Stigman hallitus 2019 esittäytyy!

Ennen vaalikokousta upea 2019-vuoden hallituksemme esittäytyi Stigman Facebook-sivulla. Tässä yhteenveto esittelyistämme!

Puheenjohtaja Leevi Leivo:

Moro!

Olen Leevi ja toiminut tänä vuonna puheenjohtajana Stigmassa. Puheenjohtajana toimimisessa parasta on samanaikainen vapaus ja vastuu. Se on kehittänyt minua ihmisenä ja johtajana tänä vuonna. Puheenjohtajana pääsee toimimaan moneen eri suuntaan – samaan aikaan täytyy johtaa hallituksen toimintaa ja pitää yhteyksiä muihin järjestöihin. Tämän takia puheenjohtajana täytyy tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Mutta ei hätää, hommassa pärjää hiljaisempikin kaveri – itsekin olen introvertti ja johdan kuuntelemalla ja tukemalla.

Parhaita tapahtumia tänä vuonna ovat mielestäni olleet uusien yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden ilta keväällä sekä nyt syksyllä tehty reissu sosiaalipolitiikan päiville Joensuuhun. Puheenjohtajana tulee olla tietoinen kaikista järjestön tapahtumista, mutta kaikessa ei tarvitse olla itse tekemässä. Itsekin delegoin vastuita muille hallistuslaisille enkä suinkaan ollut läsnä jokaisessa tapahtumassamme. Tämä vuosi oli muutenkin hieman erilainen tapahtumien suhteen – sillä järjestimme paljon uudenlaisia tapahtumia joidenkin vanhojen tuttujen tapahtumien jäädessä hetkeksi taka-alalle. Erityisesti kehittyi yhteistyö muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa, mistä saimmekin kunniamaininnan.

Puheenjohtajana pääseekin toteuttamaan vuodesta omanlaisensa yhdessä muun hallituksen kanssa. Varapuheenjohtajan kanssa kannattaa jakaa vastuuta ja muodostaa tehokas työpari heti kauden alkaessa. Olen oppinut tänä vuonna kantamaan vastuuta ja saanut rentoutta ja itsevarmuutta siihen mitä tekee. Ennen vuotta odotin, että tämä olisi vienyt enemmän aikaa kuin mitä se loppupeleissä on vienyt. Suosittelen puheenjohtajan pestiä kenelle tahansa, joka haluaa oppia vastuunkantamista, kehittää opiskelijajärjestöä eteenpäin ja toki on hyvä myös nauttia opiskelijatapahtumissa pyörimisestä. Kokonaisuudessaan tämä on erittäin kehittävä ja antoisa homma!

Varapuheenjohtaja Linnéa Partanen:

Moi, oon Linnéa Partanen ja toiminut Stigman varapuheenjohtajana kuluneen vuoden. Lähdin mukaan hallitukseen, koska halusin olla opiskelijatapahtumien ytimessä ja pesti on hyvä lisä CV:seen. Fuksina olin ajatellut hakevani opintovastaavan pestiä, mutta vaalikokouksessa minua ehdotettiin yllättäen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pesteihin, joista hain jälkimmäiseen.

Olen tehnyt Stigmassa tapahtumien järjestämistä, sometusta, kirjoitin yhdenvertaisuussuunnitelman, hankkinut sponsoreita, suunnitellut haalarimerkkejä, järjestänyt excun ja tehnyt mahtavaa yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa. Olen oppinut viestintätaitoja, yhteistyötaitoja, johtamistaitoja ja vähän järjestön pyörittämisen hallintopuolta. Näitä taitoja olen saanut heti hyödyntää osa-aikaisessa työssäni hankkeen viestintävastaavana tänä vuonna. Parasta on ollut yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ja tutustuminen uusiin ihmisiin. Sosiaalitieteiden järjestöjen hyvästä yhteistyöstä voitimmekin HYY:n järjestökilpailussa palkinnon! Ainejärjestössä on mahdollista oppia todella paljon ja ideoita vaikka mitä!

Parasta varapuheenjohtajan pestissä on ollut, että olen saanut toteuttaa ideoitani usealla eri alueella. Tärkeimmät taidot varapuheenjohtajaksi aikovalle ovat vastuunkantaminen ja hallitusjäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen. Kaiken vaadittavan pystyy oppimaan vuoden aikana. Olen luvannut olla tukena seuraavalle hallitukselle!

Taloudenhoitaja Petteri Kolmonen:

Hei vain
Olen Petteri ja olen Stigma ry:n taloudenhoitaja sekä verkkosivujen ylläpitäjä. Yhteiskuntapolitiikan opintoja on itselläni takana jo neljä vuotta ja Stigman hallituksessa kaksi vuotta.
Taloudenhoitajan rooliin kuuluu järjestön rahankäytön portinvartijana toimiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituskauden alussa luodaan vuoden budjetti, jonka mukaisesti järjestön toimintaan varataan riittävät resurssit. Erinäisiin tapahtumiin kuuluu muun muassa tilojen vuokrausta, tarjoilujen ostamista, pääsylippujen myyntiä ynnä muita tuloja ja menoja ja näiden virtojen hallinta sekä budjetin rajoissa pysyminen on taloudenhoitajan päävastuu. Vaikka tehtävä onkin toisinaan monimutkainen ja edellyttää paljon tarkkaavaisuutta, on se myös erinomainen tilaisuus kehittää omia taitojaan vaativassa tehtävässä, jossa täytyy pitää koko järjestön langat käsissä. Suurta vastuuta ei kuitenkaan ole syytä pelätä, sillä yliopisto-opintojen aikana erittäin harvoin tulee vastaan samanlaista tilaisuutta oppia yhtä paljon työelämälle hyödyllisiä taitoja kuin taloudenhoitajana, minkä vuoksi tämä pesti on suureksi hyödyksi jokaiselle, joka haluaa saada suurimman hyödyn irti järjestötoiminnasta.
Stigman verkkosivujen ylläpito on ollut keskeinen osa omaa työnkuvaani Stigmassa jo kahden vuoden ajan, ja näkisin itse ainakin, että verkkosivut ovat kehittyneet erittäin positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi tämän vuoden aikana kirjoittamani yhteiskuntapolitiikan kandi- ja graduoppaat julkaistiin verkkosivuilla täydentämään uusille opiskelijoille tarjolla olevia resursseja. Tämän lisäksi sivujen ulkoasu sekä järjestelmällisyys ovat parantuneet. Verkkosivujen hallinnointiin ei tarvitse juuri minkäänlaista aikaisempaa tekniikkavelhoutta, sillä alusta tätä varten on hyvin helppokäyttöinen, eikä vaadi juuri lainkaan opettelua. Tietysti jos sattuu osaamaan esimerkiksi CSS:n käyttöä, niin on mahdollista toteuttaa huomattavan laajempia muutoksia kuin perusasetuksilla, mutta tämä ei ole lainkaan tarpeellista, enkä itsekään tätä tehnyt lukuun ottamatta suhteellisen pieniä teknisiä muutoksia.
Stigman hallituksessa kaikkein parasta on se, että hallituksessa toimiessa perspektiivi laajenee huomattavan paljon suurempaan mittakaavana kuin pelkästään tavallisena opiskelijana. Tapahtumien järjestämisen sekä verkostoitumisen myötä oppii näkemään yliopiston kulttuuria täysin uudella tavalla, mikä myös tekee opinnoista kiinnostavampia. Tämän vuoksi kannustaisinkin jokaista, joka kokee opintojensa olevan jo rutiinia, kokeilemaan hallitukseen lähtemistä, sillä se ehdottomasti avaa silmät ja luo uusia mahdollisuuksia.
Sihteeri Sara Seppälä:
Moikka! Oon Sara ja toiminut Stigmassa sihteerinä kuluvana vuonna. Opiskelen toista vuotta sosiaalitieteitä. Lähdin Stigman hallitukseen mukaan fuksivuonna, sillä kiinnostuin järjestötoiminnasta ja halusin päästä myös vaikuttamaan omalta osaltani. Pohdin silloin tulevaa opintosuuntaa ja yhteiskuntapolitiikka näyttäytyi yhtenä vaihtoehtona. Mielenkiintoista on ollut oppia miten ainejärjestöt toimivat ja mitä kaikkea hallitustoiminta pitää sisällään. Olen kokenut mielenkiintoisena pienessä ainejärjestössä toimimisen, sillä kaikki ovat päässeet osallistumaan ja vaikuttamaan.
Stigmassa olen pääosin tehnyt kokousten pöytäkirjat, mutta myös osallistunut tapahtumien järjestämiseen ja toiminut yhteistyössä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa. Hallituksessa olen vuoden aikana oppinut yhteistyötaitoja, asioiden järjestämistä ja taitoja kehittää uusia ideoita. Olen tykännyt erityisen paljon juuri tapahtumista, joissa on ollut mukana muitakin ainejärjestöjä ja päässyt tutustumaan myös muihin järjestötoimijoihin. Parhaimpana muistona oli pitää rastia Kannun fuksisuunnistuksessa, jossa oli tosi hyvä meininki! Koen, että olen saanut järjestötoiminnasta uusia kokemuksia ja tarvittavia taitoja, joten kannustankin kaikkia ehdottomasti lähtemään mukaan!
Opinto- ja ympäristövastaava Ilona Rania:
Hei,
Oon Ilona ja opiskelen toista vuotta sosiaalitieteitä, ja oon toiminut Stigmassa opinto- ja ympäristövastaavana. Hain Stigman hallitukseen fuksina, vaikken tiennytkään mikä opintosuuntani tulisi olemaan, mutta yhteiskuntapolitiikka kiinnosti yhtenä vaihtoehtona. Pienemmän järjestön toimintaan lähtemiseen oli myös pienempi kynnys, ja täällä onkin saanut tehdä monipuolisesti kaikkea.
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden opintoasioista huolehtiminen ja linkkinä toimiminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Homma ei kuitenkaan ole niin rankka kuin voi kuulostaa, sillä tässä pääsee tekemään paljon yhteistyötä muiden opintoedustajien kanssa eikä asioista tarvitse huolehtia yksin! Opintovastaavana pääsee suoraan vaikuttamaan opetukseen ja välittämään henkilökunnalle opiskelijoiden palautetta esimerkiksi kurssijärjestelyistä.
Stigman toiminnassa oon tykännyt erityisesti siitä, että pienessä järjestössä kaikki pääsee tekemään kaikkea mitä haluaa ja on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toiminta on. Ollaan tehty paljon yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järkätty tapahtumia yhdessä. Kivointa oli päästä vetämään Stigman rasteja Kannun ja sosiaalitieteiden fuksiaisissa!
Viestintävastaava Maria Filippenkova: 
Moi!
