Taggar och sociala bokmärken

Taggar

Med taggar (eng. tag) avser man beteckningar som användare gett till olika innehåll på Internet, t.ex. meddelanden på bloggar, innehållet i sociala bokmärken, eller fotografier i bildgallerier. Då de använder taggar ger användarna metainformation via nyckelord. Då man betecknar olika saker med nyckelord uppstår det betydelsenätverk, vilket gör informationssökning om olika ämnen mycket lättare.

Flickr är ett exempel på en Internettjänst som använder taggar. Flickr är ett av många bildgallerier på Internet där användarna kan lägga upp sina egna bilder. Då användarna laddar upp bilder till tjänsten anger de en tagg för varje bild. Taggarna anger vad bilden föreställer. På följande bild ser du vilka taggar som har angetts för fotografiet:

Då man har taggat en bild kan andra webbanvändare lätt hitta den på basen av innehållet.

Sociala bokmärken

Med sociala bokmärken avser man i allmänhet metoder med vilka Internetanvändare kan dela med sig av sina bokmärken eller favoritsidor, vilka de har lagrat i sin webbläsare. Det finns många metoder och webbtjänster med vilka man kan dela ut sociala bokmärken. En av de mest kända tjänsterna är del.icio.us: tjänsten gör det t.ex. möjligt att tagga bokmärkena i användarens egen webbläsare och sedan ge ut dem till kompisarna. 

Man kan använda tjänsten del.icio.us direkt med webbläsaren (t.ex. Firefox) om man installerar ett tillsatsprogram till webbläsaren vid namn del.icio.us. Bilderna nedan visar hur man använder del.icio.us med webbläsaren Firefox. När man kommer till en webbsida som man vill dela med sig, ska man klicka på Tag-knappen som visas på den lilla bilden. Sedan fyller man i blanketten som visas på den nedre bilden både vad gäller beskrivningen av bokmärket och taggarna.

När man har sparat bokmärket genom att klicka på Save får också kompisarna se de sparade länkarna. För att kunna använda tjänsten krävs det alltså att man ber sina kompisar skapa ett del.icio.us-konto och dela med sig av sina bokmärken. Följande bild visar del.icio.us-kontot för användaren Ragnar Keskivarsen, som är inskriven i tjänsten. Bilden visar vilka bokmärken Ragnar har fått av sina kompisar.