Utskrift till PDF-fil

Utskrift till PDF-fil

Många dokument på t.ex. Internet har skrivits ut i det såkallade PDF (Portable Document Format)-filformatet, d.v.s. som ett slags “elektronisk utskrift”. Då man använder PDF-formatet försäkrar man sig om att dokumentet i fråga behåller sin formatering med text, bilder och övrigt innehåll i exakt den form man har skrivit ut det.

PDF-formatet används bl.a. för dokument som ska delas ut via Internet, så som broschyrer, instruktioner och blanketter. Man kan vid behov skydda PDF-filer så att de inte kan skrivas ut eller kopieras, så om du t.ex. vill publicera ett seminariearbete eller motsvarande på webben kan du göra det svårare att kopiera det utan ditt tillstånd om du använder PDF-formatet och ställer in den säkerhetsnivå du vill ha (observera dock att skyddet är ganska lätt att bryta).

Hantering av PDF-filer

I Windows-, Linux- och Mac OS -operativsystemen finns det flere program med vilka man kan läsa PDF-filer. Du kan öppna ett dokument i PDF-format med t.ex. programmet Adobe Reader, som är gratis (programmet finns att ladda ner bl.a. på adressen  www.adobe.fi).

De vanligaste webbläsarna har i allmänhet en färdiginstallerad PDF-insticksmodul som gör det möjligt att öppna PDF-filer på webbplatser direkt i webbläsarfönstret.

Utskrift till PDF-fil

I Microsoft Word skapar du PDF-filer i Spara-menyn: klicka på File (Arkiv) och Save As (Spara som). Efter att du valt mappen där du vill spara dokumentet klickar du på *.PDF i menyn Save as Type (filformat) och klickar därefter på Save (Spara).

Denna demonstration visar hur du kan skriva ut en fil till en PDF-utskrift med Microsoft Word i Windows 7.