Mä oon Maria, toisen vuoden sosiaalitieteilijä ja Stigman viestintävastaava. Lähdin Stigmaan fuksina, vaikka mulla ei luonnollisestikaan ollut vielä opintosuuntaa, vaan puhdas kiinnostus yhpoon. Mielestäni pienempään järjestöön lähteminen fuksina oli hyvä idea, koska pääsin tekemään aika lailla kaikkea mikä minua kiinnosti.
Viestintävastaavan hommiin kuuluu esimerkiksi sähköpostilistan ja facebookin hallinnointi. Tästä pestistä saa paljon konkreettista kokemusta yleisen tason viestinnästä, ja majordomo-sähköpostilistan handlaaminen on kaikkien haasteidenkin jälkeen ihan ok. 🙂 oon oppinut lukemaan ja reagoimaan järjestötoiminnassa jäsenistömme kiinnostuksen mukaisesti. Valtsikan järjestökentän ollessa niin laaja kun se onkin, on mielestäni hyvä keskittyä järjestön vahvuuksiin. Tänä vuonna yksi ehdottomia vahvuuksiamme oli mielestäni työelämä.
Kivointa Stigmassa on ollut rentous ja se, että kaikki voivat tehdä kaikkea. Lempihetkiäni hallituskaudelta on varmasti excursio sisäministeriöön!
Työelämävastaavat Karoliina Karlsson-Kuokkanen ja Inga Kauppi:
Moi! Mä oon Inga (kuvassa vasemmalla), toisen vuoden sosiaalitieteiden opiskelija ja Stigman alumni- ja urheiluvastaava viralliselta titteliltäni. Tän Stigmassa vietetyn vuoden aikana oon kuitenkin ollut enemmän mukana työelämä- ja muiden tapahtumien järjestämisessä.
Stigmassa oon oppinut tapahtumien järjestämisestä ja päässyt tutustumaan kivoihin tyyppeihin. Stigma on pieni järjestö, joten toimintaan on helppo lähteä mukaan ja asioita pääsee tekemään myös oman “toimenkuvansa” ulkopuolelta. Työmäärä ei ole kovin suuri, vaan järjestöhommat ehtii hyvin hoitamaan opiskelun ja satunnaisen työssäkäynnin ohessa.
Kannattaa lähteä mukaan hallitukseen jos vähänkin kiinnostaa! Itse epäröin aluksi ja päädyin lopulta hallitukseen vasta vaalikokouksen jälkeen, mutta en ole katunut päätöstäni!
Moi mä oon Karoliina (kuvassa oikealla),
Olen toiminut viime hallituskauden Stigman työelämä- ja yhdenvertaisuusvastaavana. Olen sosiaalitieteiden toisen vuoden opiskelija.
Työelämävastaavana pääsee järjestämään työelämäexcursioita ja muita työelämään liittyviä tapahtumia.
Tänä hallitusvuonna olemme vierailleet muun muassa Sisäministeriössä ja Suomen ympäristökeskuksessa. Olemme olleet myös mukana järjestämässä yhdessä muiden  sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa työelämän vahvuudet haltuun -tapahtumaa.
Suosittelen lämpimästi hakemaan Stigman hallitukseen. Pienessä ainejärjestössä pääsee hyvin kiinni opiskelijatoimintaan. Eikä haittaa, vaikka pääaineesi ei ole vielä tarkentunut. Myöskään aiempaa järjestökokemusta ei vaadita.
Suosittelen myös hakemista työelämävastaavaksi. Se antaa hyviä mahdollisuuksia harjoitella työelämäntaitoja, muun muassa viestintää ja työelämäkontaktien luomista jo opiskeluaikana.
Tuu mukaan! Nähdään vaalikokouksessa!
Kuvassa Inga ja Karoliina

Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä

Opiskelijat ja henkilökunta kohtaavat

Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat yhteiseen kehittämispäivään keskiviikkona 22.5. Edellisestä vastaavasta tapahtumasta on jo ehtinyt kulua pidemmän aikaa, joten tälle päivälle oli tarvetta etenkin, kun otetaan huomioon, että yliopistolla tapahtuneet uudistukset niin koulutusohjelmien kuin tilojenkin suhteen ovat heikentäneet opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä luontaista sidettä. Paikalle saapui opetus- ja tutkimushenkilökuntaa jopa professoreita myöten. Opiskelijoista paikalla oli niin ainejärjestömme edustajia, kuin muita kasvoja, myös vastikään opintosuuntansa valinneita.

Iltapäivän ohjelmassa oli ensin kokoontuminen pieniin työryhmiin pohtimaan oppialamme kehityskohteita. Aiheiksi oli etukäteen valittu yhteiskuntapoliitiikan ydin, yhteisön kehittäminen sekä opintojen tukeminen, joista kaikista syntyi reippaasti keskustelua ja ideoita siitä, miten opinnoissa voisi lisätä opiskelijoiden saamaa tukea. Pienryhmien ideointivaiheen jälkeen ajatuksia jaettiin kaikkien osallistujien kesken. Konkreettisista ideoista käteen jäi ainakin säännöllisemmät aamiais-/lounastapaamiset, joita voisi alkaa järjestää tieteenalan ihmisten kesken. Erityisen antoisa keskustelu oli kuitenkin yhteiskuntapolitiikan luonnetta ja tieteenalan ydintä koskeva keskustelu, jossa ei tuntunut löytyvän selkeää yksimielisyyttä siitä, mitä yhteiskuntapolitiikassa tulisi edes tutkia. Lienee kuitenkin hyvä asia, että oppiaineessa pystytään itsereflektioon eikä alalla olla lukittauduttu ikiaikaisiin toimintatapoihin. Tämä tulkintojen diversiteetti kertoo joustavuudesta ja matalasta hierarkiasta tieteenalalla. Viime kädessä alalla kulloinkin vaikuttavat ihmiset päättävät, mitä aiheita alalla tutkitaan.

Varsinaisen kehitysosuuden jälkeen oli aika siirtyä illalliselle ravintola Savuun
Tervasaareen. Tiedekunta tarjosi meille tämän illallisen, siitä iso kiitos tiedekunnalle! Illallisen antimet olivat maittavat ja ilta jatkui leppoisissa merkeissä. Paikalla oli opiskelijoita monilta eri vuosikursseilta, mikä oli tärkeä asia etenkin kun oppiaineeseen oli keväällä tullut uusia opiskelijoita. Oli mukava päästä vaihtamaan ajatuksia myös alan tutkijoiden kanssa, joihin perustutkinto-opiskelijana harvemmin törmää.

Kirjoittanut: Leevi Leivo

Stigma ry

Tervetuloa Stigma ry:n kotisivuille!

Stigma ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikan (ent. sosiaalipolitiikan) opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön tavoitteena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, integroida uudet opiskelijat yliopistomaailmaan sekä edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistys toimii linkkinä sosiaalitieteiden laitoksen henkilökunnan, yhteiskuntapolitiikan oppiaineen opettajien ja opiskelijoiden välillä. Stigma ry on perustettu vuonna 1958 ja on siten valtiotieteellisen tiedekunnan vanhin ainejärjestö. Yhdistys on rekisteröity vuonna 1985.

Hallitus vuodelle 2015:

Puheenjohtaja Sophia Lawson
Varapuheenjohtaja Valtteri Renvall
Opintovastaava Valtteri Aine
Sihteeri Sofia Kaipainen
Taloudenhoitaja sekä Kajahdus- ja urheiluvastaava Tiikku Pekkonen
Yrityssuhdevastaava Julia Noschis
Työelämä- ja alumnivastaava Anssi Ahlberg
Kulttuuri- ja yhdenvertaisuusvastaava Laura Domingo
Suhde- ja kv-vastaava sekä emäntä Shanti Karinen
Ympäristövastaava Sini Holopainen
Tapahtuma- ja projektivastaava Siiri Mäkelä
Tiedottaja Emmi Ihalainen

Hallituksen yhteystiedot ja kuvat löydät pian päivitettynä täältä.

Terveisiä oppiainekahveilta

Opintovastaava Saulin terveisiä stigmalaisille:

Isosti kiitoksia kaikille oppiainekahveille paikalle päässeille ja
kyselyyn vastanneille! Oheisessa liitteessä on vähän yhteenvetoa oppiainekahvien keskusteluista. Lomakkeen vastauksista on myös tehty erillinen laajempi yhteenveto, joka on annettu Ullamaijan kautta välitettäväksi muulle henkilökunnalle, eli muukin palaute pääsi perille, vaikkei kaikesta ehdittykään keskustelemaan. Jos haluatte vielä lisätietoa illan annista jonkun tietyn asian suhteen niin laittakaa vaan rohkeasti viestiä miulle!

