Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä

Opiskelijat ja henkilökunta kohtaavat

Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat yhteiseen kehittämispäivään keskiviikkona 22.5. Edellisestä vastaavasta tapahtumasta on jo ehtinyt kulua pidemmän aikaa, joten tälle päivälle oli tarvetta etenkin, kun otetaan huomioon, että yliopistolla tapahtuneet uudistukset niin koulutusohjelmien kuin tilojenkin suhteen ovat heikentäneet opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä luontaista sidettä. Paikalle saapui opetus- ja tutkimushenkilökuntaa jopa professoreita myöten. Opiskelijoista paikalla oli niin ainejärjestömme edustajia, kuin muita kasvoja, myös vastikään opintosuuntansa valinneita.

Iltapäivän ohjelmassa oli ensin kokoontuminen pieniin työryhmiin pohtimaan oppialamme kehityskohteita. Aiheiksi oli etukäteen valittu yhteiskuntapoliitiikan ydin, yhteisön kehittäminen sekä opintojen tukeminen, joista kaikista syntyi reippaasti keskustelua ja ideoita siitä, miten opinnoissa voisi lisätä opiskelijoiden saamaa tukea. Pienryhmien ideointivaiheen jälkeen ajatuksia jaettiin kaikkien osallistujien kesken. Konkreettisista ideoista käteen jäi ainakin säännöllisemmät aamiais-/lounastapaamiset, joita voisi alkaa järjestää tieteenalan ihmisten kesken. Erityisen antoisa keskustelu oli kuitenkin yhteiskuntapolitiikan luonnetta ja tieteenalan ydintä koskeva keskustelu, jossa ei tuntunut löytyvän selkeää yksimielisyyttä siitä, mitä yhteiskuntapolitiikassa tulisi edes tutkia. Lienee kuitenkin hyvä asia, että oppiaineessa pystytään itsereflektioon eikä alalla olla lukittauduttu ikiaikaisiin toimintatapoihin. Tämä tulkintojen diversiteetti kertoo joustavuudesta ja matalasta hierarkiasta tieteenalalla. Viime kädessä alalla kulloinkin vaikuttavat ihmiset päättävät, mitä aiheita alalla tutkitaan.

Varsinaisen kehitysosuuden jälkeen oli aika siirtyä illalliselle ravintola Savuun
Tervasaareen. Tiedekunta tarjosi meille tämän illallisen, siitä iso kiitos tiedekunnalle! Illallisen antimet olivat maittavat ja ilta jatkui leppoisissa merkeissä. Paikalla oli opiskelijoita monilta eri vuosikursseilta, mikä oli tärkeä asia etenkin kun oppiaineeseen oli keväällä tullut uusia opiskelijoita. Oli mukava päästä vaihtamaan ajatuksia myös alan tutkijoiden kanssa, joihin perustutkinto-opiskelijana harvemmin törmää.

Kirjoittanut: Leevi Leivo

Stigma ry

Tervetuloa Stigma ry:n kotisivuille!

Stigma ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikan (ent. sosiaalipolitiikan) opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön tavoitteena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, integroida uudet opiskelijat yliopistomaailmaan sekä edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistys toimii linkkinä sosiaalitieteiden laitoksen henkilökunnan, yhteiskuntapolitiikan oppiaineen opettajien ja opiskelijoiden välillä. Stigma ry on perustettu vuonna 1958 ja on siten valtiotieteellisen tiedekunnan vanhin ainejärjestö. Yhdistys on rekisteröity vuonna 1985.

Hallitus vuodelle 2015:

Puheenjohtaja Sophia Lawson
Varapuheenjohtaja Valtteri Renvall
Opintovastaava Valtteri Aine
Sihteeri Sofia Kaipainen
Taloudenhoitaja sekä Kajahdus- ja urheiluvastaava Tiikku Pekkonen
Yrityssuhdevastaava Julia Noschis
Työelämä- ja alumnivastaava Anssi Ahlberg
Kulttuuri- ja yhdenvertaisuusvastaava Laura Domingo
Suhde- ja kv-vastaava sekä emäntä Shanti Karinen
Ympäristövastaava Sini Holopainen
Tapahtuma- ja projektivastaava Siiri Mäkelä
Tiedottaja Emmi Ihalainen

Hallituksen yhteystiedot ja kuvat löydät pian päivitettynä täältä.

Terveisiä oppiainekahveilta

Opintovastaava Saulin terveisiä stigmalaisille:

Isosti kiitoksia kaikille oppiainekahveille paikalle päässeille ja
kyselyyn vastanneille! Oheisessa liitteessä on vähän yhteenvetoa oppiainekahvien keskusteluista. Lomakkeen vastauksista on myös tehty erillinen laajempi yhteenveto, joka on annettu Ullamaijan kautta välitettäväksi muulle henkilökunnalle, eli muukin palaute pääsi perille, vaikkei kaikesta ehdittykään keskustelemaan. Jos haluatte vielä lisätietoa illan annista jonkun tietyn asian suhteen niin laittakaa vaan rohkeasti viestiä miulle!

Oppiainekahvit_muistio

Vielä loppuun sananen Stigmalle/Stigman opintotoiminnalle esitetystä
palautteesta. Oli toivottu mm. että Stigma järkkäilisi jotakin
urailtaa jossa vanhemmat opiskelijat kertoisi työelämään siirtymisestä
ja omista opintovalinnoistaan, että laitoksen ja opiskelijoiden
vuorovaikutusta voisi edistää ja että Stigmakin voisi edistää
lukupiirejä. Iso kiitos näistä toiveista, kaikki on äärimmäisen hyviä
ehdotuksia ja niistä varmasti keskustellaan hallituksessa tänä vuonna
ja pyritään mahdollisuuksiemme mukaan niitä edistämään!

Sitten pari infoa jotka toivottavasti vastaavat jo joidenkin kysymyksiin:

1. Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt:
– perusopinnot: Arho Toikka
– aineopinnot: Ullamaija Seppälä (Ullamaija on myös oppiainevastaava
ja koko tdk:n opinnoista vastaava varadekaani)
– syventävät opinnot: professorit Risto Eräsaari ja tällä hetkellä
Ullamaija Seppälä
– kaupunkitutkimus: Anne Haila
– ympäristöpolitiikka: Janne Hukkinen
– vanhenemisen tutkimus: Antti Karisto
– lisäksi yleistä neuvontaa opinnoista voi kysyä myös amanuenssi Mikko
Puukolta (vast.otto 9.30 -11).

Opettajien vastaanottoajat löytyvät osoitteesta
http://www.helsinki.fi/yhteiskuntapolitiikka/henkilosto/opettajat.html.
Vastaanottoaikoja saa rohkeasti hyödyntää jos on kysyttävää noiden
kokonaisuuksien kursseista, tenteistä, jos tarvitsee vaikkapa vinkkejä
kandi/gradutyöhönsä, ohjausta opintoihinsa tai melkein mitä vaan!

2. Gradu- ja kandiaiheita voi löytää esim. selailemalla
e-thesis-palvelua osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi/.
Graduja/väikkäreitä voi selata koko tiedekunnan tasolla tai esim.
hakea hakusanoilla yhteiskunta/sosiaalipolitiikka. Valitettavasti
tuonne sähköiseen palveluun ei ilmesty läheskään kaikkia graduja,
mutta jonkinlaisen katsauksen mahdollisiin aihepiireihin saa jo tuolla
haulla.

Monet olivat toivoneet jotakin graduaihepankkia tms. Koetetaan tutkia
tämän vuoden aikana, josko olisi mahdollista koota laitoksella
tehtyjen gradujen aihepiirejä paremmin yhteen ja tuoda esille paremmin
myös laitoksella tehtävää tutkimusta, mikä voisi sitten tuoda
aihe-ehdotuksia omiin töihin.

3. Ullamaija pyysi vielä muistuttamaan, että kaikista
tiedekuntatenteistä voi suorittaa puolet esseillä. Tästä on sovittava
ensin tentistä vastaavan opettajan kanssa. Vastaanottoaikoja kannattaa
siis rohkeasti käyttää myös mennäkseen kysymään esseesuorituksesta!

Noniin, tällaisia opintoasioita tällä erää. Lisää tulossa myöhemmin,
same Stigma-time, same Stigma-channel!

-Sauli
Opintovastaava 2013
sauli.jappinen@helsinki.fi
050 4061755

Stigman hallitus 2013 järjestäytyi

Stigman hallitus 2013 on järjestäytynyt ja näyttää tältä:

Puheenjohtaja: Minna Teittinen
Varapuheenjohtaja: Verneri Aalto
Taloudenhoitaja: Erik Nyroos
Opintovastaava: Sauli Jäppinen
Sihteeri ja fuksivastaava: Noora Järvi
Hallinto- ja urheiluvastaava: Roope Kaaronen
Tiedottaja: Stella Qin
Tasa-arvo-, kv- ja suhdevastaava: Meeri Virtamo
Työelämä- ja alumnivastaava: Terhi Korkiala
Kulttuurivastaava: Iiro Leino
Tapahtuma- ja virkistysvastaavat: Iris Pykäläinen ja Jenna Hirvonen

Mahtava porukka ja upea vuosi tulossa!

Stigman hallitus 2013 valittu

Stigman toimijat vuodelle 2013 valittiin perjantain vaalikokouksessa

Puheenjohtaja 2013: Minna Teittinen

Varapuheenjohtaja: Verneri Aalto
Taloudenhoitaja: Erik Nyroos
Sihteeri: Noora Järvi
Opintovastaava: Sauli Jäppinen

Hallituksen muut jäsenet:

Meeri Virtamo
Iris Pykäläinen
Terhi Korkiala
Roope Kaaronen
Jenna Hirvonen
Stella Qin
Iiro Leino

Avustavat toimihenkilöt: Laura Ollila ja Elsa Honkanen

Vuosijuhlavastaavat: Jenni Koski ja Henri Kääriäinen

Matkavastaava: Jussi-Pekka Kinnunen

Lämpimät onnittelut kaikille toimiin valituille!

Hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta

Stigman hallitus 2012