Globalt inflytande – genom samverkan

Helsingfors universitets styrelse har godkänt universitetets strategi för strategiperioden 2017–2020. Strategin betonar universitetets internationella, kreativa studie- och forskningsmiljö, öppen vetenskap, studenter och förnyade resurser.

Universitetet vill 2025 vara ett universitet med globalt inflytande – genom samverkan.

Luova ympäristö

Enligt den nya strategin för perioden 2017–2020 ska universitetet vara en kreativ, internationell miljö för lärande och toppforskning. Universitetet vill intressera studenter, forskare och samarbetspartner från olika delar av världen. Det förutsätter bland annat grundforskning och forskningsinfrastruktur av hög kvalitet, tydlig profilering och satsning på rekryteringar och öppen vetenskap.

Opiskelija keskiöön

Nu ställer man in fokus på studenterna. Studenterna erbjuds examina som är konkurrenskraftigare än tidigare, möjlighet att delta i forskning redan i ett tidigare skede av studierna och digitala studiemiljöer.

Uudistuvat voimavarat

Den förändrade omvärlden kräver att universitetet ska förnya sig och kunna utvecklas också i snabb takt. Under strategiperioden 2017–2020 kommer man att satsa på en öppen och experimenterande verksamhetskultur, kompetensutveckling för personalen och mångsidig och smidig finansiering.

 

Jukka Kola
rektor

 

Helsingfors universitets strategi http://strategia.helsinki.fi/se/#huvudsida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *