Globaali vaikuttaja – yhdessä

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt strategian vuosille 2017–2020. Tuleva strategia painottaa kansainvälistä, luovaa oppimis- ja tutkimusympäristöä, avointa tiedettä, opiskelijoita sekä uusiutuvia voimavaroja.

Helsingin yliopiston visio vuoteen 2025 on globaali vaikuttaja – yhdessä.

 

Luova ympäristö

Uuden strategian mukaan yliopisto pyrkii olemaan luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö, joka houkuttelee opiskelijoita, tutkijoita ja kumppaneita ympäri maailmaa.

Opiskelija keskiöön

Opiskelijat on strategiassa nostettu vahvasti esiin, keskiöön. Opiskelijoille tarjotaan entistä kilpailukykyisempiä tutkintoja, mahdollisuutta osallistua tieteen tekemiseen jo opintojen varhaisemmassa vaiheessa sekä digitaalisia oppimisympäristöjä.

Uudistuvat voimavarat

Nykyinen toimintaympäristö vaatii yliopistolta kykyä uusiutua ja kehittyä nopeastikin. Tulevalla strategiakaudella panostetaan avoimeen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä monipuoliseen ja ketterään rahoitukseen.

 

Jukka Kola, rehtori

 

Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston strategiaan 2017–2020 http://strategia.helsinki.fi/#etusivu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *