Stommen för en sida på XHTML-språket och webbsidans struktur

XHTML-dokument (eller webbsidor) innehåller alltid vissa grundelement i vilka webbsidans innehåll placeras. Typiska egenskaper för ett XHTML-dokument är:

  • Webbsidans dokumenttyp ska definieras
  • Sidan omges alltid av html-element 
  • Sidan innehåller alltid elementen head och body, som skrivs in i html-elementen. 


Följande exempel visar var ovannämnda element placeras på en XHTML-sida: 


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>

<title>Sidans namn</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1" />

</head>

<body>

Sidans innehåll.

</body>
</html>

Observera att ovanstående exempel också innehöll följande element: 

  • title: namnet på sidan vilket visas i sidans rubrikfält. Sökmaskinerna använder också innehållet i title-elementet till att indexera sidan och presentera information.  
  • meta: i detta element kan man ge olika metainformation och instruktioner om hur webbsidan ska behandlas. I exemplet ovan anger meta-elementet vilket teckensnitt som används på webbsidan. Teckensnittet ISO-8859, d.v.s. Latin 1, hänvisar till det västerländska alfabetet med specialtecknen som ingår i europeiska språk.