Pöytäkirja 3 – 2020

Linkki

Pöytäkirja 3/2020
Stigma ry:n kokous
Aika: Keskiviikko 11.3.2020
Paikka: Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Marx

Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintävastaava & työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus- ja ympäristövast. sekä urheiluvast.), poistui kohdassa 10

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 18:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään viime kokouksen (11.2.2020) ja vuosikokouksen (28.2.2020) pöytäkirjat.

5. Talousasiat
• Pankkitunnuksia ei ole vielä saatu, koska pankin palvelussa on ruuhkaa.
• YKAn kanssa on sovittu, että vastineeksi raha-avustuksesta, Stigma järjestää YKAn kanssa yhteistyössä jonkin työelämätapahtuman. Lisäksi sopimukseen kuuluu, että YKA ja SYY ovat näkyvillä Stigman somessa, ja hallitus levittää YKAN vuosijulkaisua sekä jäsenkampanjoita.

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
• Stigman yhdenvertaisuusvastaava ei ole vielä saanut perehdytystä.
• Uusien ja vanhojen iltaa varten tehdään ongelmatilannelomake.

7. Tiedotus
• Stigman Facebookin kansikuva Valtsikan pihalta päivitetään myös nettisivuille.
• Stigma voi käyttää SoPop:in FB-ryhmää ”Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijat”
sellaisten tapahtumien mainostamiseen, jotka ovat avoinna kaikille alan opiskelijoille.

8. Työelämä
• ”Yrittäjyys-tapahtuma”: Keskustellaan siitä, että kutsuttaisiin Omapaja Oy:n edustaja sekä joku yhteiskunta-alaa opiskellut yrittäjä puhujiksi Stigman järjestämään tapahtumaan. Jälkimmäistä puhujaa etsitään aluksi YKAn kautta. YKAlta tiedustellaan myös tilaa käyttöön.
• Ekskursio työeläkeyhtiö Ilmariselle: Mikäli yrittäjyys-tapahtuma ei toteudu, kysytään
mahdollisuutta päästä 14. – 17.4. vierailulle Ilmariselle, jota jäsenet ehdottivat kohteeksi. (Muita ehdotuksia olivat Studentwork, Varma, Elo, ”Koulutusministeriö” ja yliopisto.)
• ”Esiintymistaito-tapahtuma”: Status pyysi Stigmaa toiseksi järjestäjäksi tapahtumaan,
jossa opiskelijat pääsisivät harjoittelemaan puhumis- ja esiintymistaitoja. Ajankohta olisi
jokin iltapäivä huhtikuussa. Tapahtuman järjestämistä harkitaan.

9. Opintoasiat
• Opintovastaava osallistui 9.3. tiedekuntatapaamiseen, jossa oli muiden järjestöjen
opintovastaavia, koulutussuunnittelijoita ja tiedekunnan henkilöstöä. Kokouksessa
käsiteltiin mm. JOO-opintojen tulevaisuutta, uusia opintosuunnitelmia, siirtymäajan
päättymistä ja maisterioptioita. Opintovastaava kertoi, että hän vastaa mielellään Stigman jäsenten kysymyksiin näistä aiheista.
• Valtsikan opintotoimijoiden kokous on 17.3.

10. Tapahtumat
Menneet
• Tutkimuskavalkadi 10.3. Onnistunut tapahtuma, jossa oli 45 osallistujaa. Stigma tavoitti Facebookin kautta paljon ihmisiä.
• Oluttauko 10.3. Myös kehuttu tapahtuma, jossa oli 25 osallistujaa. Heidän joukossaan oli opettajia ja pari alumnia. Nimikierroksen pitäminen toimi hyvin.
Tulevat
• Uusien ja vanhojen ilta 24.3.: Valmistelut aloitetaan alustavasti klo 16. Paikalle viedään lautapelejä. Tarjoilut valmistetaan itse, mahdollisesti paikan päällä.
• HVK I (Hallitusten välinen konferenssi) 28.3.: Sitsien teemana on sateenkaaren värit.
Sitseille voi osallistua neljä hallituslaista. Ilmoittautuminen päättyy 20.3.
• Hengailu Socius ry:n ja SYY-Kuopion kanssa 2.4.: Kuopiolaiset saapuvat Kevät-Ekskursiolle, ja Kuppala on varattu heidän ja sosiaalitieteiden yhteiseen hengailuiltaan.
• ”Opinnäytetyöpaja 18.4.”: Varattu Aleksandriasta ryhmätyötila 329. Työpajaan voi tulla
tekemään mitä vain opintoja. Mukaan mahtuu 14 henkilöä (hallitus mukaan lukien), ja
osallistujilta pyydetään sitovaa ilmoittautumista.
• Vappupiknik 30.4.: Sosiaalitieteiden järjestöt pitävät yhteisen piknikin.
• SoPop:in ekskursio 7.5.: Suunnattu kaikille sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijoille.
o Klo 12:15-13:00 on opastettu kierros eduskuntaan (25 hlö kiintiö).
o Klo 13:00 lounas ja kahvittelu
o Klo 16:00-17.00 eduskunnan kyselytunti (paikalle turvatarkastukseen jo 15:30)
• SoPop:in ja Stigman illanvietto 7.5.: Järjestetään alustavasti illanvietto Kuppalassa klo 17-.

Muuta tapahtumista
• Tapahtumien budjetti vuonna 2020 on 300 euroa.
• Vappubrunssia ei järjestetä, koska on jo tulossa vappupiknik.

11. Alumnit
• Alumniyhdistyksen puheenjohtaja kutsutaan mukaan päättämään Stigman seuraavasta
kokousajasta Doodlessa.
• Alumniyhdistyksen vuosikokous on 22.4.
• Kesäjuhlat on 5.6. klo 18.

12. Muut esille tulevat asiat
Vuosijuhlilla edustaminen
• Konstruktion vuosijuhlien edustajiksi arvottiin 3 halukkaan joukosta Siiri ja Tuuli. Stigma muistaa Konstruktiota tekemällä lahjoituksen Apuna ry:lle.
• Kannunvalajien tai Kontaktin vuosijuhlille ei vielä valittu edustajia.
Syksy 2020
• Hyvät vs. pahat -sitsit: Stigmasta täytyy valita 2 henkilöä auttamaan Kannunvalajia sitseillä.
• Stigman sitsit: Stigma järjestää alustavasti sitsit Alina-salissa 2.11., 3.11 tai 4.11.
• Sosiaalipolitiikan päivät: Seminaari järjestetään Helsingissä. SoPop! ehdotti, että Stigma osallistuisi opiskelijaohjelman järjestämiseen, ja että suunnittelu aloitettaisiin keväällä.

Muut asiat
• Stigman virkailijahaku avataan pian.
• YHPO-nalle -Facebook-käyttäjällä voidaan lähettää jatkossa tapahtumakutsuja.
• Oluttauko pidettiin Marian Helmessä. Stigman jäsen moitti edellisenä päivänä
paikkavalintaa, koska ravintolan omistaja oli käyttäytynyt rasistisesti 1990-luvulla. Stigman hallitus keskusteli palautteesta, ja päätettiin, että Stigma ei ota vahvasti kantaa paikan sopivuudesta tai sopimattomuudesta. Omistajan saamasta kritiikistä on aikaa, ja Stigma ei halua tarpeettomasti leimata häntä. Jatkossa tapahtumapaikan valinta tehdään kuitenkin
harkitummin.

13. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19:54.

Pöytäkirja 2 – 2020

Linkki

Pöytäkirja 2/2020

Stigma ry:n kokous

Aika: Tiistai 11.2.2020

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Beauvoir

Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintävastaava & työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus- ja ympäristövast. sekä urheiluvast.)

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 18:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen (20.1.2020) pöytäkirja ja vaalikokouksen (27.11.2019) pöytäkirja.

5. Talousasiat
• Uuden hallituksen tiedot ilmoitetaan pankkiin lähipäivinä.
• Tuotiin tiedoksi hallituksen jäsenille, että he voivat mennä edustamaan Valtsikan
järjestöjen, esimerkiksi Kannunvalajien, vuosijuhlille. Stigma kustantaa puolet
vuosijuhlalipun hinnasta kahdelle edustajalle juhlaa kohden.
• Hallituksen virkistykseen ja kokoustarjoiluihin on käytettävissä tänä vuonna 150 e.

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Tuuli kävi yhdenvertaisuuskoulutuksessa, ja hän koki sen hyödyllisenä ja kattavana. Hän tapaa vielä entisen yhdenvertaisuusvastaavan. Tuuli on Valtsikan ympäristötoimijoiden Fb-ryhmässä.

7. Tiedotus
• Stigman nettisivuille päivitetään hallitusten jäsenten yksilökuvat, kansikuva ja tapahtumat.
• Ekskursion järjestäminen keväällä saa kannatusta. Instagramissa pyydetään jäseniä
ehdottamaan ekskursiopaikkaa, ja tarvittaessa tehdään kyselylomake ekskursiotoiveista.
Hallituksen omia ideoita kohteeksi ovat maahanmuuttovirasto, muut valtion virastot,
eläkeyhtiöt tai työnantajat, joilla työskentelee alumniyhdistyksen jäseniä. Salla puhuu
ekskursioista alumniyhdistyksen kanssa.

8. Työelämä
• Työelämävastaavat kävivät YKAn työelämäfoorumissa. YKAn työelämäavustusta haetaan 23.2. mennessä. Stigma valmistelee selvityksen siitä, mihin avustusta aiotaan käyttää.
• Tarkistetaan edelliseltä hallitukselta, onko työelämäportaali Tiituksen kanssa tehty jo
sopimus.

9. Opintoasiat
• Stigmaa pyydettiin mainostamaan uutta sosiaalitieteiden verkkokurssia, jolla haetaan
opiskelijaksi. Tästä kieltäydytään, koska se ei koske juurikaan Stigman seuraajia.
• Tutkimuskavalkadista 10.3. ei ole tullut lisää tietoa, mutta Siiri on järjestäjiin yhteydessä.
• Kavalkadin jälkeen voitaisiin järjestää hengailuilta Marian Helmi-baarissa. Stigman jäsen toivoi somessa Olut-tauko -perinnettä takaisin, ja hengailu olisi vastaus tähän toiveiseen. Hengailu-iltaan kutsuttaisiin uusia yhteiskuntapolitiikkaan valittuja opiskelijoita, joita on arviolta reilu 10. Hengailuilta korvaisi vuonna 2019 järjestetyt Ohi on -bileet.
• Opintovastaavien kokous on ke 12.2. ja sosiaalitieteiden järjestöjen kokous ma 17.2.

10. Tapahtumat
• Stigman vuosikokous on 28.2.
• Suvitoimikunta (tapahtumavastaavien ryhmä) suunnittelee tapahtumaa järjestötoimijoiden kesken. Stigman mielestä voitaisiin järjestää sitsit mieluummin kuin hengailua Kuppalassa.
• Stigman siivousvuoro Kannuklusterissa ja Kuppalassa on 20.-26.4.
• Stydi suunnittelee vappubrunssia 26.4. ja Stigma aikoo ehdottaa yhteistyötä.
• Vappu-piknik voitaisiin järjestää sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa 30.4.
• Opinnäytetyöpajaa suunnitellaan huhtikuulle, hyvissä ajoin ennen vappua. Tilaa kysellään YKAlta käyttöön yhdeksi päiväksi.

11. Alumnit
Kokouskutsu laitettiin alumniyhdistyksen hallitukselle viikko sitten, ja siihen ei tullut vastauksia.
Alumnit kutsutaan Tutkimuskavalkadin jälkeiseen hengailuiltaan mukaan.

12. Muut esille tulevat asiat
• Hallituksen virkistäytymispäivä sovitaan Doodlessa.
• Sosiaalipoliittisen opiskelijajaoston (SoPop) ulkosuhdevastaavaksi valitaan Salla.
• Stigman hallitus on liittynyt eri Valtsikan toimijoiden Facebook-ryhmiin.
• Keskusteltiin haalarimerkkien tilaamisesta kevään aikana.
• HYYn virityspäivä on 23.2.

13. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19:40.

pöytäkirja 1 – 2020

Linkki

Pöytäkirja 1/2020

Stigma ry:n kokous

Aika: Maanantai 20.1.2020

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Marx

Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintä- ja työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus-, ympäristö- ja urheiluvast.)

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 8:09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.

4. Talousasiat
Esitetään, että Stigma ry:n tilinkäyttöoikeus (FI75 1745 3000 0716 49) annetaan Anna Koivistolle
( – ), ja että hän saa laajat käyttöoikeudet tiliin ja oikeudet verkkopankkiin. Ehdotus
hyväksytään. Tilinkäyttöoikeuden siirtoon liittyviä käytännön asioita selvitetään.

5. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Tutustutaan Kannunvalajien yhdenvertaisuussuunnitelmaan (2019–2023). Stigma ei ole vielä
äänestänyt suunnitelman osalta, ja asiaan palataan vuosikokouksessa.

6. Tiedotus
• Siirretään viestintäkanavien ylläpito-oikeus uudelle hallitukselle. Stigman blogi päivitetään
ajan tasalle, ja sinne jaetaan jatkossakin pöytäkirjat.
• Sosiaalisessa mediassa esitellään uusi hallitus lähiviikkoina.
• Stigman sähköpostilistaa käytetään tiedottamiseen, kun tiedotusasioita on, mutta
säännöllistä uutiskirjettä ei lähetetä.

7. Työelämä
• 17.1. työelämävastaavat tapasivat työelämäportaali Tiituksen edustajan. Tiitus julkaisee
pian rekrytointikanavan, jonka kautta työnantajat voivat tavoittaa opiskelijoita tai

oppilaitoksia. Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat voisivat löytää Tiituksen kautta
harjoittelupaikkoja. Stigman esittely Tiituksen verkkosivuilla päivitetään ajan tasalle.
Työnantajat voivat Tiituksen kautta ehdottaa mainosyhteistyötä, josta maksettaisiin
Stigmalle palkkio. Stigma on järjestönä pieni, joten se ei ehkä tavoita mainonnan kannalta
mielekästä määrää opiskelijoita. Mainosyhteistyötä voidaan kuitenkin harkita.
• 28.1. YKA järjestää Työelämäfoorumin.
• Keskustelua työpaikkavierailun järjestämisestä. Stigman jäseniä pyydetään ehdottamaan
ekskursiokohteita.

8. Opintoasiat
• V. 2019 järjestetty Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä oli onnistunut.
• Tehdään E-lomakkeen avulla ongelmatilannelomake ja palautelomake, joiden kautta
opiskelijat voivat olla yhteydessä Stigmaan.

9. Tapahtumat
• Vuosikokous helmikuussa.
• Alkuvuodelle mietitään hengailuiltaa, jossa uusi hallitus pääsisi esittäytymään.
• 10.3. on suunnitteilla Tutkimuskavalkadi, jossa tiedekunnan henkilökunta esittelee
tutkimuskohteitaan. Stigma mainostaa tapahtumaa opiskelijoille.
• Ohi on -opintosuuntabileistä keskustellaan muiden ainejärjestöjen, esim. Konstruktion,
kanssa.
• Keväällä voitaisiin järjestää tapahtuma, johon kutsutaan opiskelijoita tekemään omia
opinnäytetöitään. Ideana on ryhmäpaineen ja vertaistuen tarjoaminen opiskelijoille.

10. Alumnit
Joulukuussa 2019 Stigma järjesti alumnien kanssa Työelämäillan ja pikkujoulut. Tapahtumassa oli
jonkun verran kävijöitä, ja alumniyhdistys haluaisi tehdä yhteistyötä myös jatkossa. Pohditaan
rentoa hengailuiltaa jonkin alumneja ja opiskelijoita kiinnostavan teeman parissa. Stigma kutsuu
alumneja mukaan kokouksiin ja tapahtumiin.

11. Muut esille tulevat asiat
• Toimintasuunnitelma tehdään 31.1. mennessä.
• Allekirjoitusoikeutta esitetään Siiri Moisiolle, Kasper Koskelle ja Anna Koivistolle.
Hyväksytään.
• Stigman teemana on tänä vuonna yhteistyö.
• Kuppala-koulutus on 24.1. ja Kannuklusterin koulutukset 27.1.– 30.1.
• Helmikuulle suunnitteilla hallituksen virkistys.

12. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.

13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 9:53.

Stigman hallitus 2019 esittäytyy!

Ennen vaalikokousta upea 2019-vuoden hallituksemme esittäytyi Stigman Facebook-sivulla. Tässä yhteenveto esittelyistämme!

Puheenjohtaja Leevi Leivo:

Moro!

Olen Leevi ja toiminut tänä vuonna puheenjohtajana Stigmassa. Puheenjohtajana toimimisessa parasta on samanaikainen vapaus ja vastuu. Se on kehittänyt minua ihmisenä ja johtajana tänä vuonna. Puheenjohtajana pääsee toimimaan moneen eri suuntaan – samaan aikaan täytyy johtaa hallituksen toimintaa ja pitää yhteyksiä muihin järjestöihin. Tämän takia puheenjohtajana täytyy tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Mutta ei hätää, hommassa pärjää hiljaisempikin kaveri – itsekin olen introvertti ja johdan kuuntelemalla ja tukemalla.

Parhaita tapahtumia tänä vuonna ovat mielestäni olleet uusien yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden ilta keväällä sekä nyt syksyllä tehty reissu sosiaalipolitiikan päiville Joensuuhun. Puheenjohtajana tulee olla tietoinen kaikista järjestön tapahtumista, mutta kaikessa ei tarvitse olla itse tekemässä. Itsekin delegoin vastuita muille hallistuslaisille enkä suinkaan ollut läsnä jokaisessa tapahtumassamme. Tämä vuosi oli muutenkin hieman erilainen tapahtumien suhteen – sillä järjestimme paljon uudenlaisia tapahtumia joidenkin vanhojen tuttujen tapahtumien jäädessä hetkeksi taka-alalle. Erityisesti kehittyi yhteistyö muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa, mistä saimmekin kunniamaininnan.

Puheenjohtajana pääseekin toteuttamaan vuodesta omanlaisensa yhdessä muun hallituksen kanssa. Varapuheenjohtajan kanssa kannattaa jakaa vastuuta ja muodostaa tehokas työpari heti kauden alkaessa. Olen oppinut tänä vuonna kantamaan vastuuta ja saanut rentoutta ja itsevarmuutta siihen mitä tekee. Ennen vuotta odotin, että tämä olisi vienyt enemmän aikaa kuin mitä se loppupeleissä on vienyt. Suosittelen puheenjohtajan pestiä kenelle tahansa, joka haluaa oppia vastuunkantamista, kehittää opiskelijajärjestöä eteenpäin ja toki on hyvä myös nauttia opiskelijatapahtumissa pyörimisestä. Kokonaisuudessaan tämä on erittäin kehittävä ja antoisa homma!

Varapuheenjohtaja Linnéa Partanen:

Moi, oon Linnéa Partanen ja toiminut Stigman varapuheenjohtajana kuluneen vuoden. Lähdin mukaan hallitukseen, koska halusin olla opiskelijatapahtumien ytimessä ja pesti on hyvä lisä CV:seen. Fuksina olin ajatellut hakevani opintovastaavan pestiä, mutta vaalikokouksessa minua ehdotettiin yllättäen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pesteihin, joista hain jälkimmäiseen.

Olen tehnyt Stigmassa tapahtumien järjestämistä, sometusta, kirjoitin yhdenvertaisuussuunnitelman, hankkinut sponsoreita, suunnitellut haalarimerkkejä, järjestänyt excun ja tehnyt mahtavaa yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa. Olen oppinut viestintätaitoja, yhteistyötaitoja, johtamistaitoja ja vähän järjestön pyörittämisen hallintopuolta. Näitä taitoja olen saanut heti hyödyntää osa-aikaisessa työssäni hankkeen viestintävastaavana tänä vuonna. Parasta on ollut yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ja tutustuminen uusiin ihmisiin. Sosiaalitieteiden järjestöjen hyvästä yhteistyöstä voitimmekin HYY:n järjestökilpailussa palkinnon! Ainejärjestössä on mahdollista oppia todella paljon ja ideoita vaikka mitä!

Parasta varapuheenjohtajan pestissä on ollut, että olen saanut toteuttaa ideoitani usealla eri alueella. Tärkeimmät taidot varapuheenjohtajaksi aikovalle ovat vastuunkantaminen ja hallitusjäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen. Kaiken vaadittavan pystyy oppimaan vuoden aikana. Olen luvannut olla tukena seuraavalle hallitukselle!

Taloudenhoitaja Petteri Kolmonen:

Hei vain
Olen Petteri ja olen Stigma ry:n taloudenhoitaja sekä verkkosivujen ylläpitäjä. Yhteiskuntapolitiikan opintoja on itselläni takana jo neljä vuotta ja Stigman hallituksessa kaksi vuotta.
Taloudenhoitajan rooliin kuuluu järjestön rahankäytön portinvartijana toimiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituskauden alussa luodaan vuoden budjetti, jonka mukaisesti järjestön toimintaan varataan riittävät resurssit. Erinäisiin tapahtumiin kuuluu muun muassa tilojen vuokrausta, tarjoilujen ostamista, pääsylippujen myyntiä ynnä muita tuloja ja menoja ja näiden virtojen hallinta sekä budjetin rajoissa pysyminen on taloudenhoitajan päävastuu. Vaikka tehtävä onkin toisinaan monimutkainen ja edellyttää paljon tarkkaavaisuutta, on se myös erinomainen tilaisuus kehittää omia taitojaan vaativassa tehtävässä, jossa täytyy pitää koko järjestön langat käsissä. Suurta vastuuta ei kuitenkaan ole syytä pelätä, sillä yliopisto-opintojen aikana erittäin harvoin tulee vastaan samanlaista tilaisuutta oppia yhtä paljon työelämälle hyödyllisiä taitoja kuin taloudenhoitajana, minkä vuoksi tämä pesti on suureksi hyödyksi jokaiselle, joka haluaa saada suurimman hyödyn irti järjestötoiminnasta.
Stigman verkkosivujen ylläpito on ollut keskeinen osa omaa työnkuvaani Stigmassa jo kahden vuoden ajan, ja näkisin itse ainakin, että verkkosivut ovat kehittyneet erittäin positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi tämän vuoden aikana kirjoittamani yhteiskuntapolitiikan kandi- ja graduoppaat julkaistiin verkkosivuilla täydentämään uusille opiskelijoille tarjolla olevia resursseja. Tämän lisäksi sivujen ulkoasu sekä järjestelmällisyys ovat parantuneet. Verkkosivujen hallinnointiin ei tarvitse juuri minkäänlaista aikaisempaa tekniikkavelhoutta, sillä alusta tätä varten on hyvin helppokäyttöinen, eikä vaadi juuri lainkaan opettelua. Tietysti jos sattuu osaamaan esimerkiksi CSS:n käyttöä, niin on mahdollista toteuttaa huomattavan laajempia muutoksia kuin perusasetuksilla, mutta tämä ei ole lainkaan tarpeellista, enkä itsekään tätä tehnyt lukuun ottamatta suhteellisen pieniä teknisiä muutoksia.
Stigman hallituksessa kaikkein parasta on se, että hallituksessa toimiessa perspektiivi laajenee huomattavan paljon suurempaan mittakaavana kuin pelkästään tavallisena opiskelijana. Tapahtumien järjestämisen sekä verkostoitumisen myötä oppii näkemään yliopiston kulttuuria täysin uudella tavalla, mikä myös tekee opinnoista kiinnostavampia. Tämän vuoksi kannustaisinkin jokaista, joka kokee opintojensa olevan jo rutiinia, kokeilemaan hallitukseen lähtemistä, sillä se ehdottomasti avaa silmät ja luo uusia mahdollisuuksia.
Sihteeri Sara Seppälä:
Moikka! Oon Sara ja toiminut Stigmassa sihteerinä kuluvana vuonna. Opiskelen toista vuotta sosiaalitieteitä. Lähdin Stigman hallitukseen mukaan fuksivuonna, sillä kiinnostuin järjestötoiminnasta ja halusin päästä myös vaikuttamaan omalta osaltani. Pohdin silloin tulevaa opintosuuntaa ja yhteiskuntapolitiikka näyttäytyi yhtenä vaihtoehtona. Mielenkiintoista on ollut oppia miten ainejärjestöt toimivat ja mitä kaikkea hallitustoiminta pitää sisällään. Olen kokenut mielenkiintoisena pienessä ainejärjestössä toimimisen, sillä kaikki ovat päässeet osallistumaan ja vaikuttamaan.
Stigmassa olen pääosin tehnyt kokousten pöytäkirjat, mutta myös osallistunut tapahtumien järjestämiseen ja toiminut yhteistyössä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa. Hallituksessa olen vuoden aikana oppinut yhteistyötaitoja, asioiden järjestämistä ja taitoja kehittää uusia ideoita. Olen tykännyt erityisen paljon juuri tapahtumista, joissa on ollut mukana muitakin ainejärjestöjä ja päässyt tutustumaan myös muihin järjestötoimijoihin. Parhaimpana muistona oli pitää rastia Kannun fuksisuunnistuksessa, jossa oli tosi hyvä meininki! Koen, että olen saanut järjestötoiminnasta uusia kokemuksia ja tarvittavia taitoja, joten kannustankin kaikkia ehdottomasti lähtemään mukaan!
Opinto- ja ympäristövastaava Ilona Rania:
Hei,
Oon Ilona ja opiskelen toista vuotta sosiaalitieteitä, ja oon toiminut Stigmassa opinto- ja ympäristövastaavana. Hain Stigman hallitukseen fuksina, vaikken tiennytkään mikä opintosuuntani tulisi olemaan, mutta yhteiskuntapolitiikka kiinnosti yhtenä vaihtoehtona. Pienemmän järjestön toimintaan lähtemiseen oli myös pienempi kynnys, ja täällä onkin saanut tehdä monipuolisesti kaikkea.
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden opintoasioista huolehtiminen ja linkkinä toimiminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Homma ei kuitenkaan ole niin rankka kuin voi kuulostaa, sillä tässä pääsee tekemään paljon yhteistyötä muiden opintoedustajien kanssa eikä asioista tarvitse huolehtia yksin! Opintovastaavana pääsee suoraan vaikuttamaan opetukseen ja välittämään henkilökunnalle opiskelijoiden palautetta esimerkiksi kurssijärjestelyistä.
Stigman toiminnassa oon tykännyt erityisesti siitä, että pienessä järjestössä kaikki pääsee tekemään kaikkea mitä haluaa ja on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toiminta on. Ollaan tehty paljon yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järkätty tapahtumia yhdessä. Kivointa oli päästä vetämään Stigman rasteja Kannun ja sosiaalitieteiden fuksiaisissa!
Viestintävastaava Maria Filippenkova: 
Moi!
Mä oon Maria, toisen vuoden sosiaalitieteilijä ja Stigman viestintävastaava. Lähdin Stigmaan fuksina, vaikka mulla ei luonnollisestikaan ollut vielä opintosuuntaa, vaan puhdas kiinnostus yhpoon. Mielestäni pienempään järjestöön lähteminen fuksina oli hyvä idea, koska pääsin tekemään aika lailla kaikkea mikä minua kiinnosti.
Viestintävastaavan hommiin kuuluu esimerkiksi sähköpostilistan ja facebookin hallinnointi. Tästä pestistä saa paljon konkreettista kokemusta yleisen tason viestinnästä, ja majordomo-sähköpostilistan handlaaminen on kaikkien haasteidenkin jälkeen ihan ok. 🙂 oon oppinut lukemaan ja reagoimaan järjestötoiminnassa jäsenistömme kiinnostuksen mukaisesti. Valtsikan järjestökentän ollessa niin laaja kun se onkin, on mielestäni hyvä keskittyä järjestön vahvuuksiin. Tänä vuonna yksi ehdottomia vahvuuksiamme oli mielestäni työelämä.
Kivointa Stigmassa on ollut rentous ja se, että kaikki voivat tehdä kaikkea. Lempihetkiäni hallituskaudelta on varmasti excursio sisäministeriöön!
Työelämävastaavat Karoliina Karlsson-Kuokkanen ja Inga Kauppi:
Moi! Mä oon Inga (kuvassa vasemmalla), toisen vuoden sosiaalitieteiden opiskelija ja Stigman alumni- ja urheiluvastaava viralliselta titteliltäni. Tän Stigmassa vietetyn vuoden aikana oon kuitenkin ollut enemmän mukana työelämä- ja muiden tapahtumien järjestämisessä.
Stigmassa oon oppinut tapahtumien järjestämisestä ja päässyt tutustumaan kivoihin tyyppeihin. Stigma on pieni järjestö, joten toimintaan on helppo lähteä mukaan ja asioita pääsee tekemään myös oman “toimenkuvansa” ulkopuolelta. Työmäärä ei ole kovin suuri, vaan järjestöhommat ehtii hyvin hoitamaan opiskelun ja satunnaisen työssäkäynnin ohessa.
Kannattaa lähteä mukaan hallitukseen jos vähänkin kiinnostaa! Itse epäröin aluksi ja päädyin lopulta hallitukseen vasta vaalikokouksen jälkeen, mutta en ole katunut päätöstäni!
Moi mä oon Karoliina (kuvassa oikealla),
Olen toiminut viime hallituskauden Stigman työelämä- ja yhdenvertaisuusvastaavana. Olen sosiaalitieteiden toisen vuoden opiskelija.
Työelämävastaavana pääsee järjestämään työelämäexcursioita ja muita työelämään liittyviä tapahtumia.
Tänä hallitusvuonna olemme vierailleet muun muassa Sisäministeriössä ja Suomen ympäristökeskuksessa. Olemme olleet myös mukana järjestämässä yhdessä muiden  sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa työelämän vahvuudet haltuun -tapahtumaa.
Suosittelen lämpimästi hakemaan Stigman hallitukseen. Pienessä ainejärjestössä pääsee hyvin kiinni opiskelijatoimintaan. Eikä haittaa, vaikka pääaineesi ei ole vielä tarkentunut. Myöskään aiempaa järjestökokemusta ei vaadita.
Suosittelen myös hakemista työelämävastaavaksi. Se antaa hyviä mahdollisuuksia harjoitella työelämäntaitoja, muun muassa viestintää ja työelämäkontaktien luomista jo opiskeluaikana.
Tuu mukaan! Nähdään vaalikokouksessa!
Kuvassa Inga ja Karoliina

Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä

Opiskelijat ja henkilökunta kohtaavat

Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat yhteiseen kehittämispäivään keskiviikkona 22.5. Edellisestä vastaavasta tapahtumasta on jo ehtinyt kulua pidemmän aikaa, joten tälle päivälle oli tarvetta etenkin, kun otetaan huomioon, että yliopistolla tapahtuneet uudistukset niin koulutusohjelmien kuin tilojenkin suhteen ovat heikentäneet opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä luontaista sidettä. Paikalle saapui opetus- ja tutkimushenkilökuntaa jopa professoreita myöten. Opiskelijoista paikalla oli niin ainejärjestömme edustajia, kuin muita kasvoja, myös vastikään opintosuuntansa valinneita.

Iltapäivän ohjelmassa oli ensin kokoontuminen pieniin työryhmiin pohtimaan oppialamme kehityskohteita. Aiheiksi oli etukäteen valittu yhteiskuntapoliitiikan ydin, yhteisön kehittäminen sekä opintojen tukeminen, joista kaikista syntyi reippaasti keskustelua ja ideoita siitä, miten opinnoissa voisi lisätä opiskelijoiden saamaa tukea. Pienryhmien ideointivaiheen jälkeen ajatuksia jaettiin kaikkien osallistujien kesken. Konkreettisista ideoista käteen jäi ainakin säännöllisemmät aamiais-/lounastapaamiset, joita voisi alkaa järjestää tieteenalan ihmisten kesken. Erityisen antoisa keskustelu oli kuitenkin yhteiskuntapolitiikan luonnetta ja tieteenalan ydintä koskeva keskustelu, jossa ei tuntunut löytyvän selkeää yksimielisyyttä siitä, mitä yhteiskuntapolitiikassa tulisi edes tutkia. Lienee kuitenkin hyvä asia, että oppiaineessa pystytään itsereflektioon eikä alalla olla lukittauduttu ikiaikaisiin toimintatapoihin. Tämä tulkintojen diversiteetti kertoo joustavuudesta ja matalasta hierarkiasta tieteenalalla. Viime kädessä alalla kulloinkin vaikuttavat ihmiset päättävät, mitä aiheita alalla tutkitaan.

Varsinaisen kehitysosuuden jälkeen oli aika siirtyä illalliselle ravintola Savuun
Tervasaareen. Tiedekunta tarjosi meille tämän illallisen, siitä iso kiitos tiedekunnalle! Illallisen antimet olivat maittavat ja ilta jatkui leppoisissa merkeissä. Paikalla oli opiskelijoita monilta eri vuosikursseilta, mikä oli tärkeä asia etenkin kun oppiaineeseen oli keväällä tullut uusia opiskelijoita. Oli mukava päästä vaihtamaan ajatuksia myös alan tutkijoiden kanssa, joihin perustutkinto-opiskelijana harvemmin törmää.

Kirjoittanut: Leevi Leivo