Näkemyksellinen strategia

Yliopiston visio globaalien ongelmien ratkaisijana toteutuu ihmisten aktiivisen toiminnan kautta. Haluamme kertoa näiden blogisivujen kautta tarinoita tulevaisuuskuvista, toiveista ja intohimosta tutkimukseen, laadukkaaseen opetukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nämä tarinat auttavat meitä rakentamaan näkemyksellisen strategian.

Näkemyksellinen strategia syntyy eri näkökulmien yhdistelystä. Katsomme eteenpäin, hyödynnämme aiemmin opittua, hahmotamme kokonaisuuksia ja ennenkaikkea katsomme riittävän kauas tulevaisuuteen, jotta voimme paremmin nähdä lähivuosien keinot päästä huipulle ja yhteiskuntaan. Yliopistolaiset esittävät tulevaisuuskuvia sekä kokemuksia nykytilanteesta  kolmen teeman kautta. Näitä ovat

  • Toimintaympäristön muutostekijät
  • Nykytilanteen arviointi
  • Strategiset valinnat vuoteen 2020

Tule kevään ja syksyn 2015 aikana kommentoimaan ja keskustelemaan verkossa näistä näkemyksistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *