Kohti uutta visiota 2017-2020

Yliopisto kutsuu kaikkia ystäviään mukaan miettimään yliopiston tulevaisuutta! Vaikuttaa voit kommentoimalla blogia.

Universitetet inbjuder alla sina vänner att bidra till visionen om universitetets framtid! Kommentera bloggen.

The University invites all its friends to join in the planning of its future! You can have your say by commenting on the blog.