Behandling av bilder i bitkarteformat

Du har lärt dig grunderna om bitkartebilder i det egentliga undervisningsmaterialet för IKT-körkortet, så du kommer säkert ihåg att en bitkarta är en bild som består av många pixlar (bildpunkter) och varje pixel i en bitkarta har en färg. Tillsammans utgör dessa färgpixlar en bild.

I detta kapitel kommer bl.a. följande bildbehandlingsfunktioner att beskrivas:

  • att se på bilder med ett bildbehandlingsprogram
  • att beskära och vända på bilder
  • att ändra storlek på bilder
  • att skanna in bilder

Man kan hantera bildfiler i bitkarteformat med många olika bildbehandlingsprogram. Bl.a. Paint Shop Pro, Photoshop och GIMP (gratis) är några kända bildbehandlingsprogram. I det här undervisningsmaterialet använder vi Paint Shop Pro som exempel. Om du har lärt dig använda ett program, kommer du att veta hur man utföra basfunktionerna även med andra bildbehandlingsprogram.