Oppiainekahvit_muistio

Vielä loppuun sananen Stigmalle/Stigman opintotoiminnalle esitetystä
palautteesta. Oli toivottu mm. että Stigma järkkäilisi jotakin
urailtaa jossa vanhemmat opiskelijat kertoisi työelämään siirtymisestä
ja omista opintovalinnoistaan, että laitoksen ja opiskelijoiden
vuorovaikutusta voisi edistää ja että Stigmakin voisi edistää
lukupiirejä. Iso kiitos näistä toiveista, kaikki on äärimmäisen hyviä
ehdotuksia ja niistä varmasti keskustellaan hallituksessa tänä vuonna
ja pyritään mahdollisuuksiemme mukaan niitä edistämään!

Sitten pari infoa jotka toivottavasti vastaavat jo joidenkin kysymyksiin:

1. Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt:
– perusopinnot: Arho Toikka
– aineopinnot: Ullamaija Seppälä (Ullamaija on myös oppiainevastaava
ja koko tdk:n opinnoista vastaava varadekaani)
– syventävät opinnot: professorit Risto Eräsaari ja tällä hetkellä
Ullamaija Seppälä
– kaupunkitutkimus: Anne Haila
– ympäristöpolitiikka: Janne Hukkinen
– vanhenemisen tutkimus: Antti Karisto
– lisäksi yleistä neuvontaa opinnoista voi kysyä myös amanuenssi Mikko
Puukolta (vast.otto 9.30 -11).

Opettajien vastaanottoajat löytyvät osoitteesta
http://www.helsinki.fi/yhteiskuntapolitiikka/henkilosto/opettajat.html.
Vastaanottoaikoja saa rohkeasti hyödyntää jos on kysyttävää noiden
kokonaisuuksien kursseista, tenteistä, jos tarvitsee vaikkapa vinkkejä
kandi/gradutyöhönsä, ohjausta opintoihinsa tai melkein mitä vaan!

2. Gradu- ja kandiaiheita voi löytää esim. selailemalla
e-thesis-palvelua osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi/.
Graduja/väikkäreitä voi selata koko tiedekunnan tasolla tai esim.
hakea hakusanoilla yhteiskunta/sosiaalipolitiikka. Valitettavasti
tuonne sähköiseen palveluun ei ilmesty läheskään kaikkia graduja,
mutta jonkinlaisen katsauksen mahdollisiin aihepiireihin saa jo tuolla
haulla.

Monet olivat toivoneet jotakin graduaihepankkia tms. Koetetaan tutkia
tämän vuoden aikana, josko olisi mahdollista koota laitoksella
tehtyjen gradujen aihepiirejä paremmin yhteen ja tuoda esille paremmin
myös laitoksella tehtävää tutkimusta, mikä voisi sitten tuoda
aihe-ehdotuksia omiin töihin.

3. Ullamaija pyysi vielä muistuttamaan, että kaikista
tiedekuntatenteistä voi suorittaa puolet esseillä. Tästä on sovittava
ensin tentistä vastaavan opettajan kanssa. Vastaanottoaikoja kannattaa
siis rohkeasti käyttää myös mennäkseen kysymään esseesuorituksesta!

Noniin, tällaisia opintoasioita tällä erää. Lisää tulossa myöhemmin,
same Stigma-time, same Stigma-channel!

-Sauli
Opintovastaava 2013
sauli.jappinen@helsinki.fi
050 4061755

Stigman hallitus 2013 järjestäytyi

Stigman hallitus 2013 on järjestäytynyt ja näyttää tältä:

Puheenjohtaja: Minna Teittinen
Varapuheenjohtaja: Verneri Aalto
Taloudenhoitaja: Erik Nyroos
Opintovastaava: Sauli Jäppinen
Sihteeri ja fuksivastaava: Noora Järvi
Hallinto- ja urheiluvastaava: Roope Kaaronen
Tiedottaja: Stella Qin
Tasa-arvo-, kv- ja suhdevastaava: Meeri Virtamo
Työelämä- ja alumnivastaava: Terhi Korkiala
Kulttuurivastaava: Iiro Leino
Tapahtuma- ja virkistysvastaavat: Iris Pykäläinen ja Jenna Hirvonen

Mahtava porukka ja upea vuosi tulossa!