Pöytäkirja 4 – 2020

Stigma ry:n kokous
Aika: Keskiviikko 8.4.2020
Paikka: Teams-etäyhteydellä
Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintävastaava & työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus- ja ympäristövast. sekä urheiluvast.)

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 19:25.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen (11.3.2020) pöytäkirja.

5. Talousasiat
• Stigma ei ole vielä saanut pankkitunnuksia, ja pankki on luvannut soittaa Stigmalle. Jos pankista ei kuulu, otetaan uudelleen sinne yhteyttä.
• Stigma ei ole viime kokouksen jälkeen hakenut postia, sillä Unioninkatu 37 on suljettu
korona-pandemian vuoksi.

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Ei kokoukseen tuotavia asioita.

7. Tiedotus
Stigman nettisivuilla olevaan kandiarkistoon on lisätty yhteiskuntapolitiikan kanditöitä. Somessa julkaistaan kehotus tutustua niihin ja pyydetään opiskelijoita lähettämään uusia töitä arkistoon.

8. Työelämä
Stigma on ilmoittanut Omapajalle ja Tiitukselle kevään tapahtumien peruuntumisesta
koronapandemian vuoksi. Mahdolliseen yhteistyöhön palataan syksyllä.

9. Opintoasiat
Valtsikan opintotoimijoiden kokouksessa käsiteltiin sitä, miten Valtsikan kurssien järjestäminen etänä on onnistunut.

10. Tapahtumat
• Stigma on perunut kaikki tapahtumansa keväältä korona-pandemian vuoksi.
• Hallituksen jäseniä osallistui etäyhteydellä Sosiaalitieteiden iltapäiväkerhoon 26.3. ja 2.4. Niissä sosiaalitieteiden opiskelijat ja opettajat keskustelivat muun muassa opintojen
sujumisesta, sekä siitä millaisia etätapahtumia sosiaalitieteiden opiskelijoille voitaisiin
järjestää. Stigma miettii, voisiko sillä olla jokin rooli etätapahtumien järjestämisessä.
• Alina-sali on varattu Stigmalle 4.11. ja sinne mahtuu 80 henkeä.
• Kuppalan ja Kannuklusterin siivous on peruttu.
• SYYspäivät järjestetään 23.-25.10. Kuopiossa.

11. Alumnit
Ei kokoukseen tuotavia asioita.

12. Muut esille tulevat asiat
• Virkailijoiksi ovat hakeneet Emilia Muuri, Lia Pursiainen ja Paavo Maakannas. Päätettiin valita kaikki hakijat (kaikki kyllä-ääniä). Heihin ollaan yhteydessä, ja heidät lisätään Stigman Whatsapp-ryhmään.
• Stigma mainostaa somessa YKAn tuoretta jäsenkampanjaa.

13. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 20:09.

Leave a Reply

Your email address will not be published.