Webbsidekataloger i HU

Som en student vid Helsingfors universitet har du en möjlighet att publicera hemsidor på universitets servrar.

Du kan publicera din egen hemsida på webspace som kommer med ditt universitets studentkonto – eller om du har  ett Unix-användarkonto, på Unix-systemets förteckning över www-sidor. Mera information om användning av hemsidor finns i följande anvisningar från HUs Center för informationsteknologi: