Att publicera webbsidor

Många Internetanvändare har sina egna webbsidor. I det här avsnittet kommer vi att se på hur du kan göra dina egna webbsidor (XHTML-sidor) och publicera dem på Internet.  Vi kommer att diskutera: 

  • Markeringsspråket XHTML för webbsidor samt de taggar, element och attribut som ingår i det
  • Verktyg för skapande av webbsidor
  • Hur man kontrollerar d.v.s. validerar markeringsspråket
  • Hur man överför webbsidor till en server