Pöytäkirja 3 – 2020

Pöytäkirja 3/2020
Stigma ry:n kokous
Aika: Keskiviikko 11.3.2020
Paikka: Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Marx

Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintävastaava & työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus- ja ympäristövast. sekä urheiluvast.), poistui kohdassa 10

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 18:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään viime kokouksen (11.2.2020) ja vuosikokouksen (28.2.2020) pöytäkirjat.

5. Talousasiat
• Pankkitunnuksia ei ole vielä saatu, koska pankin palvelussa on ruuhkaa.
• YKAn kanssa on sovittu, että vastineeksi raha-avustuksesta, Stigma järjestää YKAn kanssa yhteistyössä jonkin työelämätapahtuman. Lisäksi sopimukseen kuuluu, että YKA ja SYY ovat näkyvillä Stigman somessa, ja hallitus levittää YKAN vuosijulkaisua sekä jäsenkampanjoita.

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
• Stigman yhdenvertaisuusvastaava ei ole vielä saanut perehdytystä.
• Uusien ja vanhojen iltaa varten tehdään ongelmatilannelomake.

7. Tiedotus
• Stigman Facebookin kansikuva Valtsikan pihalta päivitetään myös nettisivuille.
• Stigma voi käyttää SoPop:in FB-ryhmää ”Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijat”
sellaisten tapahtumien mainostamiseen, jotka ovat avoinna kaikille alan opiskelijoille.

8. Työelämä
• ”Yrittäjyys-tapahtuma”: Keskustellaan siitä, että kutsuttaisiin Omapaja Oy:n edustaja sekä joku yhteiskunta-alaa opiskellut yrittäjä puhujiksi Stigman järjestämään tapahtumaan. Jälkimmäistä puhujaa etsitään aluksi YKAn kautta. YKAlta tiedustellaan myös tilaa käyttöön.
• Ekskursio työeläkeyhtiö Ilmariselle: Mikäli yrittäjyys-tapahtuma ei toteudu, kysytään
mahdollisuutta päästä 14. – 17.4. vierailulle Ilmariselle, jota jäsenet ehdottivat kohteeksi. (Muita ehdotuksia olivat Studentwork, Varma, Elo, ”Koulutusministeriö” ja yliopisto.)
• ”Esiintymistaito-tapahtuma”: Status pyysi Stigmaa toiseksi järjestäjäksi tapahtumaan,
jossa opiskelijat pääsisivät harjoittelemaan puhumis- ja esiintymistaitoja. Ajankohta olisi
jokin iltapäivä huhtikuussa. Tapahtuman järjestämistä harkitaan.

9. Opintoasiat
• Opintovastaava osallistui 9.3. tiedekuntatapaamiseen, jossa oli muiden järjestöjen
opintovastaavia, koulutussuunnittelijoita ja tiedekunnan henkilöstöä. Kokouksessa
käsiteltiin mm. JOO-opintojen tulevaisuutta, uusia opintosuunnitelmia, siirtymäajan
päättymistä ja maisterioptioita. Opintovastaava kertoi, että hän vastaa mielellään Stigman jäsenten kysymyksiin näistä aiheista.
• Valtsikan opintotoimijoiden kokous on 17.3.

10. Tapahtumat
Menneet
• Tutkimuskavalkadi 10.3. Onnistunut tapahtuma, jossa oli 45 osallistujaa. Stigma tavoitti Facebookin kautta paljon ihmisiä.
• Oluttauko 10.3. Myös kehuttu tapahtuma, jossa oli 25 osallistujaa. Heidän joukossaan oli opettajia ja pari alumnia. Nimikierroksen pitäminen toimi hyvin.
Tulevat
• Uusien ja vanhojen ilta 24.3.: Valmistelut aloitetaan alustavasti klo 16. Paikalle viedään lautapelejä. Tarjoilut valmistetaan itse, mahdollisesti paikan päällä.
• HVK I (Hallitusten välinen konferenssi) 28.3.: Sitsien teemana on sateenkaaren värit.
Sitseille voi osallistua neljä hallituslaista. Ilmoittautuminen päättyy 20.3.
• Hengailu Socius ry:n ja SYY-Kuopion kanssa 2.4.: Kuopiolaiset saapuvat Kevät-Ekskursiolle, ja Kuppala on varattu heidän ja sosiaalitieteiden yhteiseen hengailuiltaan.
• ”Opinnäytetyöpaja 18.4.”: Varattu Aleksandriasta ryhmätyötila 329. Työpajaan voi tulla
tekemään mitä vain opintoja. Mukaan mahtuu 14 henkilöä (hallitus mukaan lukien), ja
osallistujilta pyydetään sitovaa ilmoittautumista.
• Vappupiknik 30.4.: Sosiaalitieteiden järjestöt pitävät yhteisen piknikin.
• SoPop:in ekskursio 7.5.: Suunnattu kaikille sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijoille.
o Klo 12:15-13:00 on opastettu kierros eduskuntaan (25 hlö kiintiö).
o Klo 13:00 lounas ja kahvittelu
o Klo 16:00-17.00 eduskunnan kyselytunti (paikalle turvatarkastukseen jo 15:30)
• SoPop:in ja Stigman illanvietto 7.5.: Järjestetään alustavasti illanvietto Kuppalassa klo 17-.

Muuta tapahtumista
• Tapahtumien budjetti vuonna 2020 on 300 euroa.
• Vappubrunssia ei järjestetä, koska on jo tulossa vappupiknik.

11. Alumnit
• Alumniyhdistyksen puheenjohtaja kutsutaan mukaan päättämään Stigman seuraavasta
kokousajasta Doodlessa.
• Alumniyhdistyksen vuosikokous on 22.4.
• Kesäjuhlat on 5.6. klo 18.

12. Muut esille tulevat asiat
Vuosijuhlilla edustaminen
• Konstruktion vuosijuhlien edustajiksi arvottiin 3 halukkaan joukosta Siiri ja Tuuli. Stigma muistaa Konstruktiota tekemällä lahjoituksen Apuna ry:lle.
• Kannunvalajien tai Kontaktin vuosijuhlille ei vielä valittu edustajia.
Syksy 2020
• Hyvät vs. pahat -sitsit: Stigmasta täytyy valita 2 henkilöä auttamaan Kannunvalajia sitseillä.
• Stigman sitsit: Stigma järjestää alustavasti sitsit Alina-salissa 2.11., 3.11 tai 4.11.
• Sosiaalipolitiikan päivät: Seminaari järjestetään Helsingissä. SoPop! ehdotti, että Stigma osallistuisi opiskelijaohjelman järjestämiseen, ja että suunnittelu aloitettaisiin keväällä.

Muut asiat
• Stigman virkailijahaku avataan pian.
• YHPO-nalle -Facebook-käyttäjällä voidaan lähettää jatkossa tapahtumakutsuja.
• Oluttauko pidettiin Marian Helmessä. Stigman jäsen moitti edellisenä päivänä
paikkavalintaa, koska ravintolan omistaja oli käyttäytynyt rasistisesti 1990-luvulla. Stigman hallitus keskusteli palautteesta, ja päätettiin, että Stigma ei ota vahvasti kantaa paikan sopivuudesta tai sopimattomuudesta. Omistajan saamasta kritiikistä on aikaa, ja Stigma ei halua tarpeettomasti leimata häntä. Jatkossa tapahtumapaikan valinta tehdään kuitenkin
harkitummin.

13. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19:54.

Leave a Reply

Your email address will not be published.