Bitkartebilder: övningar

Övning 1 – Hantera bilder

I den här övningen beskär vi en bild och lagrar den beskurna delen i filformatet JPEG.
  1. Lagra kisu bakom länken i din egen övningsmapp.
  2. Filen är komprimerad, så dekomprimera den.
  3. Öppna bildfilen i den komprimerade filen med önskat bildbehandlingsprogram.
  4. Beskär bilden så att endast en katt syns på bilden.
  5. Vänd bilden runt den vertikala axeln (så att vänster och höger byter plats).
  6. Lagra den beskurna bilden som en JPEG-fil under namnet Bild 2 i din övningsmapp.