Aikataulu

Strategian ja sitä tukevien tavoiteohjelmien laadinta jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

  1. Skenarointi ja toimintaympäristön analyysi (huhtikuu 2015)

Hallitus, yliopiston työryhmät ja keskushallinto sekä Visio400-työryhmä tekevät toimintaympäristöanalyysin ja nykytilanteen arvioinnin.

  1. Strategian laadinta (touko-joulu 2015)

Touko-joulukuun aikana kirkastetaan strategian visio, strategiset tavoitteet sekä kehittämiskohteet ja tiivistetään ne strategiakartaksi.

  1. Strategian hyväksyminen (tammikuu 2016)

Hallitus hyväksyy strategian tammikuussa 2016.

  1. Tavoiteohjelmien laadinta (tammi-syyskuu 2016)

Keväästä 2016 lähtien laaditaan strategian toimeenpanoa tukevat yksiköiden tavoiteohjelmat ja yliopiston tavoiteohjelma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *