Sisäministeriön excursio

Stigma oli työelämävierailulla marraskuussa sisäministeriössä. Oli ilahduttavaa, että vierailulla oli suuri osanotto. Vierailu koostui neljästä puheenvuorosta. Aluksi erityisasiantuntija Hanne Huvila kertoi hieman yleisemmin sisäministeriöstä ja sen toiminnasta. Sen jälkeen meille esittäytyi johtava asiantuntija Ismo Parviainen, joka kertoi omasta työstään ministeriössä ja siitä, kuinka digitalisaatiota hyödynnetään sisäministeriössä nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi 112-sovellus on yksi sisäministeriön alainen digisovellus. Näiden puheenvuorojen jälkeen meille esittäytyivät erityisasiantuntija Ilmari Uljas ja neuvotteleva virkamies Aino Salmi, jotka kertoivat omat uratarinansa sekä omasta työstään ministeriössä. Molemmilla on taustallaan yhteiskuntatieteellinen koulutus.  

Avaamme seuraavaksi hieman ajatuksiamme siitä, mitä meille vierailun järjestäjille jäi käteen vierailusta, mikä meistä oli kiinnostavinta ja mitä opimme. 

Maria 

Sisäministeriön excursio oli mielestäni hyvin järjestetty ja informatiivinen. Excursion puhujat olivat suunnitelleet puheenvuoronsa tarkasti ja tuntui siltäettä puheenvuorot oltiin suunniteltu nimenomaan valtsikalaisille ja opiskelijoille. Excursion puhujien puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja ytimekkäitä, ja excursio keräsi monia kehujaExcursio vaihteli sisäministeriön yleisestä esittelystä sisäministeriön digitalisaatioon, ja jälleen henkilökohtaisiin uratarinoihin. Kahteen tuntiin mahtui paljon relevanttia tietoa sisäministeriön toiminnasta sekä työnhausta 

Oli virkistävää kuulla vaihteeksi sitä, että työnhakuprosessin ei tarvitse olla mahdotonta pyristelyä. Puhujien mukaan töihin voi päätyä lähinnä vahingossakin – yritteliäisyys palkitaan. Olen nähnyt ministeriöiden työpaikat eräänlaisina saavuttamattomina kunniatitteleinä, mutta excursion jälkeen jäi tunne siitä, että työpaikka ministeriössä on mahdollinen. Excursion aikana oppi paljon esimerkiksi siitä, miten sisäministeriö pyörii ja toimii. Tällaiset esimerkiksi hallintoa ja palkkausta koskevat seikat olivat minulle ja varmasti monelle muullekin uutta informaatiota. Sisäministeriön hallinnon ratakset ja jaottelu oli yllättävän monipuolista. Ilmari Uljas kertoi siitä, miten pääsi töihin sisäminsteriöön. Uljaan urapolku oli melko monipuolinen ja ehkä yllättäväkin. Hänen urapolkunsa alkoi Brysselin harjoittelusta, joka myöhemmin poiki hänelle osa-aikaisen työpaikan sisäministeriöstä. Yliopiston aikaiset ponnistelut siis tosiaan ovat merkityksellisiä! 🙂 

Excursiolla esitettiin hyviä kysymyksiä ja näkemyksiä puhujille. Mielestäni oli tärkeää kuulla esimerkiksi se, että työnhaussa täytyy oppia karsimaan osaamisestaan sen verran, että osaa korostaa osaamistaan työpaikan vaatimalla tavalla. Osaamista voi korostaa esimerkiksi niin, että mainostaa omia sivuaineitaan. Valtsikalaisena suurena haasteena minulle on ollut osaamiseni sanoittaminen ja konkretisoiminen. Oli mukavaa siis kuulla siitä, että upean urapolun jälkeenkin osaamista voi olla haastavaa sanoittaa. Aina kannattaa kuitenkin yrittää! 

 

Karoliina 

Excursio ei keskittynyt vain ministeriötason prosessikaavioihinvaan syventyi tarkemmin työntekijöihin ja heidän taustoihinsa. Erityisen kiinnostavaa mielestäni oli kuulla erilaisia uratarinoita. Oli mielenkiintoista huomata kuinka eri tyyppisiltä taustoilta ihmiset sisäministeriöön ovat päätyneet. 

Mieleeni jäi myös ajatus siitäettä valmistumisen jälkeen ei koskaan voi tietää, mihin urapolku voi johtaa. Työnhakijalle ja vastavalmistuneelle työelämä näyttää helposti hajanaiselta ja stressaavalta. Työtehtävät saattavat ovat projektiluontoisia ja työsopimukset ovat lyhyitä määräaikaissopimuksia. Mahdollisesti hyvän ja arvostetun työtehtävän jälkeen voikin olla, että on kuukausia työttömänä. Opin, että tästä ei kannata lannistua. Koskaan ei kannata lopettaa yrittämistä ja hakemista. Voi olla että oikea työpaikka löytyy monen kymmenen hakemiskerran jälkeen. On tärkeää, että luottaa omiin kykyihin ja suuntaa kohti omia kiinnostuksen kohteita. 

Oli hienoa saada ammattilaisilta käytännön vinkkejä tulevaisuuteen. Mieleeni jäi vinkit työn ja harjoittelupaikan hakemisessa. On tärkeääettä osaa sanoittaa omaa osaamistaan. On myös hyvä kertoa osaamisesta käytännön esimerkkejä. Toisaalta mieleeni jäi se, että ihan kaikkea hakemuksen ei kannata luetteloida. Hakemuksessa tulisi mielummin olla vähemmän asioita mutta niistä voi kertoa hieman syvemmin. Näistä vinkeistä tulee olemaan varmasti myös tulevaisuudessa hyötyäSisäministeriö jäi mieleen kiinnostavana ja innostavana työpaikkana 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *