Problem med utskrifter

Om någon uppgift fastnar i skrivaren stannar hela resten av skrivarkön också upp. Därför ska du inte ge utskriftskommandot på nytt om du stöter på problem med utmatningen, utan fixa problemet först. De vanligaste skrivarproblemen är:

 • skrivaren är inte påslagen eller “på linjen”: slå på skrivaren eller ställ den i Online-läge med tryckknapparna på skrivaren.
 • fel skrivare: din utskrift har skrivits ut på någon annan skrivare. Om du använder din egen dator ska du ställa in den önskade skrivaren som standardskrivare.
 • det är avbrott med någon uppgift i skrivarkön: kontrollera vad situationen är i skrivarkön och fortsätt med den avbrutna uppgiften (närmare instruktioner längre ner på den här sidan).
 • pappersblockering i skrivaren: fixa problemet genom att öppna skrivaren och ta ut blockeringen. Fortsätt skriva ut genom att trycka på Continue (Fortsätt) eller motsvarande tryckknapp på skrivaren. Om du arbetar vid en av datorcentralerna vid Helsingfors universitet, ska du kontakta personalen.
 • papperet är slut: lägg till papper i skrivaren och fortsätt att skriva ut.
 • bläcket är slut: byt ut bläckbehållaren och fortsätt att skriva ut. Om du arbetar vid en av datorcentralerna vid Helsingfors universitet, ska du kontakta personalen.
 • fel storlek på papperet har valts: återkalla utskriften med fel pappersstorlek (t.ex. Letter) ange rätt pappersstorlek (t.ex. A4) med hjälp av tillämpningsprogrammet, och starta utskriften på nytt.

Det är alltså mycket viktigt att veta hur man fortsätter skriva ut efter ett problem och att kunna återkalla oönskade uppgifter från skrivarkön! Med Windows 7 kan du hantera skrivarkön på följande sätt:

 1. Öppna Start och välj Control Panel (Kontrollpanelen)
 2. Klicka på Devices och Printers (Skrivare).
 3. Dubbelklicka på den skrivare du vill kontrollera.
 4. Du får fram skrivarkön. Välj den uppgift du vill återkalla eller fortsätta att skriva ut.
 5. För att fortsätta att skriva ut en uppgift i kön ska du klicka på uppgiften med den sekundära musknappen och välja Restart (Starta om) i snabbmenyn. Om du vill återkalla en uppgift ska du klicka på Cancel (Återkalla) i samma meny (se följande bild).

I omgivningar med många användare kan du endast återkalla dina egna uppgifter. Under Owner (Ägare) i skrivarkön ser du vems uppgift som har orsakat ett problem. Med vissa nätverksskrivare går skrivarkön direkt in i en lokal server i skrivaren, och då kan du återkalla en uppgift med hjälp av skrivarens bildskärm. Om din uppgift har övergått från skrivarkön till skrivarens minne kan du endast återkalla den med hjälp av skrivarens tryckknapp Cancel (Återkalla) eller motsvarande, och i så fall kan det hända att du inte hinner återkalla uppgiften eller en del av den.

Om du inte kontrollerar dina inställningar kan det hända att printern skriver ut tiotals tomma sidor eller sidor fyllda med rotvälska. Om du skriver ut dehär sidorna på en datorstation dras de här sidorna av från din utskrivningskvot! Därför är det särskilt viktigt att kontrollera inställningarna för printern. Om du har problem med printern vid en datorcentral ska du alltid kontakta personalen.

Det är bra att känna till de mest allmänna felmeddelandena som kan synas på skrivarens bildskärm. Bland dem finns:

 • LETTER: du försöker skriva ut på Letterstorleken med fel pappersstorlek
 • TRAY EMPTY: papperbrickan är tom
 • PAPER JAM: papperet har fastnat i skrivaren
 • TONER LOW: bläcket är nästan slut