Öppna, bese och zooma in bilder

De flesta bildbehandlingsprogrammen erbjuder bl.a. följande funktioner:

 • att lagra bilder i olika filformat
 • att rotera och beskära bilder samt göra spegelbild av dem
 • att korrigera bilder, t.ex. exponering, skråmor m.m.

På bilden nedan ser du de olika delarna av användargränssnittet för bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro:

 • vänster kant: grundverktygen för att behandla bilden
 • övre kanten: knappar för att lagra bilden och välja olika specialinställningar
 • höger kant: en färgpalett samt övriga menyfönster för hantering av bilden.

psp_gui_isox.jpg Förstora bilden

Innan du börjar behandla bilden ska du bekanta dig med menyerna i programmet:

 • File: kommandon för att hantera filen
 • Edit: kommandon för att bl.a. kopiera bilden och justera inställningarna för den
 • View: kommandon för hur bilden visas
 • Image: kommandon bl.a. för bildstorlek och layout
 • Adjust: kommandon för bildfärger och -klarhet
 • Effects: olika effekter
 • Layers: kommandon för olika lager (layers) av bilden
 • Objects: kommandon för layout av vektorgrafiska objekt
 • Selections: kommandon för urval ur bilden vilka gjorts med musen
 • Window: övergång från ett fönster till ett annat
 • Help: programinstruktioner

Förutom menyerna lönar det sig att lära känna de olika egenskaperna i verktygsfältet. Följande lista förklarar de viktigaste egenskaperna i verktygsfältet:

Vad verktygen används till:

 • Zoom Tool: förstora och förminska bilden
 • Pick Tool: ta tag i bilden och flytta den
 • Selection Tool: gör urval ur bildfältet
 • Dropper Tool: plocka färger från bilden till färgpaletten
 • Crop Tool: beskär bilden
 • Straighten Tool: räta till bilden
 • Red Eye Tool: korrigera röda ögon i bilden
 • Makeover Tool: make-up-verktyg (t.ex. för att lägga till solbränna i ansikten)
 • Clone Brush: kloningsverktyg, d.v.s. kopiering av bildfältet
 • Paint Brush: penselverktyg
 • Lighten/Darken Brush: verktyg för att göra bilden ljusare/mörkare
 • Eraser Tool: radergummi
 • Background Eraser Tool: radergummi för bakgrunden
 • Flood Fill Tool: ett verktyg med vilket man kan färga bildfält med färger från paletten
 • Picture Tube Tool: ett verktyg för att föra in färdiga miniatyrbilder i bildfältet t
 • Text Tool: skrivverktyg
 • Preset Shape Tool: ett verktyg för att lägga in ellipser, rektanglar och andra former i bilden
 • Pen Tool: pennverktyg
 • Warp Brush: ett av många effektverktyg
 • Oil Brush: oljefärgsverktyg

Observera att det finns en liten triangel vid flera av verktygen på bilden ovan. Om man klickar på triangeln kan man välja någon alternativ funktion för verktyget (se följande bild).

Öppna och zooma in en bild på skärmen

Om du ska modifiera en bild som är viktig för dig, är det bäst att lagra den som en ny fil under nytt namn först. Då lagrar du inte i misstag modifieringarna på originalbilden.

Öppna en ny bild för modifiering genom att välja Open i menyn File i bildhanteringsprogrammet. Då visar programmet ett filöppningsfönster. Välj sedan den skivenhet och mapp där bilden finns lagrad. Observera att programmet endast visar filer som har lagrats i det format som står i rutan Files of type i filöppningsfönstret. Om bilden du söker inte syns ska du öppna rullgardinsmenyn och välja korrekt filformat. Om du väljer All files visas alla bilder som har lagrats i ett filformat som programmet känner till. Då du funnit bilden du vill ha ska du klicka på den med musen och sedan på Open.

Bilden öppnas i programmets arbetsfält, med storleken anpassad till skärmen. På exemplet ovan visar programmet bilden i storlek 1:4 d.v.s. 25 %. Om man vill kan man förstora bilden med hjälp av zoom-knappen: klicka på knappen en gång och sedan på bilden med den vänstra musknappen för att förstora – eller högra musknappen för att förminska – bilden på skärmen.

Observera att zoomen inte förändrar bilden på något vis: bildfilen blir inte större eller mindre med det här verktyget.