Sisäministeriön excursio

Stigma oli työelämävierailulla marraskuussa sisäministeriössä. Oli ilahduttavaa, että vierailulla oli suuri osanotto. Vierailu koostui neljästä puheenvuorosta. Aluksi erityisasiantuntija Hanne Huvila kertoi hieman yleisemmin sisäministeriöstä ja sen toiminnasta. Sen jälkeen meille esittäytyi johtava asiantuntija Ismo Parviainen, joka kertoi omasta työstään ministeriössä ja siitä, kuinka digitalisaatiota hyödynnetään sisäministeriössä nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi 112-sovellus on yksi sisäministeriön alainen digisovellus. Näiden puheenvuorojen jälkeen meille esittäytyivät erityisasiantuntija Ilmari Uljas ja neuvotteleva virkamies Aino Salmi, jotka kertoivat omat uratarinansa sekä omasta työstään ministeriössä. Molemmilla on taustallaan yhteiskuntatieteellinen koulutus.  

Avaamme seuraavaksi hieman ajatuksiamme siitä, mitä meille vierailun järjestäjille jäi käteen vierailusta, mikä meistä oli kiinnostavinta ja mitä opimme. 

Maria 

Sisäministeriön excursio oli mielestäni hyvin järjestetty ja informatiivinen. Excursion puhujat olivat suunnitelleet puheenvuoronsa tarkasti ja tuntui siltäettä puheenvuorot oltiin suunniteltu nimenomaan valtsikalaisille ja opiskelijoille. Excursion puhujien puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja ytimekkäitä, ja excursio keräsi monia kehujaExcursio vaihteli sisäministeriön yleisestä esittelystä sisäministeriön digitalisaatioon, ja jälleen henkilökohtaisiin uratarinoihin. Kahteen tuntiin mahtui paljon relevanttia tietoa sisäministeriön toiminnasta sekä työnhausta 

Oli virkistävää kuulla vaihteeksi sitä, että työnhakuprosessin ei tarvitse olla mahdotonta pyristelyä. Puhujien mukaan töihin voi päätyä lähinnä vahingossakin – yritteliäisyys palkitaan. Olen nähnyt ministeriöiden työpaikat eräänlaisina saavuttamattomina kunniatitteleinä, mutta excursion jälkeen jäi tunne siitä, että työpaikka ministeriössä on mahdollinen. Excursion aikana oppi paljon esimerkiksi siitä, miten sisäministeriö pyörii ja toimii. Tällaiset esimerkiksi hallintoa ja palkkausta koskevat seikat olivat minulle ja varmasti monelle muullekin uutta informaatiota. Sisäministeriön hallinnon ratakset ja jaottelu oli yllättävän monipuolista. Ilmari Uljas kertoi siitä, miten pääsi töihin sisäminsteriöön. Uljaan urapolku oli melko monipuolinen ja ehkä yllättäväkin. Hänen urapolkunsa alkoi Brysselin harjoittelusta, joka myöhemmin poiki hänelle osa-aikaisen työpaikan sisäministeriöstä. Yliopiston aikaiset ponnistelut siis tosiaan ovat merkityksellisiä! 🙂 

Excursiolla esitettiin hyviä kysymyksiä ja näkemyksiä puhujille. Mielestäni oli tärkeää kuulla esimerkiksi se, että työnhaussa täytyy oppia karsimaan osaamisestaan sen verran, että osaa korostaa osaamistaan työpaikan vaatimalla tavalla. Osaamista voi korostaa esimerkiksi niin, että mainostaa omia sivuaineitaan. Valtsikalaisena suurena haasteena minulle on ollut osaamiseni sanoittaminen ja konkretisoiminen. Oli mukavaa siis kuulla siitä, että upean urapolun jälkeenkin osaamista voi olla haastavaa sanoittaa. Aina kannattaa kuitenkin yrittää! 

 

Karoliina 

Excursio ei keskittynyt vain ministeriötason prosessikaavioihinvaan syventyi tarkemmin työntekijöihin ja heidän taustoihinsa. Erityisen kiinnostavaa mielestäni oli kuulla erilaisia uratarinoita. Oli mielenkiintoista huomata kuinka eri tyyppisiltä taustoilta ihmiset sisäministeriöön ovat päätyneet. 

Mieleeni jäi myös ajatus siitäettä valmistumisen jälkeen ei koskaan voi tietää, mihin urapolku voi johtaa. Työnhakijalle ja vastavalmistuneelle työelämä näyttää helposti hajanaiselta ja stressaavalta. Työtehtävät saattavat ovat projektiluontoisia ja työsopimukset ovat lyhyitä määräaikaissopimuksia. Mahdollisesti hyvän ja arvostetun työtehtävän jälkeen voikin olla, että on kuukausia työttömänä. Opin, että tästä ei kannata lannistua. Koskaan ei kannata lopettaa yrittämistä ja hakemista. Voi olla että oikea työpaikka löytyy monen kymmenen hakemiskerran jälkeen. On tärkeää, että luottaa omiin kykyihin ja suuntaa kohti omia kiinnostuksen kohteita. 

