Tietoa blogista

Tämä blogi on laadittu Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2015 -kurssia varten. Blogissa esittelen kurssilla tehtyjä tehtäviä, oppimisprosessia, oivalluksia, karttoja, ideoita ja analyysia paikkatietoon ja sen käyttöön liittyen.

Blogikirjoituksissa pyrin myös viittaamaan muiden kurssilaisten teksteihin.

Kurssin tarkoituksena on opettaa opiskelijalle paikkatiedon perusteita, karttojen laatimista eri tietokoneohjelmien avulla, sekä paikkatiedon analysointia. Aihe on minulle entuudestaan lähes tuntematon, joten tavoitteenani on oppia paikkatiedosta ja sen käytöstä lisää sekä oppia käyttämään menetelmiä myöhemmissä opinnoissani ja elämässä.

Helsingin Yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Maantieteen osasto

Sara Todorovic

22.1.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *