KURSSIKERTA 6 – Geokoodausta ja pisteitä

Uudet asiat eivät toki loppuneet viime kurssikerralla, sillä viime viikolla tuli taas uusi osa-alue opeteltavaksi, nimittäin gps-paikannus ja geokoodaus. En olisi uskonut, että itsestäni olisi moiseen, mutta ulos me rämmittiin loskasadesäähän keräämään jonkin tietyn teeman mukaisia koordinaattipisteitä. Valitsimme ryhmäni kanssa aiheeksi Kumpulan lipputangot, ja 11 lipputankoa löydettyämme liukastelimme takaisin luokkaan tekemään aineistosta MapInfo-taulukkoa. Nolo kömmellys kävi kun sekoitimme y- ja x-koordinaatit keskenään, mutta ne sai onneksi muutettua kätevästi ilman sen suurempia haittoja.

Tämän jälkeen olikin helppoa muuttaa ihmeelliset koordinaatit kartalla näkyviksi pisteiksi (kuva 1) kuvastamaan lipputankojen sijaintia “create points” toiminnolla. Muuten meni ihan hyvin, paitsi että eräs piste lähti hiihtämään hieman liian etelään. Varmaankin joko kirjoitusvirhe tai sitten jotain muuta ufonkakkaa.

Kuva 1. Kumpulan lipputangot kartalla
Kuva 1. Screenshot: Kumpulan lipputangot kartalla

Maanjäristykset ja tulivuoret:

Kurssikerran itsenäistyönä oli tuottaa mahdollisessa tuntiopetuksessa käytettävä kartta (tai enemmän), joka soveltuu opetettavaan tarkoitukseen mahdollisimman hyvin. Käytössämme oli mm. Kalifornian yliopiston tuottamaa maanjäristysaineistoa sekä Yhdysvaltojen hallituksen tuottamaa tilastotietoa globaaleista tulivuorista. Lisäksi oli tietoa astrobleemeistä, mutta en käyttänyt aineistoa kartallani.

Tein vain yhden kartan (kuva 2), koska halusin yhdistää samaan karttaan sekä maanjäristysaineistoa että tulivuoriaineistoa. Päätin esittää kartallani yli 8. magnitudin maanjäristykset vuoden 1980 jälkeen kuvastamaan suurten maanjäristysten sijaintia kartalla. Liitin tärkeimmille alueille myös valtioiden nimiä, jotta sijainnit muistuisivat paremmin. Opetuksessa toki myös selitettäisiin, miksi tuhoisimmat järistykset sijaitsevat juuri näillä alueille.

Tulivuoriaineistoksi liitin aktiiviset tulivuoret (eli tulivuoret, jotka ovat purkautuneet vuonna 1964 tai sen jälkeen), mikä myös havainnollistaa tiettyjen alueiden erilaista riskialttiutta maailmalla (vrt. Eurooppa ja Kaakkois-Aasia), sekä antaa hieman käsitystä syy-seuraussuhteista liittyen maanjäristyksiin. Haluan kartallani korostaa äärimmäisten hasardien sijaintia ja sijaintien syitä. Ajattelin karttani sopivan lukio-opetukseen maanjäristyksiä ja tulivuoria käsittelevien tuntien opetusmateriaaliksi, koska se on tarpeeksi laaja näyttämään suurimmat hasardivyöhykkeet, mutta tarpeeksi selkeä ja yksinkertainen sisällöltään ja ulkonäöltään, jotta kartan sanoma välittyy lukijalle, jolle maanjäristykset ja tulivuoret eivät ole ennestään tuttuja.

Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisin tehnyt tämän lisäksi kartan, jossa olisi enemmän maanjäristyksiä (4-6 magnitudista lähtien), koska sillon kartalta näkyisi selkeämmin maanjäristysten noudattavan laattarajoja.

Kuva 2. Tuhoisat yli 8. magnitudin maanjäristykset sekä aktiiviset tulivuoret
Kuva 2. Tuhoisat yli 8. magnitudin maanjäristykset sekä aktiiviset tulivuoret

Ennen kuin opettaa mitään maanjäristyksistä niin on hyvä opettaa litosfäärilaattojen rajat sekä selittää maanjäristyksen syntytavat – tämän jälkeen linkki maanjäristysten sijaintiin on selkeämpi ja sitä pystyy havainnollistamaan kartalla. Karttaa voisi käyttää myös aasinsiltana tsunameista opetettaessa – tsunamit johtuvat merenalaisista maanjäristyksistä, joita esiintyy eniten Kaakkois-Aasiassa Tyynenmeren tulirenkaalla. Kartalla linkki on selvä, ja opetusmateriaalina voisi lisäksi käyttää karttaa, jossa näytetään esimerkiksi vuoden 2004 Sumatran tsunamin leviämistä lähialueille, kuten kuvassa 3. Oskar Rönnberg on tehnyt hienon kartan tsunameista johtuvista maanjäristyksistä ja tsunameihin kuolleista ihmisistä, mikä on oivallinen opetusväline samalla kun opettaa maanjäristyksistä (Oskarin PAK-blogi).

Kuva 3. Sumatran vuoden 2004 tsunamin leviäminen tunteina järistyksen alkamisesta (http://www.aviation.go.th/rbm/tsunami_files/TsunamiSpread.jpg)

 

Lähteet:

ANSS Catalog Search. Northern California Earthquake Center. University of California (2015) <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html> Luettu 20.2.2015

Global Volcano Locations Database (2014). Data.gov.  <http://catalog.data.gov/dataset/global-volcano-locations-database>  Luettu 24.2.2015

Rönnberg, O. (2015). Kurssikerta 6: Opetuskarttoja. <https://blogs.helsinki.fi/oskaronn/> Luettu 24.2.2015

Weber, G. (2005). Earthquake and tsunami: Maps, charts and sequence of events. <http://www.aviation.go.th/rbm/tsunami_files/tsunami.htm> Luettu 24.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *