Olika markeringsspråk – XHTML och HTML

XHTML är ett XML-språk

Det finns olika versioner av markeringsspråk för webbsidor. Nuförtiden använder man mest markeringsspråket XHTML (X:et kommer från ordet eXtensible, "som kan utvidgas"), en ny version av språket HTML vilken följer grammatiken i det mera allmänna markeringsspråket XML (eXtensible Markup Language). Jämfört med tidigare versioner innebär detta tre saker för XHTML:

  1. Taggarna för elementen skrivs med små bokstäver. 
  2. Alla elementen måste stängas: starttaggen måste alltid i något skede följas av en motsvarande sluttagg. 
  3. Markeringen måste formuleras rätt och felfritt: elementen får inte t.ex. överlappa varandra. Läs om hur man kontrollerar att markeringen är korrekt på sidan om validering.

Semantisk markering

En mera principiell förändring med XHTML är att markeringen som beskriver strukturen skiljdes från beskrivningen av layouten. En renlärig XHTML-kod är semantisk: koden innehåller endast taggar som beskriver strukturen på texten. I praktiken betyder det att man t.ex. markerar en rubrik endast med rubriktaggar, inte fet stil eller större teckensnitt. Textstycken definieras också genom p-element istället för att göra två radbyten (taggen för ett radbyte är <br>).

XHTML innehåller inte heller t.ex. färgmarkeringar eller teckensnittmarkeringar, eftersom man ska ställa in layouten för webbsidor med CSS-stilmallarna (Cascading Syle Sheets) då man använder XHTML. Med hjälp av mallarna ger man olika element olika egenskaper (t.ex. textstorlek och -färg) istället för att koda in dem på själva webbsidan. Stilmallen lagras i en skild stilfil.  

Semantisk markering har många fördelar: 

  • Semantisk kod är snyggare, lättare att förstå, och lättare att uppdatera än markering som fokuserar på layouten. Det är också lättare att använda samma kod på nytt. 
  • Tack vare att layout och struktur är skilda filer är det lätt ändra eller uppdatera layouten med CSS-mallen utan att göra intrång på innehållet eller strukturen hos sidan. Man kan också skapa olika layouter av sidan för olika medier (datorskärm, utskrift på papper, mobilskärm) utan att kopiera innehållet med allt vad det innebär av extra arbete. 
  • Det kommer i framtiden att finnas en webbläsare i allt flera apparater. En strukturellt kodad webbsida fungerar bra även i sådana apparater som kanske inte kan eller där det inte är tekniskt möjligt att visa komplicerade layouter eller ramar. 
  • Det är lättare för programmen att läsa och hantera semantiskt markerad text och man kan t.ex. automatisera överföringen av sådan text till andra presentationsformat.