Oli hienoa saada ammattilaisilta käytännön vinkkejä tulevaisuuteen. Mieleeni jäi vinkit työn ja harjoittelupaikan hakemisessa. On tärkeääettä osaa sanoittaa omaa osaamistaan. On myös hyvä kertoa osaamisesta käytännön esimerkkejä. Toisaalta mieleeni jäi se, että ihan kaikkea hakemuksen ei kannata luetteloida. Hakemuksessa tulisi mielummin olla vähemmän asioita mutta niistä voi kertoa hieman syvemmin. Näistä vinkeistä tulee olemaan varmasti myös tulevaisuudessa hyötyäSisäministeriö jäi mieleen kiinnostavana ja innostavana työpaikkana 

Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä

Opiskelijat ja henkilökunta kohtaavat

Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat yhteiseen kehittämispäivään keskiviikkona 22.5. Edellisestä vastaavasta tapahtumasta on jo ehtinyt kulua pidemmän aikaa, joten tälle päivälle oli tarvetta etenkin, kun otetaan huomioon, että yliopistolla tapahtuneet uudistukset niin koulutusohjelmien kuin tilojenkin suhteen ovat heikentäneet opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä luontaista sidettä. Paikalle saapui opetus- ja tutkimushenkilökuntaa jopa professoreita myöten. Opiskelijoista paikalla oli niin ainejärjestömme edustajia, kuin muita kasvoja, myös vastikään opintosuuntansa valinneita.

Iltapäivän ohjelmassa oli ensin kokoontuminen pieniin työryhmiin pohtimaan oppialamme kehityskohteita. Aiheiksi oli etukäteen valittu yhteiskuntapoliitiikan ydin, yhteisön kehittäminen sekä opintojen tukeminen, joista kaikista syntyi reippaasti keskustelua ja ideoita siitä, miten opinnoissa voisi lisätä opiskelijoiden saamaa tukea. Pienryhmien ideointivaiheen jälkeen ajatuksia jaettiin kaikkien osallistujien kesken. Konkreettisista ideoista käteen jäi ainakin säännöllisemmät aamiais-/lounastapaamiset, joita voisi alkaa järjestää tieteenalan ihmisten kesken. Erityisen antoisa keskustelu oli kuitenkin yhteiskuntapolitiikan luonnetta ja tieteenalan ydintä koskeva keskustelu, jossa ei tuntunut löytyvän selkeää yksimielisyyttä siitä, mitä yhteiskuntapolitiikassa tulisi edes tutkia. Lienee kuitenkin hyvä asia, että oppiaineessa pystytään itsereflektioon eikä alalla olla lukittauduttu ikiaikaisiin toimintatapoihin. Tämä tulkintojen diversiteetti kertoo joustavuudesta ja matalasta hierarkiasta tieteenalalla. Viime kädessä alalla kulloinkin vaikuttavat ihmiset päättävät, mitä aiheita alalla tutkitaan.

Varsinaisen kehitysosuuden jälkeen oli aika siirtyä illalliselle ravintola Savuun
Tervasaareen. Tiedekunta tarjosi meille tämän illallisen, siitä iso kiitos tiedekunnalle! Illallisen antimet olivat maittavat ja ilta jatkui leppoisissa merkeissä. Paikalla oli opiskelijoita monilta eri vuosikursseilta, mikä oli tärkeä asia etenkin kun oppiaineeseen oli keväällä tullut uusia opiskelijoita. Oli mukava päästä vaihtamaan ajatuksia myös alan tutkijoiden kanssa, joihin perustutkinto-opiskelijana harvemmin törmää.

Kirjoittanut: Leevi Leivo

Opetusohjelma 2013-2014

Nyt saatavilla: yhteiskuntapolitiikan opetusohjelma kuluvalle lukuvuodelle 2013-2014 omien opintojen suunnittelua helpottamaan!

Klikkaa: http://www.helsinki.fi/yhteiskuntapolitiikka/opiskelu/Opetusohjelma_yhpo_2013-2014_120813.pdf

 

Opintoasiainfoa lv 13-14

Opintoasiainfoa Lukuvuosi 2013 – 2014

 
Lukuvuoden opetusperiodit
1. periodi: 2.9. – 20.10. (vko 36 – 42) – väliviikko: 21. – 27.10. (vko 43)
2. periodi: 28.10. – 15.12. (vko 44 – 50)
3. periodi: 13.1. – 2.3. (vko 3 – 9) – väliviikko: 3. – 9.3. (vko 4)
4. periodi: 10.3. – 18.5. (vko 5 – 20) (sisältää 2 viikon intensiivijakson periodin lopussa)

 
Yhteiskuntapolitiikan tiedekuntatentit
Syyskuu: 28.9. Lokakuu: 26.10. Marraskuu: 30.11.
Helmikuu: 1.2. Maaliskuu: 1.3. Maaliskuu: 29.3. Toukokuu: 3.5. + kesätentti/kesätentit (ilmoitetaan myöhemmin)
Ilmoittautuminen tentteihin 10 päivää ennen tenttiä Weboodissa!
Kaikkien pääaineiden tiedekuntatentit löydät: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opas/tiedekuntatentit.html

 
Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat
Löydät: http://www.helsinki.fi/yhteiskuntapolitiikka/henkilosto/opettajat.html
Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt
(alustava lista)
Perusopinnot: Arho Toikka
Aineopinnot: Ullamaija Seppälä
Syventävät opinnot: tulossa
Kaupunkitutkimus: Anne Haila
Ympäristöpolitiikka: Janne Hukkinen
Vanhenemisen tutkimus: Antti Karisto

 

Kielikeskuksen kurssien ilmoittautumisajat
I opetusperiodi vko 34 (19.-25.8.)
II opetusperiodi vko 42 (14.-20.10.)
III opetusperiodi vko 1 (30.12.-5.1.)
IV opetusperiodi vko 9 (24.2.-2.3.)
Intensiiviperiodi vko 17 (21.-27.4.)
Lisätietoa tarjonnasta löydät Kielikeskuksen sivuilta Flammasta:
https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kielikeskus