KURSSIKERTA 4 – Ruutuja ja sensellaista

Kurssikerran tehtävänä oli tutustua ruututietokantoihin sekä muihin jänniin ruutukarttoihin. Tunnilla opettelimme ruudukon tekemistä sekä erilaisen tiedon esittämistä ruudukon avulla. Käytimme aineistona pääkaupunkiseudun väestötietokantoja (SeutuCD’09) ja laadimme tietojen avulla pääkaupunkiseudulta eri karttaesityksiä. Käytimme taas rakasta MapInfoa (joka taas vaihteeksi ei toiminut koneellani ja koneeni jumittui ja sain itkupotkuraivarin) ja syöksyimme vielä syvemmälle ohjelman ihmeellisiin syövereihin. Mielenkiintoista oli ymmärtää eri tietokantojen yhdistelemisen helppous ja käytännöllisyys uuden tiedon luomisessa. Itsenäisenä tehtävänä oli laatia yksi tai kaksi karttaa samoilla menetelmillä mitä käytiin tunnilla vapaavalintaisesta aiheesta.

Teemakartta

Tunnilla sain hienon idean toteuttaa kerrostaloasumista kuvaavan kartan ruutumenetelmällä. Ideani kuitenkin kuihtui edellä mainitusta syystä jota en viitsi toistaa, joten päädyin toisella kertaa aloittamaan alusta ja tekemään hieman yksinkertaisemman karttaesityksen. Valitsin esitettäväksi teemaksi 25-29-vuotiaiden osuuden pääkaupunkiseudulla, ja muutaman kokeilun jälkeen päädyin alkuperäiseen asetukseen, eli 500x500m ruutuihin. Kokeilin erilaisia luokittelutapoja, ja päädyin lopulta luonnolliseen luokitteluun ja neljään luokkaan. Koin että niin hajanainen aineisto on paras luokitella suoraan arvojen esiintymisen mukaan niin, että luokkajaot ovat kuitenkin kohtuulliset. Ensimmäisessä versiossani 25-29-vuotiaita näytti olevan todella paljon, mutta tähän karttaan, joka näkyy kuvassa 1, hajautin luokkajakoa tasaisemmaksi.

Kuva 1. 25-29-vuotiaiden lukumäärä pääkaupunkiseudulla 500m2 ruuduin.
Kuva 1. 25-29-vuotiaiden lukumäärä pääkaupunkiseudulla 500m2 ruuduin.

Kartalta näkee heti, että eniten kohderyhmään kuuluvia asuu Etelä- ja Keski-Helsingissä, sekä pohjoiseen mentäessä Koillis-Helsingissä ja Tikkurilassa. Vähiten kohderyhmään kuuluvia asuu Pohjois- ja Vanhan Espoon alueilla. Kohderyhmään kuuluvat ovat työikäisiä ja yleensä vastavalmistuneita tai opiskelevia nuoria. Monet työskentelevät ja opiskelevat pääkaupungissa työ- ja opiskelutarjonnan vuoksi. Alueilla, joilla kohderyhmään kuuluvia ei ole, kuten Espoossa ja Pohjois-Vantaalla, on vähemmän opiskelumahdollisuuksia ja työpaikkoja, sekä asutus on harvempaa ja pientalovaltaista. Oletettavasti alueilla asuu enemmän perheellisiä ihmisiä, joihin 25-29-vuotiaiden ikäryhmä siirtyy lähitulevaisuudessa.

Olisi ollut mielekästä saada suuralueiden tai pienalueiden keskusten nimiä kartalle (en siis osannut mutta ensi kerralla tulen osaamaan), jotta väestökeskittymiä olisi voinut tulkita hieman paremmin. Esimerkiksi olisi mielenkiintoista tietää missä tietyissä kaupunginosissa 25-29-vuotiaat asuvat, ja onko esimerkiksi yliopistokampusten lähettyvillä näkyvillä tietynlaista opiskelijavaltaisuutta (Otaniemi, Viikki ym.)

Ruututeemakartta on yksinkertainen tapa näyttää absoluuttista tietoa kartalla pienillä alueyksiköillä (500x500m). Tavalliseen koropleettikarttaan verrattuna ruututeemakartta antaa yksityiskohtaisempaa informaatiota, ja koska mitkään hallinnolliset rajat eivät rajaa tarkasteltavia alueita, se ei myöskään luokittele kokonaisia alueita mihinkään luokkaan.

Ruututeemakartta jakaa aineiston tasan vain kartantekijän itse päättämiin ruutuihin, ja tulkinta on näin vain kartanlukijan tehtävänä. Ruutujen koolla pystyy kuitenkin vaikuttamaan kartan luettavuuteen ja informaation tarkkuuteen, sillä jos esimerkiksi olisin tehnyt karttani 2x2km ruudukolle, tietoa olisi yleistetty liian paljon eikä kartta olisi ollut enää tarkoitustaan varten tarpeeksi informatiivinen.

Koen karttani olevan tarpeeksi ymmärrettävä ja helposti luettava, niin että käsittelemäni teema näkyy selkeästi ja on helposti luettava. Poistin ruudukosta mustat ääriviivat, mutta lisäsin karttaan pääkaupunkiseudun suuralueiden ääriviivat, jotta karttaa olisi helpompi hahmottaa. Värejä olisin voinut säätää hieman, sillä kuten Tonikin blogissaan toteaa, vaaleimmat sävyt eivät erotu tarpeeksi selväksi valkoisesta taustasta.

Semmoista tällä kertaa, toivotaan että onnetar on puolellani huomenna tunnilla – jos koneeni olisi nyt temppuilematta.

 

Lähteet:

Ruikkala, T. (2015). Kurssikerta 4 – Ruutuja, ruutuja ja Vantaan asumistiheyttä.  <https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/> 9.2.2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *