En ny vision 2017–2020

Hur ser universitetets undervisning och forskning ut 2024? Hur löser universitetet globala problem med hjälp av forskning? Och hur samverkar universitetet och samhället?

Helsingfors universitet bereder en ny strategi för perioden 2017–2020. Målet är att

  • skapa en djärv vision om Helsingfors universitets nya roll fram till 2024
  • göra tydliga val i fråga om strategins utvecklingsobjekt och genomförande
  • genomföra strategiprocessen på sex månader med hjälp av inkluderande metoder och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik

Universitetet inbjuder alla sina vänner att bidra till visionen om universitetets framtid! Kommentera bloggen eller skicka e-post till janne.sariola@helsinki.fi. Universitetet ordnar diskussioner och infotillfällen på alla campus våren 2015 och 2016.

Denna blogg handlar om resan mot en ny strategi. Välkommen ombord!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *