Sociala medier

Vad är sociala medier?

Sociala medier betyder vanligtvis sådana former av och verktyg för nätverkskommunikation som använder  informationsteknologi och där vem som helst kan ge och få information. Social nätverkskommunikation har en nätverkande karaktär. Nätverken kan, beroende på tjänsten, baseras på vänskap eller intressen.

some2015

Registrering i sociala nätverkstjänster görs med ditt eget namn eller en signatur, beroende på tjänsten. Genom att registrera in på tjänsten kan användaren utnyttja och delta i alla delarna av tjänsten, även om många sociala mediers applikationer kan användas utan föregående registrering.

Syfte med användningen

Sociala medier är typiskt olika slag av webbapplikationer som har designats för endast detta syfte. Det kan vara att dela med dig av ditt liv, dina åsikter eller intressanta nyheter bland dina vänner, eller att utbyta exempelvis foton och videofilmer med en viss grupp människor.  Sociala nätverkstjänster är några av de mest populära tjänsterna och du bör känna till dem även om du inte tänkt att registrera dig som användare.

Några typer av sociala medier är förtecknade nedan:

Bloggtjänster

Bloggar är något av offentliga dagböcker för sina användare. Ämne för bloggen kan vara vad som helst!  Kommentars- och länkfunktionerna kan vara vad som helst!  Kommentars- och länkfunktionerna gör bloggar till sociala och interaktiva kommunikationsformer.

Mediatjänster

Meditjänster är platser där registrerade användare kan dela foton eller videofilmer till utvalda grupper och kommentera material som delats av andra.  De består av ex.vis. Youtube och  Flickr.

Dela länkar och nyheter

Tjänster som användare kan utnyttja för att dela länkar, diskussioner och nyheter som de finner intresssanta.

Mikrobloggtjänster

Mikrobloggar är små bloggar i form av textmeddelanden.  Vem som helst kan starta en mikroblogg, men framför allt kända personers tweetar i Twitter är populära.

Social nätverkstjänster

Sociala nätverkstjänster baseras primärt på vänner och andra nätverk, och diskussioner och nyheter som utbyts i dem.  Några av dem är differentierade, som LinkedIn som är omtyckt inom affärsvärlden, medan andra kombinerar de ovannämnda medieformerna, såsom den mycket populära Facebook eller Google Plus.

Wikis

Wikis är ett mycket popular sätt för uppslagsbokskommuniktion, men vad som gör dem extra bra är att de uppmuntrar människor till multilateralt faktainsamlande och processkrivande. Den fria encyklopin Wikipedia är ett bra exempel på wikis, men inte det enda.

Bra att veta

  • Att prenumerera (subscribe) på innehållet är en väsentlig del i många tjänster. En funktion i en annan tjänst kan fungera på ett annat sätt i andra tjänster och de kan ha olika beteckningar: t.ex. gilla (like) i Facebook är i stort sett samma sak som att prenumerera. Genom att gilla eller prenumerera på något ämne visar du ditt intresse och du kommer att få intressanta uppdateringar i framtiden.
  • Kom alltid ihåg netiquette, datasäkerhet och sekretesskydd när du använder sociala nätverkstjänster!  Dessas kan påverkas av ditt eget agerande men också genom att lära känna reglerna och inställningarna hos tjänsten. Ytterligare information finns i datasäkerhetssektionen i huvudläsningen.
  •  Givetvis finns det många andra sorters nätverksdiskussioner. För ytterligare information, se denna sida.