Webbsidor: övningar

ÖVNINGAR 1 – Hypertext som markeringsspråk för webbsidor

I den här övningen kommer du att skriva en webbsida på XHTML-kod.
 1. Öppna en texteditor (t.ex. NotePad) och skapa grunden för en webbsida genom att skriva in alla element som måste finnas på en webbsida. Vid behov kan du kopiera koden från XHTML-stommen som presenterats tidigare i detta avsnitt.
 2. Spara webbsidan i din övningskatalog under namnet index.html. Öppna webbsidan med din webbläsare och kontrollera att den visas korrekt.
 3. Gå tillbaka till texteditorn och redigera webbsidan. Lägg till en rubrik på nivå h1 (välj ditt eget tema).
 4. Skriv en kort beskrivning av temat i rubriken under rubriken och lägg sedan in ett fotografi som berör temat, samt några länkar till andra Internetsidor som behandlar samma tema.
 5. Skriv också in några rubriker på nivå h2 på din webbsida (ett par räcker).
 6. Lagra förändringarna till webbsidan då och då. När du har redigerat sidan färdigt kan du kontrollera att koden fungerar både med en validator och genom att öppna sidan med flera olika webbläsare.

ÖVNINGAR 2 – CSS-stilmallar

I den här övningen kommer du att skapa en css-stilmall och göra önskade formateringar i den.
 1. Skapa en ny stilmall med texteditorn. Du kan använda stilmallen som presenterats tidigare i avsnittet som grund. Lagra stilmallen i din hemsidekatalog t.ex. under namnet stilmall.css – eller vad du vill. .
 2. Bestäm följande stilar i mallen:
  1. h1: ställ in teckensnittet Verdana
  2. h2: ställ in teckensnittet Arial.
 3. Länka stilmallen till alla dina webbsidor genom att skriva in länkkoden i head-elementet på alla webbsidorna.
 4. Kolla att webbsidornas layout förändras i enlighet med stilmallen.
 5. När du tycker att stilmallen är färdig kan du validera stilmallen.