Kohti uutta visiota 2017-2020

Yliopisto kutsuu kaikkia ystäviään mukaan miettimään yliopiston tulevaisuutta! Vaikuttaa voit kommentoimalla blogia.

Universitetet inbjuder alla sina vänner att bidra till visionen om universitetets framtid! Kommentera bloggen.

The University invites all its friends to join in the planning of its future! You can have your say by commenting on the blog.

Yksi vastaus kirjoitukseen “Kohti uutta visiota 2017-2020

  1. Opintoihin haetaan varmasti tulevan hallituksen myötä tehokkuutta ja vauhtia. Itse tuen ajatusta, jossa yliopistokoulutusta muutetaan Yhdysvaltojen koulurakenteen suuntaan niin, että kaikille opiskelijoille ei automaattisesti myönnettäisi opinto-oikeutta maisterin tutkintoon saakka. Kandi riittäisi suurelle osalle opiskelijoista ja maisteriin siirtyisivät ne, jotka tähtäävät jatko-opintoihin. Ylikouluttautumisella ei ole monellakaan alalla etua.

    Toiseksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö tulisi saada toimimaan paremmin. Olen itse suorittanut aikaisemmin amk-tutkinnon ja opiskelen nyt samalta alalta tutkintoa yliopistossa, mutta amk-tutkinnosta ei hyvitetä kuin 25 opintopistettä. Eli käytännössä 3,5 vuoden opiskelut ovat olleet turhia ja valtio maksaa nyt uuden samantasoisen koulutukseni kandiksi jotta pääsen etenemään maisteriopintoihin. Tässä ei ole mitään järkeä. Kannatan säästöä tällaisista asioista, jotta yliopiston varoja voitaisiin käyttää paremmin kannattaviin muotoihin kuten tutkimukseen ja kansainvälisyyteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *