Tidtabell

Arbetet med strategin och målprogrammen sker i tre faser:

  1. Scenarioarbete och omvärldsanalys (april 2015)

Styrelsen, arbetsgrupperna, centralförvaltningen och arbetsgruppen Visio400 gör en omvärldsanalys och bedömning av nuläget.

  1. Formulering av strategin (maj–december 2015)

Under perioden maj–december finslipas visionen för strategin, de strategiska målen och utvecklingsobjekten och sammanställs till en strategikarta.

  1. Strategin godkänns (januari 2016)

Styrelsen godkänner strategin i januari 2016.

  1. Målprogrammen görs upp (januari–september 2016)

Från och med våren 2016 görs universitetets och enheternas målprogram upp. Målprogrammen stöder genomförandet av strategin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *