Studentens digitalkompetens – tilläggsläsningen

The additional reading material in English | Lisälukemisto suomeksi

Denna tilläggsläsning innehåller kompletterande material till studiehelheten för Studentens digitalkompetens som framställts vid Helsingfors universitet. Huvudmaterialet finns här.

Tilläggsläsningen för Studentens digitalkompetens är avsett som komplemetterande material vid undervisning av nya studeranden vid fakulteterna vid Helsingfors universitet.

Alla icke-kommersiella utbildnignsenheter kan utnyttja materialet antingen inom sin undervisning eller inom vidareutbildning. Materialet får inte kopieras eller redigeras utan tillstånd från Helsingfors universitet.