut yhteistyössä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa. Hallituksessa olen vuoden aikana oppinut yhteistyötaitoja, asioiden järjestämistä ja taitoja kehittää uusia ideoita. Olen tykännyt erityisen paljon juuri tapahtumista, joissa on ollut mukana muitakin ainejärjestöjä ja päässyt tutustumaan myös muihin järjestötoimijoihin. Parhaimpana muistona oli pitää rastia Kannun fuksisuunnistuksessa, jossa oli tosi hyvä meininki! Koen, että olen saanut järjestötoiminnasta uusia kokemuksia ja tarvittavia taitoja, joten kannustankin kaikkia ehdottomasti lähtemään mukaan!
Opinto- ja ympäristövastaava Ilona Rania:
Hei,
Oon Ilona ja opiskelen toista vuotta sosiaalitieteitä, ja oon toiminut Stigmassa opinto- ja ympäristövastaavana. Hain Stigman hallitukseen fuksina, vaikken tiennytkään mikä opintosuuntani tulisi olemaan, mutta yhteiskuntapolitiikka kiinnosti yhtenä vaihtoehtona. Pienemmän järjestön toimintaan lähtemiseen oli myös pienempi kynnys, ja täällä onkin saanut tehdä monipuolisesti kaikkea.
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden opintoasioista huolehtiminen ja linkkinä toimiminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Homma ei kuitenkaan ole niin rankka kuin voi kuulostaa, sillä tässä pääsee tekemään paljon yhteistyötä muiden opintoedustajien kanssa eikä asioista tarvitse huolehtia yksin! Opintovastaavana pääsee suoraan vaikuttamaan opetukseen ja välittämään henkilökunnalle opiskelijoiden palautetta esimerkiksi kurssijärjestelyistä.
Stigman toiminnassa oon tykännyt erityisesti siitä, että pienessä järjestössä kaikki pääsee tekemään kaikkea mitä haluaa ja on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toiminta on. Ollaan tehty paljon yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järkätty tapahtumia yhdessä. Kivointa oli päästä vetämään Stigman rasteja Kannun ja sosiaalitieteiden fuksiaisissa!
Viestintävastaava Maria Filippenkova: 
Moi!
Mä oon Maria, toisen vuoden sosiaalitieteilijä ja Stigman viestintävastaava. Lähdin Stigmaan fuksina, vaikka mulla ei luonnollisestikaan ollut vielä opintosuuntaa, vaan puhdas kiinnostus yhpoon. Mielestäni pienempään järjestöön lähteminen fuksina oli hyvä idea, koska pääsin tekemään aika lailla kaikkea mikä minua kiinnosti.
Viestintävastaavan hommiin kuuluu esimerkiksi sähköpostilistan ja facebookin hallinnointi. Tästä pestistä saa paljon konkreettista kokemusta yleisen tason viestinnästä, ja majordomo-sähköpostilistan handlaaminen on kaikkien haasteidenkin jälkeen ihan ok. 🙂 oon oppinut lukemaan ja reagoimaan järjestötoiminnassa jäsenistömme kiinnostuksen mukaisesti. Valtsikan järjestökentän ollessa niin laaja kun se onkin, on mielestäni hyvä keskittyä järjestön vahvuuksiin. Tänä vuonna yksi ehdottomia vahvuuksiamme oli mielestäni työelämä.
Kivointa Stigmassa on ollut rentous ja se, että kaikki voivat tehdä kaikkea. Lempihetkiäni hallituskaudelta on varmasti excursio sisäministeriöön!
Työelämävastaavat Karoliina Karlsson-Kuokkanen ja Inga Kauppi:
Moi! Mä oon Inga (kuvassa vasemmalla), toisen vuoden sosiaalitieteiden opiskelija ja Stigman alumni- ja urheiluvastaava viralliselta titteliltäni. Tän Stigmassa vietetyn vuoden aikana oon kuitenkin ollut enemmän mukana työelämä- ja muiden tapahtumien järjestämisessä.
Stigmassa oon oppinut tapahtumien järjestämisestä ja päässyt tutustumaan kivoihin tyyppeihin. Stigma on pieni järjestö, joten toimintaan on helppo lähteä mukaan ja asioita pääsee tekemään myös oman “toimenkuvansa” ulkopuolelta. Työmäärä ei ole kovin suuri, vaan järjestöhommat ehtii hyvin hoitamaan opiskelun ja satunnaisen työssäkäynnin ohessa.
Kannattaa lähteä mukaan hallitukseen jos vähänkin kiinnostaa! Itse epäröin aluksi ja päädyin lopulta hallitukseen vasta vaalikokouksen jälkeen, mutta en ole katunut päätöstäni!
Moi mä oon Karoliina (kuvassa oikealla),
Olen toiminut viime hallituskauden Stigman työelämä- ja yhdenvertaisuusvastaavana. Olen sosiaalitieteiden toisen vuoden opiskelija.
Työelämävastaavana pääsee järjestämään työelämäexcursioita ja muita työelämään liittyviä tapahtumia.
Tänä hallitusvuonna olemme vierailleet muun muassa Sisäministeriössä ja Suomen ympäristökeskuksessa. Olemme olleet myös mukana järjestämässä yhdessä muiden  sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa työelämän vahvuudet haltuun -tapahtumaa.
Suosittelen lämpimästi hakemaan Stigman hallitukseen. Pienessä ainejärjestössä pääsee hyvin kiinni opiskelijatoimintaan. Eikä haittaa, vaikka pääaineesi ei ole vielä tarkentunut. Myöskään aiempaa järjestökokemusta ei vaadita.
Suosittelen myös hakemista työelämävastaavaksi. Se antaa hyviä mahdollisuuksia harjoitella työelämäntaitoja, muun muassa viestintää ja työelämäkontaktien luomista jo opiskeluaikana.
Tuu mukaan! Nähdään vaalikokouksessa!
Kuvassa Inga ja Karoliina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *