Wikin – verktyg för kollektiv innehålls-framställning

Wikin är webbtjänster med vilka webbanvändare kan samarbeta för att framställa webbsidor. Du kan också utnyttja wikin på många olika sätt. Du kan t.ex.:

 • sammanställa föreläsningsanteckningar med dina studiekamrater i en gemensam wiki
 • göra grupparbeten med hjälp av en wiki
 • delta i underhållet av kollektivt framställda innehållshelheter.

Kännetecknet för wikin är att nästan vem som helst får redigera innehållet i en wiki. Det kanske mest kända exemplet på en wiki är Wikipedia, ett uppslagsverk som är gratis och inte strävar efter vinst.

Wiki-egenskaper

De flesta wikin kännetecknas av bl.a.:

 • Wiki-markup: wiki-markup är ett  markeringsspråk med vilket man skriver wikisidor. Wiki-markup är förknippat med vilken wiki det tillhör, så innan man börjar skriva nytt innehåll till en wiki ska man kontrollera vilket markeringsspråk som används i just den wikin.
 • Underordnade sidor som skapas med wiki-markup: i t.ex. Wikipedia kan man skapa underordnade sidor till en sida om ett visst ämne. På de underordnade sidorna kan man specificera vissa aspekter av det som beskrivs på huvudsidan. De underordnade sidorna kan i sin tur ha sina egna underordnade sidor, och man kan skapa länkar mellan sidorna som på webben överhuvudtaget. Då man använder en wiki är det dock mycket lättare att skapa en underordnad sida: det sker genom att skriva önskat ord inom en dubbel hakparentes: [[denna text skulle bli en skild sida]]. Det beror dock på wikin hur de underordnade sidorna skapas i just det wikiprogrammet.
 • Versionshantering: man kan upphäva redigeringen som man gjort i wikisidor med hjälp av versionshanteringen i wikiprogrammet.

Wikisidans struktur och redigering

Bilden nedan visar ett exempel på en sida i Wikipedia. Sidan består av olika delar (du kan förstora bilden genom att klicka på den).

 • till vänster finns ett navigeringsfält där du t.ex. kan komma till andra sidor som behandlar samma ämne på olika språk.
 • i övre kanten finns det länkar till en sida med diskussioner om sidan samt en logg över förändringar till sidan.
 • i högra övre hörnet finns en länk till inskrivningen till wikisystemet.
  Förstora bilden

På wikisidorna finns det oftast flera [edit]-länkar. Om man klickar på en sådan länk kan man redigera wikisidan. Bilden nedan visar en wikisida som är redo för redigering:

Observera att instruktionerna för hur man kan redigera wikisidor kan variera beroende på wikiprogram. Om du t.ex. vill redigera någon sida i Wikipedia, ska du läsa instruktionerna och praxis för redigering.

Wikipedia, Wikimedia och Wiktionary

Det bästa sättet att bekanta sig med hur wikin fungerar är att läsa hur Wikipedia beskriver wikin. Om man skapar sig ett användarnamn för Wikipedia kan man också uppdatera information i Wikipedia. Läs också om bl.a. Wikimedia Commons och Wiktionary.

Olika wikisystem

Den mest kända wikin i världen – Wikipedia – har framställts med systemet Mediawiki. Det finns dock olika behov, och därför har det uppstått många olika wikisystem, av vilka en del är kommersiella och en del gratis. Studeranden och personal vid HU har tillgång till t.ex. Confluence-wiki. Därtill finns det egna wikiplattformer i de flesta webbinlärningsmiljöerna. Det finns mera information om wikisystem i t.ex. Wikipedia.