Pöytäkirja 2 – 2020

Pöytäkirja 2/2020

Stigma ry:n kokous

Aika: Tiistai 11.2.2020

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Beauvoir

Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintävastaava & työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus- ja ympäristövast. sekä urheiluvast.)

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 18:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen (20.1.2020) pöytäkirja ja vaalikokouksen (27.11.2019) pöytäkirja.

5. Talousasiat
• Uuden hallituksen tiedot ilmoitetaan pankkiin lähipäivinä.
• Tuotiin tiedoksi hallituksen jäsenille, että he voivat mennä edustamaan Valtsikan
järjestöjen, esimerkiksi Kannunvalajien, vuosijuhlille. Stigma kustantaa puolet
vuosijuhlalipun hinnasta kahdelle edustajalle juhlaa kohden.
• Hallituksen virkistykseen ja kokoustarjoiluihin on käytettävissä tänä vuonna 150 e.

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Tuuli kävi yhdenvertaisuuskoulutuksessa, ja hän koki sen hyödyllisenä ja kattavana. Hän tapaa vielä entisen yhdenvertaisuusvastaavan. Tuuli on Valtsikan ympäristötoimijoiden Fb-ryhmässä.

7. Tiedotus
• Stigman nettisivuille päivitetään hallitusten jäsenten yksilökuvat, kansikuva ja tapahtumat.
• Ekskursion järjestäminen keväällä saa kannatusta. Instagramissa pyydetään jäseniä
ehdottamaan ekskursiopaikkaa, ja tarvittaessa tehdään kyselylomake ekskursiotoiveista.
Hallituksen omia ideoita kohteeksi ovat maahanmuuttovirasto, muut valtion virastot,
eläkeyhtiöt tai työnantajat, joilla työskentelee alumniyhdistyksen jäseniä. Salla puhuu
ekskursioista alumniyhdistyksen kanssa.

8. Työelämä
• Työelämävastaavat kävivät YKAn työelämäfoorumissa. YKAn työelämäavustusta haetaan 23.2. mennessä. Stigma valmistelee selvityksen siitä, mihin avustusta aiotaan käyttää.
• Tarkistetaan edelliseltä hallitukselta, onko työelämäportaali Tiituksen kanssa tehty jo
sopimus.

9. Opintoasiat
• Stigmaa pyydettiin mainostamaan uutta sosiaalitieteiden verkkokurssia, jolla haetaan
opiskelijaksi. Tästä kieltäydytään, koska se ei koske juurikaan Stigman seuraajia.
• Tutkimuskavalkadista 10.3. ei ole tullut lisää tietoa, mutta Siiri on järjestäjiin yhteydessä.
• Kavalkadin jälkeen voitaisiin järjestää hengailuilta Marian Helmi-baarissa. Stigman jäsen toivoi somessa Olut-tauko -perinnettä takaisin, ja hengailu olisi vastaus tähän toiveiseen. Hengailu-iltaan kutsuttaisiin uusia yhteiskuntapolitiikkaan valittuja opiskelijoita, joita on arviolta reilu 10. Hengailuilta korvaisi vuonna 2019 järjestetyt Ohi on -bileet.
• Opintovastaavien kokous on ke 12.2. ja sosiaalitieteiden järjestöjen kokous ma 17.2.

10. Tapahtumat
• Stigman vuosikokous on 28.2.
• Suvitoimikunta (tapahtumavastaavien ryhmä) suunnittelee tapahtumaa järjestötoimijoiden kesken. Stigman mielestä voitaisiin järjestää sitsit mieluummin kuin hengailua Kuppalassa.
• Stigman siivousvuoro Kannuklusterissa ja Kuppalassa on 20.-26.4.
• Stydi suunnittelee vappubrunssia 26.4. ja Stigma aikoo ehdottaa yhteistyötä.
• Vappu-piknik voitaisiin järjestää sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa 30.4.
• Opinnäytetyöpajaa suunnitellaan huhtikuulle, hyvissä ajoin ennen vappua. Tilaa kysellään YKAlta käyttöön yhdeksi päiväksi.

11. Alumnit
Kokouskutsu laitettiin alumniyhdistyksen hallitukselle viikko sitten, ja siihen ei tullut vastauksia.
Alumnit kutsutaan Tutkimuskavalkadin jälkeiseen hengailuiltaan mukaan.

12. Muut esille tulevat asiat
• Hallituksen virkistäytymispäivä sovitaan Doodlessa.
• Sosiaalipoliittisen opiskelijajaoston (SoPop) ulkosuhdevastaavaksi valitaan Salla.
• Stigman hallitus on liittynyt eri Valtsikan toimijoiden Facebook-ryhmiin.
• Keskusteltiin haalarimerkkien tilaamisesta kevään aikana.
• HYYn virityspäivä on 23.2.

13. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19:40.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *