Kommunikation över Internet

Internetanvändare kan ha kontakt med varandra nästan gratis och delta i t.ex. kollektiva processer för att framställa information. Som bevis för detta finns det t.ex. gratis VOIP-telefonprogram som är enkla att använda, talrika bloggar skrivna av Internetanvändare samt wikipedia, en encyklopedi skriven av Internetanvändare vilken har vuxit explosionsartat. I det här kapitlet ser vi närmare på sådana kommunikations- och publiceringsformer.