Bloggar

Webbloggar eller bloggar är dagboksanteckningar som skrivs av Internetanvändare och publiceras på webben. Det finns en mängd olika sorters bloggar, men de har vissa gemensamma drag, som bl.a.:

 

  • De är personliga: bloggar fungerar typiskt som sin skrivares personliga kommunikationskanal, trots att det också finns olika gruppbloggar. Många bloggar liknar dagböcker, d.v.s. de handlar om skrivarens eget liv, men man kan också skriva blogg om vilket ämne som helst. 
  • De är interaktiva: Med de flesta bloggar är det möjligt för läsaren att lämna kommentarer till blogganteckningarna. Bloggar kan också diskutera sinsemellan genom att hänvisa till varandra. Länkar mellan bloggar är en väsentlig del av interaktiviteten mellan bloggar. 
  • Publiceringssystem: Bloggarna uppdateras oftast via mycket enkla publiceringssystem, varför det är mycket lätt att föra en blogg. Man skriver nya anteckningar på ett sätt som liknar att skriva e-postmeddelanden.

Typisk bloggstruktur

Trots att bloggar skiljer sig från varandra i fråga om utseende, innehåll och ämnen, finns det en del gemensamma drag hos strukturen på bloggarna. Bloggen har vanligen en framsida med de nyaste anteckningarna samt ett arkiv med äldre anteckningar.

Blogganteckningarna består oftast av vissa, liknande delar, som t.ex. 

 

  • rubriken
  • innehållet
  • anteckningens adress (permalänken)
  • publiceringsdatum

 

Hur man söker efter bloggar enligt ämne

Det finns många webbtjänster som kan hjälpa dig att söka efter bloggar som behandlar ett visst ämne. En av de mest kända tjänsterna för sökning av bloggar är Technorati. Denna tjänst för t.ex. en blogg över världens mest populära bloggar. Det finns en katalog över finska bloggar på Blogilista.fi.

Att starta en blogg

På HU kan man starta en blogg med t.ex. tjänsten blogit.helsinki.fi. Man kan dock också skriva sin blogg i någon tjänst som står utanför HU: t.ex. gratistjänsterna WordPress.com och Blogger.

 

Om du följer med många bloggar kan det vara bra att utnyttja ett läsprogram för nyhetsflöden. Många bloggtjänster erbjuder nämligen ett enkelt sätt att följa med uppdateringarna av bloggarna. 

Idén med läsprogram för nyhetsflöden (detta ämne behandlas närmare i nästa avsnitt) är att du informeras om när innehållet i webbsidor, bloggar o.d. tjänster uppdateras så att du inte behöver "studsa" omkring på Internet för att kolla upp vem som möjligen har uppdaterat sina sidor.