Att göra webbsidor med texteditorer

Trots att man oftast producerar stora webbsajter med många sidor med hjälp av särskilda webbeditorer eller något publiceringssystem, är det skäl att göra sina första XHTML-sidor med en vanlig texteditor. Det är ett utomordentligt sätt att lära sig XHTML-språket.

Skillnaden mellan att göra en webbsida med en texteditor och att t.ex. skriva ett dokument med ett ordbehandlingsprogram är att då man skriver sidan med editorn ser den inte ut som den kommer att se ut i webbläsaren. För den som är van vid WYSIWYG-principen (där man ser hur texten kommer att se ut i läsaren) kan det ta en stund att vänja sig vid detta, men det går snabbt att lära sig arbeta med XHTML-koden.

Arbetsskedena i ett nötskal

  1. öppna en texteditor, t.ex. Crimson Editor som finns tillgänglig i HU:s nätverk (programmet kan visa XHTML-markeringen i en färg som avviker från den övriga texten), Notepad (med Windows), eller pico (med Linux).
  2. Skapa en stomme till en sida med XHTML som innehåller grundstrukturen hos ett XHTML-dokument. Detta gör du lättast genom att kopiera basen från exemplet vi visat tidigare.
  3. Lagra filen på din nätenhet eller i din webbsidekatalog under namnet index.html (filformatet för webbsidor är vanligen .htm eller .html). Om det finns flera sidor i en katalog är det oftast index.html-sidan som läggs upp som ingångssida för katalogen på servern.
  4. Skriv texten till webbsidan inom elementet body, och formulera strukturen med hjälp av olika element. Gör ingen layout i det här skedet, utan välj teckensnitt och andra layoutegenskaper via en stilmall. Kom ihåg att göra en länk till css-mallen från head-elementet på varje webbsida.
  5. Kontrollera att varje starttagg har motsvarande sluttagg (t.ex. </p>) i markeringen du skrivit. Du kan använda radbyten i texten för att göra koden lättare att läsa, eftersom webbläsare inte kommer att visa dem.
  6. Lagra webbsidan och öppna din sida via webbläsarens filmeny. Redigera sidan vid behov och se efter hur förändringarna ser ut genom att klicka på Refresh (Uppdatera) i webbläsaren.
  7. När du tycker att sidan är klar ska du validera markeringen.

Webbeditorer som man kan använda för att producera webbsidor är t.ex. Nvu (gratis!) och  DreamWeaver (avgiftsbelagd).