Bildbehandling med dator

Då man talar om bildbehandling avser man oftast datorredigering av bitkartebilder som tagits med digitalkamera eller som skannats in med bildläsare. För att kunna redigera bilderna måste man vanligtvis installera ett bildbehandlingsprogram på datorn. Det finns många olika program som lämpar sig för bildbehandling, och om du har lärt dig använda ett program kommer du att kunna använda övriga program.

Många bitkarte- och vektorgrafiska program gör det möjligt att kombinera flera bilder till en helhet, vare sig de är bitkartor eller vektorgrafiska bilder. Därför är det bra att känna till grunderna för båda teknikerna.