Ändra bildstorlek

Det går ofta så att en bild som lagrats med skanner eller digitalkamera är för stor till antalet pixlar. Om antalet pixlar är för stor kan det ge problem om man t.ex. vill publicera bilden på en webbsida. Dessutom kräver bilder med enorma antal pixlar mycket stor lagringskapacitet och det tar mycket länge att ladda ner dem med långsamma nätförbindelser. Därför hör det till grundkunskaperna i bildbehandling att kunna förminska bildstorleken.

Val av lämplig bildstorlek

Man kan förändra bildstorleken, eller närmare sagt öka eller minska på antalet horisontella och vertikala bildpunkter (pixlar) med de flesta bildbehandlingsprogram. För att kunna ändra på bildstorleken ska du först utreda hur många pixlar originalet består av. Med Paint Shop Pro ser man bildinformationen i nedre högra hörnet av bildrutan: på exemplet nedan betyder talen 3510 och 1040 att bilden består av 3510 horisontella pixlar och 1040 vertikala pixlar. Om man vill publicera bilden på webben, t.ex., är den mycket stor.

Då man öppnar en bild med ett bildhanteringsprogram anpassar programmet vanligen bilden till bildskärmen. Det betyder inte att själva bildstorleken förändras.

Hur mycket ska man då förminska bilden i exemplet ovan? Man kan ta som tumregel att den horisontella och vertikala upplösningen ska väljas enligt användning. För webbpublicering t.ex. är det bäst att anpassa den horisontella upplösningen så att den lämpar sig för webbläsare. Då är en horisontell upplösning på omkring 1000 pixlar lämplig: om den är mycket högre än 1000 blir bilden oftast stor, medan detaljerna ofta blir otydliga om den är mycket under 1000. Med exemplet ovan är det alltså bäst att förminska den horisontella och vertikala upplösningen med omkring hälften.

Ändra bildstorlek

Med Paint Shop pro kan man ändra bildstorleken genom att öppna bilden och sedan välja kommandot Resize ur menyn Image. Då öppnas ett menyfönster 8se följande bild) där man ska ställa in den bildstorlek man önskar. Om man vill minska bilden med hälften skriver man 50 % vid Pixel Dimensions. Klicka på OK till slut.

Funktionen förminskar nu bilden till önskad storlek. När förminskningen har gjorts är det bäst att kontrollera hur förändringen har påverkat bildkvaliteten och -storleken. Kontrollera bildstorleken nere till höger i programmet igen.

Observera att den lagringskapacitet bilden kräver beror på lagringsformatet (JPEG och TIFF är t.ex. mycket olika i fråga om lagringskapacitet) och att kravet på lagringskapacitet framgår först då man lagrar bilden. Kontrollera alltså alltid bilden filstorlek innan du publicerar den på webben eller t.ex. skickar den per e-post.