Nyhetsflöden

Med nyhetsflöden (eng. feed) avser man de bulletiner som många webbtjänster erbjuder sina kunder. De är meddelanden som skickas i ett visst format och som man kan läsa med hjälp av ett läsprogram för nyhetsflöden. Många organisationer erbjuder nyhetsflöden, bl.a. HU.

Nyhetsflöden erbjuds oftast i något av följande format:  

 • RSS (Really Simple Syndication): en mycket allmänt använd typ av nyhetsflöde
 • ATOM: en öppen standard för distribution av nyhetsflöden
 • XML.

Man kan vanligen identifiera nyhetsflöden på basen av någon av ovanstående termer. En orange logotyp används också ofta för att beteckna nyhetsflöden (se följande bild): 

Man kan ställa in nyhetsflöden som ett såkallat aktivt bokmärke (Live bookmark) i webbläsaren Firefox. Då kan man direkt med webbläsaren följa med nyhetsflöden hos t.ex. olika tidningar. Nedan finns ett exempel på ett nyhetsflöde som HU erbjuder, sett i Firefox:

Man kan prenumerera på ett nyhetsflöde med Firefox på följande vis:

 1. Gå till en webbsida med ett nyhetsflöde du är intresserad av. Det finns en orange logotyp i webbläsarens adressfält som tecken på att sidan har ett nyhetsflöde. Klicka på logotypen.

   
 2. Sidan som öppnas visas på bilden nedan. Ställ in vilket tillämpningsprogram du vill använda för att behandla nyhetsflödet genom att öppna menyn "Subscribe to this feed using".

 3. Välj läsprogram för nyhetsflöden ur menyn (i exemplet väljs aggregatorn "Live Bookmarks" i Firefox):


   

 4. Ställ till slut in vart nyhetsflödet ska riktas enligt programmets rekommendation:

Om du vill kan du också samla, d.v.s. aggregera, nyhetsflöden till t.ex. en webbsida. För detta ändamål finns det många gratis aggregeringsprogram på webben, t.ex. Bloglines, My Yahoo, Google Reader eller Netvibes.