Att välja skrivare

Varje dator har inte alltid en egen skrivare uppkopplad, eftersom skrivare kan kopplas till flera datorer som så kallade nätverksskrivare. Å andra sidan kan man koppla flera skrivare till en arbetsstation t.ex. vid universitetet eller på arbetsplatser.

Välj rätt skrivare

Du kan välja skrivare direkt från skrivarfönstret i programmet du använder: oftast får du fram det från programmets  File (Arkiv) – meny med kommandot Print (Skriv ut). Skrivarfönstret öppnas på bildskärmen och i skrivarrutan kan du välja skrivare (se följande bild).

Med de flesta operativsystem och program sparas ditt skrivarval endast så länge programmet är aktivt, så följande gång du öppnar programmet är det igen standardskrivaren som programmet använder.

Förfarandet för att välja en skrivare på HU:s datorer avviker något från det sedvanliga. I praktiken väljs där i stället för en enstaka nätverksskrivare en utskriftskö som kommunicerar med skrivare. Där kan man skriva ut på vilken som helst skrivare som anslutits till den genom att först visa rätt kort och sedan frigöra utskriften ur skrivarens egen meny. Du kan läsa mer om detta i materialets andra kapitel. Du hittar närmare anvisningar för utskrifter vid universitetet på Helpdesk-webbplatsen.

Ställ in standardskrivaren

Standardskrivaren (Default printer) är den skrivare som dina utskrifter skrivs ut med om det finns flera skrivare kopplade till din dator och du inte aktivt väljer en annan skrivare. Om du använder flera skrivare hemma är det bäst att ställa in någon av dem som standard via operativsystemet.

Med Windows kan man ställa in standardskrivaren genom att klicka på Start och välja  Control Panel (Kontrollpanelen). Välj sedan Devices and Printers (Enheter och skrivare) i kontrollpanelsfönstret. Då får du fram ett fönster där du ser alla skrivare som är kopplade till din dator. Standardskrivaren är utmärkt med ett krux som på bilden nedan.

Om du vill välja någon annan skrivare till standardskrivare ska du klicka på skrivarens ikon med den sekundära musknappen och välja Set as Default Printer (Ställ in som standardskrivare) i snabbmenyn som öppnas, se bilden nedan: