Vi bygger en bättre värld

Med 375 betydelsefulla år bakom oss och en god framtid framför oss. Så här ser vi det: Helsingfors universitet har varit och kommer att vara en motor för förändring och en viktig påverkare i det finländska samhället.

De externa förändringarna och nedskärningarna steg som mörka moln vid horisonten under universitetets jubileumsår, och tvingar oss att utöver andra sparåtgärder också genomföra omfattande personalminskningar. Följderna av dem är allvarliga.

Men vi ger inte upp. Vi vill hålla fast vid våra ambitiösa mål, även om vi måste gå igenom våra satsningar och fokusområden noggrannare. Trots allt är Helsingfors universitet också i fortsättningen Finlands bästa universitet och ett av de bästa i världen – det är klart, och det är kvaliteten som avgör!

För den höga kvaliteten står våra kompetenta medarbetare, både som individer och som kollektiv. Vi måste se till att motivationen, engagemanget och entusiasmen inte går förlorade. Förtroendet och det stöd som vi ger varandra är avgörande. Också i fjol gjorde alla sitt bästa.

Vi kan nämna viktiga forskningsresultat och erkännanden både inom klimatforskning och cancerforskning, och nya diskussionsämnen som forskningen om empati och ledarskap. Forskningsämnen som kinesisk lagstiftning och Rysslands politik bidrar till samarbetet mellan länderna.

Toppforskning och högre utbildning är inte kostnadsposter, utan investeringar i nationens framtid och välstånd. Det är basen för Helsingfors universitets strategi för åren 2017–2020.

Vi är ett kreativt och internationellt universitet som profilerar sig och rekryterar klokt och långsiktigt. Öppen vetenskap är den ledande principen och den stärker oss. Vi gör om examensstrukturen enligt Bolognamodellen och satsar på nya former av lärande. Vi bygger en experimenterande verksamhetskultur med hjälp av nya, ofta internationella finansieringskanaler. Vi förnyar vår verksamhet både i fråga om vetenskapsenheterna på campus och organiseringen av förvaltningen.

Men vi kan inte nå våra mål utan samverkan med andra. Därför vill vi samarbeta med våra nuvarande och nya samarbetspartner i Finland och i utlandet. Vi kan och vi vill arbeta för globalt inflytande genom samverkan.

 

Jukka Kola
rektor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *