Grunder i bitkarteframställning

De flesta skannade bilder eller bilder tagna med digitalkamera är bitkartebilder. Bitkartebilder har vanligen lagrats i något allmänt känt bildfilsformat, t.ex.

  • jpeg
  • tiff
  • bmp
  • png
  • gif
  • raw.

Särdrag inom bildlagring

Innan du börjar behandla bilder är det skäl att varsebli säkra och osäkra rutiner vid lagring av bilder. Vissa bildformat tillåter nämligen att man lagrar bilder förlustfritt (lossless) eller med förlust (lossy). Exemplen nedan visar vad som menas med dessa lagringsformer:

Förlustfri (lossless) lagring: bilden lagras utan att förlora bildinformation. Resultatet har samma kvalitet som den ursprungliga bilden, men bildfilen är ofta stor.

Storleken på bilden ovan är 45 kB
 

Lagring med förlust (lossy): bilden lagras genom att man minskar på mängden bildinformation. Resultatet är en liten bild, men kvaliteten är ofta sämre än på den ursprungliga bilden(observera störningarna i bilden ovan!).

Storleken på bilden ovan är 17 kB
Kvaliteten på lagringen 70%

Använd t.ex. filformat PNG, TIFF och BMP för att lagra bilder förlustfritt.

Om du använder t.ex. filformatet JPEG, lagras bilden med förlust. Observera dock att man kan lagra JPEG-bilder utan förlust med vissa program.

Om man använder lagring med förlust kan man spara lagringskapacitet, men man ska inte lita på bilden som bildbehandlingsprogrammet visar när man lagrar bilden, utan öppna bilden man har lagrat med ett annat program för att kontrollera kvaliteten på den. Om bilden har komprimerats för mycket kan det nämligen lagras otrevliga "förpackningsspår" i filen. Följande exempel som är usel till sin kvalitet och därmed obrukbar (bilden har lagrats med förlust och med endast 30% av bildkvaliteten) visar hurdan bilden kan bli om den komprimeras för mycket under lagringen!

Kom alltid ihåg att kontrollera att bildkvaliteten på en bild som du lagrat med förlust är tillräckligt bra för sitt ändamål. Oftast ger 90% lagringskvalitet en ganska bra bild med mindre krav på lagringskapacitet, men också en inställning på 90 % kan ge en bild av dålig kvalitet.

Förvara din ursprungliga bildfil på ett säkert ställe och helst i ett så förlustfritt format som möjligt! Kom också ihåg säkerhetskopieringen: modifiera inte den ursprungliga bildfilen, utan gör en kopia om du vill behandla bilden.