Validering av markeringen

Med validering avses att man kontrollerar markeringen på en webbsida för att hitta möjliga fel. Det är nämligen mycket viktigt att markeringen är felfri och följer "grammatiken" för XHTML eller andra markeringsspråk. Här är några mycket allmänt förekommande fel som valideringen kan upptäcka:

  • Överlappande element, t.ex.: <h1><em>Incorrect nesting</h1></em>
  • Attribut som fattas, t.ex. alt-atributet som fattas här: <img src="hund.jpg" />

Genom att validera dina webbsidor kan du försäkra dig om att dina sidor följer gällande standard och visas korrekt i olika webbläsare.

Validering av XHTML-språket

Det finns olika sätt att göra en validering, men ett av de enklaste sätten att kontrollera en webbsida är att använda en gratis valideringstjänst. Det finns en mängd olika valideringstjänster, men den säkraste är validatorn på adress http://validator.w3.org, W3-konsortiets egen validator för XHTML-språket och övriga webbstandarder.

Då du använder W3-validatorn ska du ladda upp din webbsida till valideringstjänstens server och låta tjänsten kontrollera koden på webbsidan. När valideringen har slutförts får du genast veta om sidan är felfri eller inte. Om valideringen inte har några fel att rapportera får du rätt att använda följande ikon som kvalitetsbevis på din webbsida:

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Validering av CSS-stilmallar

Man kan också validera koden på sina CSS-mallar, bl.a. med W3.org:s tjänst CSS Validator. CSS-mallen valideras på samma sätt som XHTML-koden. Om stilmallen till din webbsida följer standarden för CSS-kod, får du rätt att placera följande ikon på din webbsida: 

Valid CSS!