Kajahdus

Kajahdus oli Stigman ja Stydin ainejärjestölehti, jonka viimeinen numero ilmestyi vuoden 2017 keväällä. 2016-2017 opintouudistusten yhteydessä Stigman, Stydin, Kontaktin ja Statuksen ainejärjestölehdet lakkautettiin ja päätettiin alkaa toimittamaan yhtä lehteä – Diskurssia – Konstruktion alaisuudessa.

Kajahduksia julkaistiin vuosittain 4 kappaletta.

Vanhoista Kajahduksista pääset nauttimaan täältä.
Kajahdus on myös Facebookissa!

Hyviä lukuhetkiä!