Introduktion till Internetpublicering

Att skapa webbsidor med markeringsspråket XHTML

Man skapar webbsidor med hjälp av det såkallade markeringsspråket XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). En webbsida som skrivits med XHTML består av olika element med vilka man markerar olika strukturer i texten, t.ex. rubriker och mellanrubriker. Nedan ser du ett exempel på hur man markerar huvudrubriken på en webbsida med elementet h1 (rubrik på nivå 1 eller heading 1):

<h1>Santa's Little Helper</h1>

XHTML-sidor är alltså vanliga textfiler där elementen på XHTML-språket har infogats i texten för att identifiera de olika delarna av innehållet för webbläsaren. Då man läser webbsidan med en webbläsare tolkar den XHTML-koden på webbsidan och visar webbsidan enligt strukturen som XHTML beskriver.

Det är också möjligt att länka olika innehåll till en webbsida med hjälp av XHTML. Man kan skapa länkar till andra webbsidor eller till bild-, video- och ljudfiler. Man lagrar alltså inte bilder och andra filer på själva webbsidan, som man gör med t.ex. ordbehandlingsprogram, utan bilder och annat innehåll lagras i skilda filer som man länkar till med XHTML-koden på webbsidan. Texten “Take a look at my photos!” i följande exempel visas som en länk som pekar till en webbsida som heter photos.htm:

<a href="photos.htm">Take a look at my photos!</a>

Trots att XHMTL till en början kan låta komplicerat, är det i praktiken mycket lätt: XHTML är ett mycket enkelt språk, och man behöver endast kunna några av grundelementen i XHTML för att kunna göra en webbsida. Dessutom kan du utnyttja koden från andra användares webbsidor: du får fram koden för vilken webbsida som helst om du klickar på “View source” eller motsvarande kommando i webbläsaren. Med Firefox, t.ex., får du fram koden genom att öppna menyn View (Visa) och klicka på Page Source (Sidans källkod).

Då du skapar en webbsida ska du skilja på strukturen och layouten på sidorna. Då man bestämmer layouten på sidor är det bäst att använda såkallade CSS-stilmallar än att markera layouten i XHTML-koden. Principen med CSS-mallar kan jämföras med formatmallarna för bildspel eller ordbehandlingsprogram: bestäm layouten i en CSS-fil och länka mallen till webbsidan: vi kommer att se närmare på den här frågan på sidan Använd stilmallar – CSS.

På nästa sida ser vi på hur man kan göra sin egen webbsida genom att modifiera en färdig mall av en XHTML-sida. Lär dig dock först använda verktygen som man behöver för att göra en webbsida.

Verktyg för att skapa en webbsida

Det bästa sättet att börja skriva en webbsida är att använda en texteditor, som Notepad eller emacs, så att man kommer in i XHTML-språket. Om man känner till grunderna i XHTML-språket kan man undvika och också lösa många problem som kan uppstå vid publicering på webben. Dessutom kan man redigera sidorna med nästan vilket program som helst som lämpar sig för texthantering om man känner till grunderna i XHTML.

Då du kommit lite längre med webbpubliceringen kan du bekanta dig med webbeditorer, program som utvecklats för att skapa stora webbsajter. Det finns olika hjälpfunktioner i webbeditorerna för t.ex. att skriva XHTML-kod samt möjligheten att redigera sidan med en grafisk editor, såkallad wysiwyg-editor (What You See Is What You Get). Med hjälp av den grafiska editorn kan man redigera webbsidan utan att se XHTML-koden alls.

Många olika program kan lagra filer i HTML- eller XHTML-format (HTML är en föregångare till XHTML), men det är inte en god idé att skapa webbsidor med t.ex. ordbehandlingsprogram, eftersom de inte följer XHTML-standarden.

Större webbsajter uppdateras nuförtiden med system för innehållshantering och publicering som fungerar på webbservern. Intranätet Flamma vid Helsingfors universitet, t.ex., är ett stort innehållshanteringssystem med en stor mängd innehållsproducerande personer. Bloggar och wikin är publiceringssystem som fungerar enligt samma princip.