Att rita vektorgrafiska bilder

Vektorgrafik är teckningar som ritas med datorn och består av olika streck, bågar, cirklar, rektanglar och andra former. Man ritar vektorgrafik med bl.a. vektorgrafikprogram. Om man använder sådana program får teckningarna mycket skarpa linjer och kvaliteten hålls god också då man förminskar eller förstorar teckningen.

I detta kapitel går vi igenom bl.a. följande:

  • att rita objekt
  • att ändra egenskaper hos objekten, t.ex. färg
  • att flytta objekten och ändra deras storlek
  • att gruppera objekt och lösa upp grupperingen

Olika vektorgrafikprogram är mycket lika till sina funktioner, så att om du har lärt dig att använda ett program, kommer du sannolikt att kunna använda vilket annat motsvarande program som helst. I det här kompendiet använder vi Corel Draw som exempel på vektorgrafikprogram.