pöytäkirja 1 – 2020

Pöytäkirja 1/2020

Stigma ry:n kokous

Aika: Maanantai 20.1.2020

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Marx

Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintä- ja työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus-, ympäristö- ja urheiluvast.)

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 8:09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Talousasiat
Esitetään, että Stigma ry:n tilinkäyttöoikeus (FI75 1745 3000 0716 49) annetaan Anna Koivistolle
( – ), ja että hän saa laajat käyttöoikeudet tiliin ja oikeudet verkkopankkiin. Ehdotus
hyväksytään. Tilinkäyttöoikeuden siirtoon liittyviä käytännön asioita selvitetään.

5. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Tutustutaan Kannunvalajien yhdenvertaisuussuunnitelmaan (2019–2023). Stigma ei ole vielä
äänestänyt suunnitelman osalta, ja asiaan palataan vuosikokouksessa.

6. Tiedotus
• Siirretään viestintäkanavien ylläpito-oikeus uudelle hallitukselle. Stigman blogi päivitetään
ajan tasalle, ja sinne jaetaan jatkossakin pöytäkirjat.
• Sosiaalisessa mediassa esitellään uusi hallitus lähiviikkoina.
• Stigman sähköpostilistaa käytetään tiedottamiseen, kun tiedotusasioita on, mutta
säännöllistä uutiskirjettä ei lähetetä.

7. Työelämä
• 17.1. työelämävastaavat tapasivat työelämäportaali Tiituksen edustajan. Tiitus julkaisee
pian rekrytointikanavan, jonka kautta työnantajat voivat tavoittaa opiskelijoita tai

oppilaitoksia. Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat voisivat löytää Tiituksen kautta
harjoittelupaikkoja. Stigman esittely Tiituksen verkkosivuilla päivitetään ajan tasalle.
Työnantajat voivat Tiituksen kautta ehdottaa mainosyhteistyötä, josta maksettaisiin
Stigmalle palkkio. Stigma on järjestönä pieni, joten se ei ehkä tavoita mainonnan kannalta
mielekästä määrää opiskelijoita. Mainosyhteistyötä voidaan kuitenkin harkita.
• 28.1. YKA järjestää Työelämäfoorumin.
• Keskustelua työpaikkavierailun järjestämisestä. Stigman jäseniä pyydetään ehdottamaan
ekskursiokohteita.

8. Opintoasiat
• V. 2019 järjestetty Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä oli onnistunut.
• Tehdään E-lomakkeen avulla ongelmatilannelomake ja palautelomake, joiden kautta
opiskelijat voivat olla yhteydessä Stigmaan.

9. Tapahtumat
• Vuosikokous helmikuussa.
• Alkuvuodelle mietitään hengailuiltaa, jossa uusi hallitus pääsisi esittäytymään.
• 10.3. on suunnitteilla Tutkimuskavalkadi, jossa tiedekunnan henkilökunta esittelee
tutkimuskohteitaan. Stigma mainostaa tapahtumaa opiskelijoille.
• Ohi on -opintosuuntabileistä keskustellaan muiden ainejärjestöjen, esim. Konstruktion,
kanssa.
• Keväällä voitaisiin järjestää tapahtuma, johon kutsutaan opiskelijoita tekemään omia
opinnäytetöitään. Ideana on ryhmäpaineen ja vertaistuen tarjoaminen opiskelijoille.

10. Alumnit
Joulukuussa 2019 Stigma järjesti alumnien kanssa Työelämäillan ja pikkujoulut. Tapahtumassa oli
jonkun verran kävijöitä, ja alumniyhdistys haluaisi tehdä yhteistyötä myös jatkossa. Pohditaan
rentoa hengailuiltaa jonkin alumneja ja opiskelijoita kiinnostavan teeman parissa. Stigma kutsuu
alumneja mukaan kokouksiin ja tapahtumiin.

11. Muut esille tulevat asiat
• Toimintasuunnitelma tehdään 31.1. mennessä.
• Allekirjoitusoikeutta esitetään Siiri Moisiolle, Kasper Koskelle ja Anna Koivistolle.
Hyväksytään.
• Stigman teemana on tänä vuonna yhteistyö.
• Kuppala-koulutus on 24.1. ja Kannuklusterin koulutukset 27.1.– 30.1.
• Helmikuulle suunnitteilla hallituksen virkistys.

12. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 9:53.

Leave a Reply

Your email address will not be published.