Introduktion till att rita samt objektens egenskaper

Samma grundprinciper gäller för de flesta vektorgrafikprogram. Programmen innehåller verktygsfält och paletter där man kan välja lämpliga verktyg, och själva ritandet sker på ett arbetsfält som programmet visar.

Bilden nedan visar det tomma arbetsfältet i programmet Corel Draw: 

 • Vänster kant: verktyg för ritandet, bl.a. verktyg för streck, cirklar och rektanglar.
 • Övre kanten: inställningar för verktygen, bl.a. tjocklek på streck. t
 • Höger kant: färgpalett.


Förstora bilden

Börja rita en ny bild

Då man startar programmet Corel Draw syns ett tomt ark på skärmen. Man kan genast börja rita olika former, d.v.s. objekt på arket. Bekanta dig dock först med programmets verktyg. 

Verktygen

Då man ska börja rita väljer man det verktyg man vill använda bland verktygen i vänster kant av programfönstret (se följande bild).

Hur verktygen används:

 • Pick Tool: välj ett objekt
 • Shape Tool: forma om objektet
 • Crop Tool: beskär objektet
 • Zoom Tool: förminska och förstora vyn av teckningen
 • Freehand Tool: rita på fri hand
 • Smart Fill Tool: verktyg för ifyllnad
 • Rectangle Tool: rita fyrkant
 • Ellipse Tool: rita ellips
 • Polygon Tool: rita månghörning
 • Basic Shapes: en samling färdiga former
 • Text Tool: skriv text
 • Interactive Blend Tool: justering av bl.a. transparens
 • Eyedropper Tool: kopiera färg- och övriga inställningar från ett objekt till ett annat
 • Outline Tool: bestäm kantlinjen på ett objekt
 • Fill Tool: bestäm innehållet i ett objekt (t.ex. fyllnadsfärg och form)
 • Interactive Fill Tool:  en samling olika ifyllnadsverktyg

Om du tittar noga på verktygsfältet ovan kan du se en liten triangel till höger om flera av verktygen. Om man klickar på triangeln ifråga får man fram mera alternativ för verktyget. Ett exempel nedan:

Rita med ett verktyg

Då man har valt ett lämpligt verktyg kan man gå över till ritfältet (arket) och trycka ner den primära musknappen på det ställe där man vill börja rita. Dra sedan musen i den riktning du vill tills objektet är den storlek och form du vill ha. Släpp sedan upp musknappen. Nu är objektet färdigt.

Objektens grundegenskaper

En vektorgrafisk teckning består av flera – ibland talrika – olika objekt. Med musen kan man förändra objektens egenskaper. De viktigaste egenskaperna är:

 • placering
 • storlek
 • färg och storlek på kantlinjen
 • färg på innehållet
 • placering i förhållande till övriga objekt

Placering och förflyttning av objekt

Man kan flytta på objekt på bl.a. följande sätt:

 1. Välj objektet genom att klicka på det en gång med den primära musknappen.
 2. Programmet visar ett flyttningshandtag markerat "x" i mitten av objektet. Ta tag i handtaget med musen och dra objektet dit du vill ha det.

 3. Om du vill försäkra dig om att objektet flyttas exakt horisontellt eller vertikalt kan du använda piltangenterna på tangentbordet istället för musen.

 

Storlek på objekt och hur man ändrar storleken

Man kan ändra storleken på ett objekt på följande vis:

 1. Välj objektet genom att klicka på det med den primära musknappen.
 2. Programmet visar svarta storlekshandtag i hörnen och kanterna av objektet. Om du vill förminska objektet ska du dra ett hörnhandtag mot mitten av objektet med musen. Om du vill förstora det ska du dra ett hörnhandtag utåt från mittpunkten.

 3. Observera att dimensionerna förändras om man förändrar storleken genom att dra i ett kanthandtag! Det är alltså bäst att använda hörnhandtagen istället för kanthandtagen.

 

Om man håller Shift-tangenten nere medan man bestämmer objektets storlek med musen förändras objektets storlek utan att dess placering på ritfältet förändras. 

Färg och tjocklek på objektens kantlinjer

I vektorgrafik har objekten oftast en kantlinje. Man kan själv bestämma färgen, tjockleken och formen på kantlinjen.

Man kan bestämma färgen på kantlinjen på följande vis:

 1. Välj objektet vars kantlinje du vill förändra.
 2. Klicka med den primära musknappen på önskad färg i paletten.

Fyllnadsfärg och -form i objekten

Objekten kan ha ospecificerat innehåll, men man kan också bestämma ifyllnadsfärg och -form i ett objekt.

Man kan bestämma fyllnadsfärg på följande sätt:

 1. Välj objektet vars färg du vill förändra.
 2. Klicka med den sekundära musknappen på önskad färg i paletten.

Man kan bestämma fyllnadsformen på följande vis:

 1. Välj objektet du vill fylla i.
 2. Klicka på knappen Pattern Fill Dialog som du ser i verktygsfältet enligt bilden nedan:

I fönstret som öppnas kan du bestämma hur objektet ska fyllas i (se följande bild):