Gruppering av objekt och upplösning av grupperingen

En bild som skapats med ett ritprogram består oftast av flera olika objekt. Om det finns hemskt många objekt kan det bli besvärligt att hantera enskilda ritobjekt. Då är det oftast vettigast att gruppera (group) objekten; det är t.ex. mycket enklare att flytta en grupp objekt från en plats på ritfältet till en annan än att flytta varje objekt för sig. Vid behov kan man dock lösa upp gruppen så att man kan hantera enskilda objekt igen.

Man grupperar objekt med Corel Draw på följande sätt:

  1. Håll Shift-tangenten nedtryckt medan du väljer alla objekt som ska ingå i gruppen. I följande exempel grupperas tre cirklar.

  2. Öppna menyn Arrange och välj Group, eller klicka på Group-knappen i verktygsfältet (se följande bild). Då grupperar programmet objekten.

Lös upp grupperingen på följande vis:

  1. Välj gruppen som ska upplösas:

  2. Öppna menyn Arrange och välj Ungroup. Man kan också klicka på knappen Ungroup i verktygsfältet:

När man har löst upp en grupp kan man hantera objekten skilt för sig igen.