En visionär strategi

Universitetets vision om insatser som löser globala problem kan bli verklighet genom människors handlingar och aktiva verksamhet. På dessa bloggsidor vill vi berätta om framtidsbilder, önskningar och passionerade förhållningssätt till forskning, högklassig undervisning och samhällspåverkan. Berättelser som hjälper oss skapa en visionär strategi.

En visionär strategi uppstår när man kombinerar olika perspektiv och synsätt. Vi ser framåt, vi drar nytta av tidigare lärdomar, vi greppar helheter och framför allt ser vi tillräckligt långt in i framtiden så att vi bättre kan identifiera metoder som under de närmaste åren kan ta oss vidare i riktning mot toppen och ut mot samhället. Framtidsbilder och erfarenheter av nuläget presenteras under tre teman. Till dem hör

  • Förändringsfaktorer i omvärlden
  • Analys av nuläget
  • Strategiska val fram till 2020

Under våren och hösten 2015 kan man kommentera och diskutera ovannämnda teman på nätet. Välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *